Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen maj 09 2023, 10:45 AM CET

Tele2 AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer

 Stockholm – Tele2 AB (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) erbjuder innehavare av sina utestående EUR 500 000 000 1,125 procent Fixed Rate Notes med förfall 2024 (ISIN: XS1907150350) (“Obligationerna”) att delta i ett frivilligt återköp där Tele2 köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet").

Återköpserbjudandet är villkorat Nyemissionen (som definierat i Återköpsdokumentet) samt de andra villkoren som definierats i Återköpsdokumentet daterat den 9 maj 2023 (”Återköpsdokumentet”).

 

Tele2 har idag även meddelat intentionen att emittera nya euro-denominerade obligationer (”Nyemissionen”) som garanteras av Tele2 Sverige AB, inom ramen för befintligt €5 000 000 000 Euro Medium Term Note Programme (”Programmet”).

 

Återköpserbjudandet löper ut 17:00 CEST den 16 Maj 2023 och likviddag för Återköpserbjudandet förväntas vara den 22 Maj 2023. Ytterligare detaljer om återköpserbjudandet, prissättning och tidschemat finns tillgängligt ”launch announcement” via Luxembourg Stock Exchange och återköpsdokumentet finns tillgängligt via ”tender agent” (https://deals.is.kroll.com/Tele2).

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of External Communication, Tel: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 33 10

 

Downloads