Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 15 2023, 5:20 PM CET

Beslut vid Tele2s årsstämma 2023

Tele2 AB (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag den
15 maj 2023 hållit årsstämma. Årsstämman hölls i Tele2s lokaler i Kista, Stockholm, med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).

 

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2022 och beslutade att en ordinarie utdelning om 6,80 kronor vardera per aktie ska betalas ut uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,40 kronor per aktie. Stämman fastställde vidare att avstämningsdag ska vara den 17 maj 2023 för den första utbetalningen och den 10 oktober 2023 för den andra utbetalningen. Utdelningen förväntas utbetalas till aktieägarna den 23 maj 2023 respektive den 13 oktober 2023.

 

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Andrew Barron, Stina Bergfors, Georgi Ganev, Sam Kini, Eva Lindqvist och Lars-Åke Norling. Till ny styrelseordförande valdes Andrew Barron.

 

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

 

Årsstämman beslutade även:

 

  • om arvoden till styrelsen och revisorn,
  • att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
  • att godkänna styrelsens ersättningsrapport,
  • att anta ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2023), innefattande beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 700 000 C-aktier och återköp av samtliga C-aktier i bolaget, överlåtelse av högst 2 100 000 B-aktier till deltagarna i enlighet med villkoren för LTI 2023 samt att besluta om försäljning av egna B-aktier i syfte att säkerställa bolagets åtaganden inom ramen för Tele2s långsiktiga incitamentsprogram,
  • att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av högst 10 procent av samtliga utestående aktier i Tele2, samt
  • att avslå förslag från aktieägare.

 

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsåg styrelsen ett revisionsutskott bestående av Eva Lindqvist, ordförande, Sam Kini och Lars-Åke Norling samt ett ersättningsutskott bestående av Lars-Åke Norling, ordförande, och Stina Bergfors.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of External Communication, Tel: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 33 10

 

 

 

Tele2s syfte är möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2022 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

 

 

 

Downloads