Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen maj 19 2023, 1:30 PM CET

Tele2 AB emitterar en obligation om EUR 500 miljoner och offentliggör resultatet för återköpserbjudandet av utestående obligationer

Stockholm – Tele2 AB (publ) (“Tele2”) har framgångsrikt genomfört en emission av en 6,5-årig obligation om EUR 500 miljoner.

Obligationen emitterades med en löptid om 6,5 år. Obligationens re-offer yield sattes till 3,792 procent per år, motsvarande Midswaps + 93 baspunkter med en kupong om 3,75 procent. Obligationen placerades väldigt framgångsrikt hos en bred skara institutionella investerare från olika delar av Europa. Med denna transaktion har Tele2 framgångsrikt ytterligare breddat sin investerarbas.

 

Nettotillskottet kommer att användas för att finansiera återköpserbjudandet och för generella företagsändamål. Obligationen kommer att listas på Luxemburg Stock Exchange.

 

Den 9 Maj 2023, annonserade Tele2 ett erbjudande till innehavare av sina utestående EUR 500,000,000 1,125 procent Fixed Rate Notes med förfall 2024 (ISIN: XS1907150350) (“Obligationerna”) att delta i ett frivilligt återköp där Tele2 köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag upp till ett Aggregerat Nominellt Belopp om upp till EUR 300 000 000, villkorat Nyemissionen samt de andra villkoren som definierats I Återköpsdokumentet daterat 9 maj 2023 (“Återköpserbjudandet”)

 

Vid återköpsperiodens slut hade Tele2 erhållit 306,541,000 i totala återköpsinstruktioner. Tele2 har beslutat acceptera samtligt anmälda återköp utan nedskalning.

 

 

Resultatet av återköpserbjudandet är som följer:

Description of
Notes

ISIN

Purchase Price

Purchase Spread

Final Aggregate Principal Amount of Notes accepted for Purchase

EUR 500,000,000 1.125 per cent. Notes due 2024

XS1907150350

EUR 976,72 per EUR 1,000

-20 bps

EUR 306,541,000 in aggregate principal amount of Notes

 

Likviddag för Återköpserbjudandet väntas vara den 22 maj 2023. Aggregerat nominellt utestående belopp av Obligationerna efter likviddag kommer att vara EUR 193,459,000.

 

Tele2 kommer även att betala upplupen och obetald ränta till och med likviddagen.

 

Obligationer som återköpts av Tele2 i samband med Återköpserbjudandet kommer att makuleras och kommer ej att återsäljas. Obligationer som inte anmälts för återköp kommer att förbli utestående.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of PR, Tel: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 33 10