Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Valberedning inför kommande årsstämma 2024

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

Valberedningen består av Anna Stenberg, utsedd av Kinnevik, Viktor Kockberg, utsedd av Nordea Funds, samt Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Fonder.

Valberedningens tre ledamöter har utsetts av aktieägare som gemensamt representerar cirka 41 procent av det totala antalet röster i Tele2. Vid deras första möte under föregående vecka, utsåg valberedningens ledamöter Anna Stenberg till ordförande.

Aktieägare som önskar föreslå kandidater till Tele2 ABs styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till: 

agm@tele2.com 

Eller till bolagsjurist Katarina Areskoug, Tele2 AB (publ), P.O. Box 62, SE 164 94 Kista, Sverige.