Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen mar 31 2023, 8:00 AM CET

Förändring i antalet aktier och röster i Tele2

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier och röster i Tele2 har ökat med 1 200 000 aktier respektive röster.

 

Förändringen avser 1 200 000 C-aktier som nyemitterats och återköpts under mars 2023.

 

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa framtida leverans av B-aktier till de ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som deltar i Tele2s mål- och prestationsbaserade incitamentsprogram.

 

Antalet aktier i Tele2 uppgår per 31 mars 2023 till 696 221 597 aktier, varav 22 551 882 Aaktier med tio röster vardera, 670 269 715 B-aktier med en röst vardera och 3 400 000 C-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i Tele2 uppgår till 899 188 535. Det totala antalet röster i Tele2 exklusive Tele2s eget innehav om 1 810 230 B-aktier och 3 400 000 C-aktier uppgår till 893 978 305.

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of PR, Tel: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701663310

 

Denna information är sådan information som Tele2 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2023 kl. 08:00

 

 

 

 

 

Tele2s syfte är möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2022 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

 

 

 

Downloads

Bilder

  • Tele2_rgb_black-color.jpg