Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 03 2024, 8:00 AM CET

Valberedningen i Tele2 föreslår en reviderad styrelsesammansättning till årsstämman

Stockholm – Inför Tele2 ABs ("Tele2") (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) årsstämma den 15 maj 2024 föreslår valberedningen, utöver det tidigare offentliggjorda förslaget avseende val av Nicholas Högberg till ny styrelseledamot, val av Thomas Reynaud, Aude Durand och Jean-Marc Harion till nya styrelseledamöter samt val av Thomas Reynaud till ny styrelseordförande. Valberedningen föreslår vidare omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter förutom ordföranden Andrew Barron som har avböjt omval. Dessutom har Mathias Hermansson beslutat att inte ställa upp för val vid årsstämman, och Georgi Ganev kommer att lämna styrelsen till följd av att Kinnevik avyttrar sitt innehav i Tele2.

Den 26 februari 2024 offentliggjordes att Freya Investissement ("Freya"), ett bolag som kontrolleras gemensamt av den europeiska telekomkoncernen iliad och dess styrelseordförande och grundare Xavier Niel genom NJJ Holding, har ingått avtal om att förvärva hela Kinneviks aktieinnehav i Tele2 ("Transaktionen"). Transaktionen genomförs i tre steg. Det första av dessa har genomförts, vilket har resulterat i att Freya innehar cirka 3,49 procent av rösterna i Tele2. Det andra steget kommer att genomföras efter godkännanden av utländska direktinvesteringar, som förväntas erhållas under det andra kvartalet 2024. Efter genomförandet av detta andra steg kommer Freya att inneha cirka 28,82 procent av rösterna i Tele2 och bli Tele2s största aktieägare.

 

För att valberedningen på ett lämpligt sätt ska spegla ägarbilden i Tele2 efter Transaktionen beslutade valberedningen att ändra sin sammansättning inför årsstämman 2024 och utse Thomas Reynaud, utsedd av Freya, till ny ledamot. Valberedningen i dess nya sammansättning har beslutat att presentera ett reviderat förslag till styrelsesammansättning inför årsstämman 2024, med ändring av det förslag som offentliggjordes den 31 januari 2024 i enlighet med följande.

 

Villkorat av och med verkan från och med att det andra steget i Transaktionen genomförts föreslår valberedningen att styrelsen, för tiden intill slutet av årsstämman 2025, ska bestå av åtta ledamöter: de nuvarande ledamöterna Stina Bergfors, Sam Kini, Eva Lindqvist och Lars-Åke Norling samt de nya ledamöterna Aude Durand, Jean-Marc Harion, Nicholas Högberg och Thomas Reynaud. Valberedningens förslag innebär vidare att om det andra steget i Transaktionen inte har genomförts vid tidpunkten för årsstämman 2024, ska styrelsen, fram tills att detta har skett och ovanstående förslag träder i kraft, bestå av följande sju ledamöter: samtliga nuvarande styrelseledamöter förutom Andrew Barron, tillsammans med de nya styrelseledamöterna Nicholas Högberg och Thomas Reynaud.

 

Valberedningen föreslår vidare Thomas Reynaud som ny styrelseordförande.

 

Thomas Reynaud har varit styrelseledamot och VD för iliad Group sedan maj 2018. Han anslöt till iliad 2007 och var först chef för affärsutveckling innan han blev CFO år 2008 och Senior Vice President år 2010. Sedan 2023 har han också varit styrelseledamot i Millicom, ett telekomföretag som är verksamt i nio länder i Central- och Sydamerika. Han inledde sin karriär i New York 1997. Han är också styrelseledamot i Mozaïk Foundation och partner i flera innovativa företag inom jordbruks- och livsmedelssektorn.

 

Aude Durand är vice VD för iliad Group och var tidigare vice VD för iliad Holding sedan 2020. Aude ansvarar för iliad Groups strategi för artificiell intelligens, och i denna roll ledde hon skapandet av det Parisbaserade oberoende forskningslabbet Kyutai. Hon är också styrelseordförande i Scaleway och Free Pro samt styrelseledamot i Millicom och Monaco Télécom. Innan Aude började på iliad Group var hon stabschef för VD:n för Orange Wholesale & International Networks och hade olika positioner inom Oranges B2B-division.

 

Jean-Marc Harion är för närvarande VD för Play och UPC Polska. Innan han anslöt till iliad Group arbetade han i mer än 25 år inom telekomsektorn, som VD för Orange Egypt och Mobistar i Belgien, samt som VD för Orange Dominicana (nu Altice) och VP Business Development Americas på Orange, baserad i New York. Innan han började i Orange-koncernen grundade han Computer Channel, som han utvecklade under tio år innan han sålde det till Wanadoo (France Telecom-koncernen, nu Orange). Sedan 2009 har han också varit rådgivare inom fransk utrikeshandel.

 

-Efter att ha säkerställt kontinuitet i styrelsens utskott och en ordnad successionsplan vill valberedningen framföra vår tacksamhet till Andrew Barron för hans väsentliga bidrag under hans år i Tele2s styrelse, och hans ledarskap under sitt sista år som styrelseordförande. Andrew har varit en aktiv och uppskattad medlem av styrelsen under de senaste sex åren och har bidragit med sin breda erfarenhet och djupa förståelse för telekom- och bredbandssektorn. Under sina första år i styrelsen, när han anslöt i samband med sammanslagningen med Com Hem, bidrog han också till att styrelsen hade den djupgående kunskap och erfarenhet från Com Hems verksamhet inom bredband och digital-TV som behövdes i styrelsens översyn av integrationen av Tele2s och Com Hems verksamheter, vilket bidrog till det kombinerade bolagets skapande av en ledande integrerad operatör, säger Anna Stenberg, ordförande i valberedningen.

 

-Genom Kinneviks transaktion med Freya får Tele2 en ny huvudägare i kombinationen av iliad och NJJ, ett utmanarvarumärke som i föränderliga tider har en lång och framgångsrik historik inom den europeiska telekomsektorn, och vi önskar Tele2 och dess aktieägare allt gott för framtiden, fortsätter Anna Stenberg

 

-Låt mig först tacka Andrew Barron för hans hängivna arbete som ordförande och styrelseledamot i Tele2. Andrew anslöt till Tele2s styrelse under 2018 i samband med den framgångsrika sammanslagningen med Com Hem, där han hade varit styrelseordförande. Andrews gedigna kunskap om branschen har bidragit till att driva och utveckla Tele2 till att bli det fantastiska företag som det är idag, säger Thomas Reynaud, ledamot i valberedningen och föreslagen ny styrelseordförande.

 

-Jag är hedrad över att ha blivit föreslagen som Tele2s nästa styrelseordförande och, om aktieägarna ger sitt stöd, skulle jag med glädje anta uppdraget och fortsätta koncernens framgångsrika transformation. Freya och iliad är engagerade och långsiktiga aktieägare. Som team ser vi fram emot att bidra till denna nya fas i Tele2s historia, genom att dra nytta av vår djupa telekomerfarenhet och gemensamma entreprenörsanda, i nära samarbete med bolagets styrelse, VD Kjell Johnsen och ledningsgruppen och med beaktande av alla intressenters intresse, fortsätter Thomas Reynaud.

 

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Tele2s årsstämma. Valberedningen består av Anna Stenberg (ordförande), utsedd av Kinnevik, Viktor Kockberg, utsedd av Nordea Fonder, Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Fonder och Thomas Reynaud, utsedd av Freya Investissement.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of External Communications, Tel: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 33 10

 

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2024 kl. 08:00 CEST.

 

 

Bilder

  • Loggo Tele2.jpg