Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2 Sverige sep 21 2023, 8:03 AM CET

Tele2 får pris för transparent klimatredovisning – bäst på Stockholm OMX Large Cap

Vartannat år sedan 2014 har 2050 Consulting undersökt hur transparenta storbolagen på Stockholmsbörsen är i redovisningen av sitt klimatarbete i sin så kallade transparensindexrapport.
I år toppas listan av Tele2 som har klättrat hela 66 placeringar sedan förra rapporten (2020).

I granskningen ingick 133 bolag på Stockholms OMX Large Cap och några av de nyckelfaktorer som krävdes för att få höga poäng var bland annat att man redovisar sina växthusgasutsläpp transparent samt att utsläpp i Scope 3, det vill säga i värdekedjan, inkluderas i både redovisning och målsättning.
 

-        Vi ser att våra viktigaste intressenter som exempelvis våra kunder, i allt större utsträckning kräver djupgående och mer detaljerad information om vårt hållbarhetsarbete. Vi vill vara ledande inom vårt klimatarbete, och jag är därför mycket glad att den transparens som vi eftersträvar i vår klimatrapportering är så högt rankad, säger Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2.

Rapporten fastslår även att hela 80 procent av de undersökta bolagen har antagit någon form av klimatmål, men endast 62 procent har satt mål som omfattar utsläpp i Scope 3. Tele2's klimatmål som omfattar hela värdekedjan är granskade och godkända av Science-Based Targets initiative (SBTi), och är ett bevis på ett konkret och trovärdigt klimatarbete.

 

-        Tydlighet och transparens i företagens hållbarhetsarbete blir allt mer strategiskt. De som inte tar det på allvar riskerar att tappa kunder, investerare och medarbetare. Att Tele2 kniper förstaplatsen är ett kvitto på ett framgångsrikt systematiskt arbete med att sätta mål i enlighet med vetenskapen och enligt en konkret färdplan för var och hur utsläppen ska minskas, säger Markus Ekelund, vd på 2050.

Fakta om poängsättningen:

Nyckelfaktorer för att få höga poäng innefattar bland annat att man redovisar sina GHG-utsläpp transparent samt att utsläpp i Scope 3 inkluderas i både redovisning och målsättning. Utöver detta får de som särskiljer sig i toppen också poäng för att de har åtagit sig att sätta mål i linje med vetenskapen via SBTi samt att de är TCFD-supportrar och/eller följer TCFD:s rekommendationer i sin rapportering.

 

Så många bolag ingick i underlaget för granskningen

2022 - 133 företag

2020 – 100 företag

2018 – 97 företag

2016 – 79 företag

2014- 69 företag

 

 

Information till redaktionen:

Tele2s hållbarhetsredovisning

Pressmeddelande från 15 maj 2023: Tele2 utsett till klimatledare bland företag i Europa av Financial Times

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of External Communications, Tel: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 33 10

 

 

 

Bilder

  • KTH_5F_6852.jpg
  • Markus Ekelund 2050.jpg