Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 15 2024, 5:00 PM CET

Beslut vid Tele2s årsstämma 2024

Tele2 AB (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag den 15 maj 2024 hållit årsstämma. Årsstämman hölls på Operaterrassen, Karl XII:s torg 1, Stockholm, med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2023 och beslutade att en ordinarie utdelning om 6,90 kronor vardera per aktie ska betalas ut uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,45 kronor per aktie. Stämman fastställde vidare att avstämningsdag ska vara den 17 maj 2024 för den första utbetalningen och den 15 oktober 2024 för den andra utbetalningen. Utdelningen förväntas utbetalas till aktieägarna den 22 maj 2024 respektive den 18 oktober 2024.

 

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Stina Bergfors, Sam Kini, Eva Lindqvist och Lars­-Åke Norling samt valde Nicholas Högberg, Thomas Reynaud, Aude Durand och Jean-Marc Harion till nya styrelseledamöter. Till ny styrelseordförande valdes Thomas Reynaud.

 

Årsstämman beslutade att välja KPMG som ny revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Tomas Gerhardsson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

 

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

 

Årsstämman beslutade även:

 

  • om arvoden till styrelsen och revisorn,
  • att godkänna styrelsens ersättningsrapport,
  • att anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2024), innefattande beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 960 000 C-aktier och återköp av samtliga C-aktier i bolaget, överlåtelse av högst 2 070 000 B-aktier till deltagarna i enlighet med villkoren för LTI 2024 samt att besluta om försäljning av egna B-aktier i syfte att säkerställa bolagets åtaganden inom ramen för Tele2s långsiktiga incitamentsprogram,
  • att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av högst 10 procent av samtliga utestående aktier i Tele2, samt
  • att avslå förslag från aktieägare.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of External Communications, Tel: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 33 10

 

Bilder

  • Loggo Tele2.jpg