Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 21 2023, 7:00 AM CET

Tele2 delårsrapport för det första kvartalet 2023

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för det första kvartalet 2023.

 Nyckelhändelser

  • Tjänsteintäkter från slutkund om 5,1 miljarder kronor ökade med 4% jämfört med Q1 2022 på organisk basis tack vare stark utveckling i Baltikum och den svenska företagsverksamheten.
  • Nettoomsättningen om 7,0 miljarder kronor ökade med 3% jämfört med Q1 2022 på organisk basis.
  • Underliggande EBITDAaL om 2,5 miljarder kronor förblev oförändrat jämfört med Q1 2022 på organisk basis då ökade tjänsteintäkter från slutkund och kostnadsbesparingar relaterade till transformationsprogrammet tyngdes ned av inflationstryck.
  • Resultat efter finansiella poster (EBT) om 1,1 (2,7) miljarder kronor i Q1 2023. Minskningen var främst relaterad till realisationsvinsten på 1,6 miljarder kronor från avyttringen av T-Mobile Netherlands under Q1 2022.
  • Periodens resultat för den totala verksamheten uppgick till 0,8 (2,5) miljarder kronor, motsvarande ett resultat per aktie på 1,23 (3,59) kronor.
  • Fritt kassaflöde till eget kapital om 1,1 (0,9) miljarder kronor. Under de senaste tolv månaderna har 3,7 miljarder kronor genererats, motsvarande ungefär 5,30 kronor per aktie.
  • Den finansiella guidningen för helåret 2023 och på medellång sikt är oförändrad.

Kommentar från Kjell Johnsen, VD och koncernchef på Tele2
”Det här är ett viktigt år för Tele2. Vi fortsätter att bygga Sveriges bästa 5G-nät samtidigt som vi genomför en IT-transformation som kommer att förbättra varje steg i den digitala kundupplevelsen.

 

Samtidigt som vi bygger för framtiden är det viktigt att behålla vår tillväxtfart här och nu. Jag är därför glad över att se att Tele2 genererar tillväxt under det första kvartalet, främst drivet av det svenska företagssegmentet och Baltikum. På konsumentsidan har vi under kvartalet vidtagit åtgärder för att hantera inflationstrycket och konsekvenserna av högre räntor, och detta kommer att bidra till intäkterna under året.”

 

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas fredagen den 21 april, klockan 10:00 CET (09:00 GMT, 04:00 EST). Presentationen kommer att hållas på engelska.

 

Registrering för webbsändningen och en separat registrering till telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.tele2.com.

 

För telefonkonferensen, observera att uppringningsnummer och unik PIN-kod (eller en "call-me" funktion) kommer att tillhandahållas när du registrerar dig på www.tele2.com. För att vara säker på att du är ansluten i tid till telefonkonferensen, vänligen registrera dig senast några minuter i förväg.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Hallstan, Head of PR, Phone: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 33 10


 

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2023 kl. 07:00 CET.