Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 18 2023, 3:00 PM CET

Tele2s valberedning sammankallad

Stockholm – I enlighet med Tele2 ABs (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) process för valberedning, vilken beslutades vid årsstämman 2018, har Anna Stenberg, representant för Kinnevik, sammankallat en valberedning som höll sitt första möte under föregående vecka. Valberedningen består av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna i Tele2 som har önskat utse en ledamot. 

Valberedningen består av Anna Stenberg, utsedd av Kinnevik, Viktor Kockberg, utsedd av Nordea Funds, samt Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Fonder. 

 

Valberedningens tre ledamöter har utsetts av aktieägare som gemensamt representerar cirka 41 procent av det totala antalet röster i Tele2. Vid deras första möte under föregående vecka, utsåg valberedningens ledamöter Anna Stenberg till ordförande.  

 

Information om valberedningens arbete återfinns på Tele2s webbsida www.tele2.com. Aktieägare som önskar föreslå kandidater till Tele2s styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@tele2.com eller till bolagsjurist Katarina Areskoug, Tele2 AB (publ), P.O. Box 62, SE 164 94 Kista, Sverige. 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of External Communications, Tel: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 33 10

 

Downloads