Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen aug 31 2023, 3:00 PM CET

Förändring av antalet röster i Tele2

Stockholm – Tele2 AB (publ) (”Tele2” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att det sammanlagda antalet röster i Tele2 har minskat.

Ägare av 105 000 A-aktier i Tele2 har begärt omvandling av dessa till B-aktier i enlighet med det omvandlingsförbehåll som anges i § 5 i Bolagets bolagsordning.

Antalet aktier i Tele2 uppgår per den 22 augusti 2023 till 696 221 597 aktier, varav 22 446 882 A-aktier med tio röster vardera och 670 374 715 B-aktier med en röst vardera samt 3 400 000 C-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 898 243 535.  Det totala antalet röster i Tele2 exklusive Tele2s eget innehav om 1 188 250 B-aktier och 3 400 000 C-aktier uppgår till 893 655 285.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of External Communications, Tel: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 33 10

 

Denna information är sådan information som Tele2 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl. 15:00

Downloads