Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen jul 18 2023, 7:00 AM CET

Tele2 delårsrapport för det andra kvartalet 2023

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för det andra kvartalet 2023.

 Nyckelhändelser

  • Tjänsteintäkter från slutkund om 5,3 miljarder kronor ökade med 4% jämfört med Q2 2022 på organisk basis tack vare stark utveckling i Baltikum och den svenska företagsverksamheten. Nettoomsättningen om 7,2 miljarder kronor ökade med 3% jämfört med Q2 2022 på organisk basis.
  • Underliggande EBITDAaL om 2,5 miljarder kronor förblev oförändrat jämfört med Q2 2022 på organisk basis då ökade tjänsteintäkter från slutkund och kostnadsbesparingar relaterade till transformationsprogrammet främst tyngdes av ökad inflation.
  • Resultat efter finansiella poster (EBT) om 1,1 (1.0) miljarder kronor i Q2 2023.
  • Periodens resultat för den totala verksamheten uppgick till 0,9 (0,8) miljarder kronor, motsvarande ett resultat per aktie på 1,28 (1,23) kronor.
  • Fritt kassaflöde till eget kapital om 1,2 (0,8) miljarder kronor. Under de senaste tolv månaderna har 4,1 miljarder kronor genererats, motsvarande ungefär 5,90 kronor per aktie. Den första delen av utdelningen täcktes till stor del av kassaflödet från H1 2023.
  • Tele2 emitterade framgångsrikt en ny obligation på 500 miljoner euro under kvartalet.
  • Den finansiella guidningen för helåret 2023 uppdaterades avseende följande parametrar:

        Låg till medelhög ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund

        Capex[1] i relation till omsättning under 14%.

  • Den finansiella ambitionen på medellång sikt uppdaterades på följande parametrar:

        Låg till medelhög ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund

        Capex1 i relation till omsättning mellan 10% [PL1]och 14% med 2024 i den övre delen av intervallet, följt av en gradvis nedgång mot den nedre delen av intervallet under 2025–2026.

 

1) Exklusive spektrum och leasing

Kommentar från Kjell Johnsen, VD och koncernchef på Tele2
”När vi nu är halvvägs in i 2023 så är jag glad att se att vi kan upprätthålla tillväxttakten på Tele2. Under det andra kvartalet har vi också säkrat långsiktig finansiering med goda villkor, vilket ersätter den finansiering som sattes på plats vid sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem år 2018. Tillsammans med våra stabila intäkter, vår kassaflödesprofil samt en ansvarsfull hantering av vår balansräkning gör det att vi står väl rustade för att investera i vårt 5G-nät och i nytt radiospektrum, samtidigt som vi fortsätter att betala sunda utdelningar till våra aktieägare. Tele2 har också gjort fina framsteg i vårt hållbarhetsarbete och rankades som nummer ett i Financial Times lista över klimatledande företag i Europa.”

 

 

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas tisdagen den 18 juli, klockan 10:00 CET (09:00 GMT, 04:00 EST). Presentationen kommer att hållas på engelska.

 

Registrering för webbsändningen och en separat registrering till telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.tele2.com.

 

För telefonkonferensen, observera att uppringningsnummer och unik PIN-kod (eller en "call-me" funktion) kommer att tillhandahållas när du registrerar dig på www.tele2.com. För att vara säker på att du är ansluten i tid till telefonkonferensen, vänligen registrera dig senast några minuter i förväg.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Hallstan, Head of PR, Phone: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 33 10


 

 

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2023 kl. 07:00 CET.

 

 

 

Tele2s syfte är möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2022 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.