Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2 Sverige jun 18 2024, 7:30 AM CET

Tele2 och Dynava ingår ett nytt avtal för att optimera och säkerställa IT-tjänster och kommunikation

Dynava har valt att samla data- och telekommunikation samt datacentertjänst hos Tele2 för att förenkla förvaltning, optimera design och utöka kapaciteten. Med Tele2s driftsmiljö, som bygger på den senaste teknologin och mjukvarustyrt datacenter, möjliggörs skalbarhet, effektivitet samt låg energiförbrukning.

Dynava, som är en nordisk leverantör av kundservice, både inom offentlig och privat sektor, har en mångårig affärsrelation med Tele2 för data- och telekommunikationstjänster. Nu utökas samarbetet till att även omfatta IT-tjänster. Tele2 tillhandahåller en komplett infrastrukturlösning över två datacenter, som inkluderar hybridmolntjänster och moderna skalbarhetslösningar. Det ger Dynava möjligheten att fokusera på förbättrade kundupplevelser och högre kvalitet med nordisk expertis. 

Infrastrukturlösningen är baserad på den senaste teknologin inom mjukvarudefinierat datacenter. Lösningarna och systemen är utformade för att säkerställa driftsstabilitet för verksamheten och skydda den vid eventuella störningar. Det minimerar risken för avbrott och säkrar smidiga affärsprocesser även vid oförutsedda händelser.

-        Jag är stolt över att vi kan erbjuda Dynava en tekniskt sofistikerad lösning med den senaste teknologin. Vår prioritet är att möta deras höga regulatoriska krav och säkerhetsstandarder samt önskemål om minskad miljöpåverkan. Vi tror på att driva teknologi framåt med hänsyn till miljön, säger Sofia Ahlmark Hyvärinen, försäljningsdirektör på Tele2 Företag.
 

De miljöcertifierade datacentren med fokus på låg energiförbrukning gör att Dynava kan upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet med minskad miljöpåverkan.

-        Tele2s arbete kring miljö och hållbarhet i kombination med en förmåga att erbjuda högkvalitativa IT-tjänster är en viktig aspekt för oss. Vår lösning hos Tele2 ger oss en säker och pålitlig IT-miljö med låg energiförbrukning, säger Eva Espe, Head ICT, på Dynava.

 

Tele2s lösning i sammanfattning

1. Säkerhet: Tele2s lösning är certifierad enligt ISO27001, vilket innebär att den uppfyller de högsta standarderna för informationssäkerhet. Dynavas kunders data och affärsinformation hanteras på ett säkert sätt, vilket är av yttersta vikt i dagens digitala affärsmiljö.

2. Hållbarhet: Miljöcertifierade datacenter och ISO14001-certifiering för låg energiförbrukning. Denna miljömedvetenhet är kritisk i en tid då både hållbarhet och samhällsviktiga leveranser är i fokus.

3. Minskad IT-administration: Tele2s IaaS-lösning tar hand om infrastrukturhantering, inklusive underhåll, uppdateringar och säkerhetsåtgärder, vilket minskar behovet av att ha en omfattande intern IT-avdelning och sparar tid och resurser som kan användas för andra affärsinitiativ, till exempel Dynava Lab, som driver den digitala utvecklingen för värdeskapande tjänster och medarbetarstöd inom Dynava.

4. Hög tillgänglighet och kontinuitet: Inbyggda funktioner för dataåterställning, backup och katastrofsäkring. Detta säkerställer att kritiska data och applikationer alltid är tillgängliga, även i händelse av systemfel eller andra oplanerade driftstopp.

5. Bättre användning av resurser: Skalbarhet och flexibilitet för effektiv resursallokering för att undvika överkapacitet.

6. Optimerad design: MoveIT-projektet var inte endast en direkt flytt 1:1 från tidigare leverantör och hostingmiljö. Eftertanke, framtidsspaning, riskanalys, planering och flexibilitet resulterade i en ny uppsättning med direkt koppling och optimering av övriga tjänster i Tele2s leverans för att bättre möta framtida krav.

7. Kostnadseffektivitet: Med ett genomgående frugalt perspektiv genomfördes förändringar som kapade kostnader i vissa områden och därmed gav utrymme till satsningar inom andra. Investeringsbehov för inköp och underhåll av egen infrastruktur undviks vid omvandling av tjänster, vilket gett en minskning av kapitalkostnaderna.

 

Om Dynava
Dynava är en nordisk leverantör av kundservice, både inom offentlig och privat sektor. Namnet Dynava kom till 2021 när Eniro slog ihop sina kundtjänst- och kontaktcenterverksamheter i Finland och Sverige. Våren 2022 gick de samman med Samres och resultatet är en internationell föregångare inom kundservice.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jessica Hjälmered, Senior Communication Manager, Tele2, +46 (0)8 121 47 400, jessica.hjalmered@tele2.com

 

Följ Tele2 på vårt pressrum: www.tele2.com/sv/media

 

 

Downloads

Bilder

  • Sofia Ahlmark Hyvärinen 1 High.jpg