Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen mar 08 2023, 4:00 PM CET

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Stockholm – Tele2 AB (publ) (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelar idag att Tele2 har genomfört en nyemission samt omedelbart återköpt 1 200 000 C-aktier.

Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med villkoren för det mål- och prestationsbaserade incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Tele2-koncernen. Nordea Bank Abp, filial i Sverige förvärvade samtliga emitterade C-aktier till en teckningskurs motsvarande kvotvärde om 1,25 kr per aktie. Samtliga emitterade C-aktier har därefter återköpts av Tele2 för 1,25 kr per aktie.

 

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa framtida leverans av B-aktier till de ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som deltar i Tele2s mål- och prestationsbaserade incitamentsprogram. C-aktierna kommer att omvandlas till B-aktier före leverans till berättigade deltagare i respektive program. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

Tele2 innehar 2 200 000 C-aktier sedan tidigare och kommer, efter återköpet av de 1 200 000 nyemitterade C-aktierna, att inneha samtliga 3 400 000 C-aktier i bolaget.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of PR, Tel: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701663310

 

 

 

 

 

Downloads

Bilder

  • Tele2_rgb_black-color.jpg