Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 02 2024, 7:30 AM CET

Tele2 års- och hållbarhetsredovisning 2023

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) publicerade idag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Rapporten finns tillgänglig på www.tele2.com

Höjdpunkter från årsredovisningen 2023

 • Tjänsteintäkter från slutkund på 21 130 miljoner kronor ökade med 4 % på organisk basis jämfört med 2022, drivet av en stark utveckling i Baltikum och den svenska företagsverksamheten.
 • Tele2:s konsumentverksamhet i Sverige är strategiskt positionerad för tillväxt inom fast mobil konvergens genom digitalisering och investeringar i IT-system för att förbättra kundupplevelsen med effektiva och attraktiva digitala gränssnitt.
 • Fortsatt genomförande av B2B-strategin genom att vara en pålitlig partner som fokuserar på att lösa kundens utmaningar och visa på nya möjligheter.
 • Fokus i Baltikum är att leverera en mer-för-mer strategi till kunderna, med både telefoni- och bredbandstjänster, och att fortsätta investera i de mobila nätverken för att öka kundnöjdheten.
 • Accelererad utbyggnad av 5G-nät i Sverige och Baltikum, och uppgraderingar av fast bredband till gigabit i Sverige, vilket möjliggör snabbare, mer tillförlitliga och säkra tjänster för våra kunder.
 • Säkrade viktigt 5G-spektrum i Sverige genom nätverkssamarbetet Net4Mobility.

-          Under 2023 har Tele2 firat att vi fyllt 30 år och samtidigt så har vi gjort betydande investeringar för att bana väg för framtiden. Genom att skala bort nedärvda begränsningar i IT-miljön, förbättrar vi kundupplevelsen, effektiviserar verksamheten och driver effektivitet. Jag är glad över att se att vi har återvänt till en hållbar tillväxt i de svenska verksamheterna och att vi fortsätter att bygga vad som kommer att bli Sveriges bästa riktiga 5G-nätverk, vilket innebär betydligt högre hastigheter än 4G, säger Kjell Johnsen, VD på Tele2.

 

 Höjdpunkter från hållbarhetsredovisningen 2023

 • Rankad som nummer ett bland Europas 500 främsta klimatledare av The Financial Times, och belönad för den mest transparenta klimatrapporteringen på Stockholm OMX Large Cap av 2050 Consulting AB.
 • Rankad som nummer ett i Sverige och på trettioandra plats globalt för jämställdhet av Equileap.
 • Blockerat 5 miljoner försök i Sverige och Baltikum att komma åt material innehållande sexuella övergrepp mot barn.
 • Behåller toppbetyget (AAA) av MSCI och ett A-betyg från CDP för ledarskap inom företagstransparens och prestanda avseende klimatförändringar.
 • Genomförde en omfattande intressentdialog med 6 600 individer och en dubbel materialitetsanalys i linje med kraven från Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) för att informera om Tele2:s uppdaterade hållbarhetsstrategi.
 • Utsläpp av växthusgaser motsvarande över 800 000 ton CO2-ekvivalenter uppskattas ha undvikits av kunderna, möjliggjort av Tele2:s produkter och tjänster. Detta motsvarar mer än 300 % av Tele2:s totala växthusgasutsläpp i värdekedja.
 • 97 % minskning av scope 1 och 2-utsläpp jämfört med basåret 2019.

 

-          Även om Tele2 på många sätt är ett annat bolag idag än för 30 år sedan så sitter utmanarandan djupt rotad i vår kultur och hos våra medarbetare. På 90-talet utmanades monopolet, idag kanaliserar vi den utmanarkraften till att bryta begränsningar – både våra kunders, och våra egna. Att möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter är grunden till allt vi gör. Det innefattar att möjliggöra ett hållbart samhälle. Det är fantastiskt att se hur våra produkter och tjänster i allt större utsträckning blir centrala när företag ska ställa om till en mer hållbar affär, avslutar Kjell Johnsen.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of External Communications, Tel: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 33 10

 


Informationen är sådan som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-02 07:30 CET.

Bilder

 • IF_5F_6491 1.jpg