Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 04 2023, 8:30 AM CET

Tele2 års- och hållbarhetsredovisning 2022

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) publicerade idag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten finns tillgänglig på www.tele2.com.

 Höjdpunkter från årsredovisningen för 2022

 • Tele2 redovisar ett starkt finansiellt resultat trots svåra förhållanden i omvärlden med intäkter från slutanvändare som ökade med 3% och EBITDAaL med 3,4% tack vare positiva resultat i Baltikum, Sverige B2B, och fortsatt interna effektiviseringsåtgärder genom Business Transformation Program.
 • I den svenska konsumentaffären tecknade Tele2 ett nytt partnerskap med Viaplay Group, vilket stärker Tele2s position som en aggregator på streamingmarknaden.
 • Tele2s fortsatte också att förfina sin portfölj med konsumentvarumärken, som nu innehåller tjänster och erbjudanden för alla behov och budgetar.
 • Fortsatt implementering av B2B-strategin med fokus på att vara en pålitlig partner som fokuserar på att lösa kundernas problem och visar på nya möjligheter.
 • Intensifierad utbyggnad av 5G-näten i samtliga länder, vilket gör det möjligt för oss att leverera snabbare, mer tillförlitliga och säkrare tjänster till våra kunder.
 • I Baltikum fortsatte Tele2 att leverera en imponerande omsättningstillväxt och intäktstillväxt.
 • Avyttringen av T-Mobile Netherlands (TMNL) slutfördes och intäkterna från försäljningen delades ut till aktieägarna som en extrautdelning.

Kommentar från Kjell Johnsen, vd och koncernchef, Tele2

– 2022 var ett år med starka prestationer fördelat över hela Tele2 med fortsatt fokus på tillväxt baserad på värdeskapande. Givet utmaningarna som 2022 innebar, är jag mycket imponerad av hur våra medarbetare har anpassat sig och löst problem utan att tappa fokus på våra kunder. Vårt resultat för 2022 ger mig ett stort förtroende för framtiden och under 2023 kommer vi fortsätta arbeta med vår strategi som gör att vi kan möta de nya behov och krav som kunden ställer samt förverkliga vår ambition att vara den ledande telekomoperatören i Norden och Baltikum.

 

Höjdpunkter från 2022 års hållbarhetsrapport

 • Första svenska företaget och den andra telekomoperatören globalt som har fått sina mål till 2035 för nettonollutsläpp godkända av initiativet Science-Based Targets.
 • Vann betyget "A" av CDP för ledarskap inom företagstransparens och insatser för klimatet. Tele2 var bland de 2% bästa av nästan 15 000 företag globalt sett som uppnådde ett A-betyg.
 • Lanserade ett ramverk för grön och hållbarhetslänkad finansiering och emitterade en första hållbarhetslänkad obligation. Tele2 tecknade också en hållbarhetslänkad rullande kreditfacilitet.
 • Första telekomoperatören i Norden och Baltikum att anta ett mål för cirkulär ekonomi för nätverksutrustning inom den egna verksamheten.
 • Förnyat partnerskap med Reach for Change och fortsatt partnerskap med ECPAT samt Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias stiftelse, för att säkerställa framsteg inom fokusområdet "Skydda barn i ett uppkopplat samhälle".
 • Produkter och tjänster tillhandahållna av Tele2 uppskattas ha bidragit till att undvika mer än motsvarande 120 000 ton utsläpp av koldioxidekvivalenter under 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of External Communications Phone: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Phone: +46 701663310

 

 

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 april 2023 kl. 08:30 CET.

 

Bilder

 • IF_5F_6491 1.jpg