Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvudsakliga arbete inkluderar att ge rekom- mendationer till styrelsen rörande ersättning till och anställnings- villkor för koncernledningen. Dessa rekommendationer och riktlin- jer för ersättning till koncernledningen ges även till koncernchef och VD. Förslagen, inklusive rekommendationer för långsiktiga inci- tamentsprogram, överlämnas av styrelsen till årsstämman för god- kännande. Koncernchef och VD tillämpar riktlinjerna efter årsstäm- mans godkännande.

I sitt arbete styrs ersättningsutskottet av en skriftlig stadga och instruktioner som styrelsen har fastställt.

Läs vår årsredovisning för mer information om ersättningen till de ledande befattningshavarna.

Klicka här för en överblick av vilka personer som är med i respektive utskott