Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Ägarstruktur

 

Vänligen notera: Den 5 november emitterade Tele2 183 441 585 nya B-aktier som en del av fusionen med Com Hem. Således har Tele2 från och med den 5 november totalt 690 341 597 utestående aktier. Förändringarna i ägarstrukturen som följer av emissionen är ännu ej helt reflekterade i nedanstående tabell. I synnerhet saknas uppdaterad information avseende flera betydande utländska ägare.

# Ägare TEL2 A TEL2 B TEL2 C Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kinnevik 20 733 965 166 879 154 27,2% 42,0% 2019-06-30
2 Norges Bank 23 938 308 3,5% 2,7% -0,05% 2019-06-30
3 Nordea Fonder 19 651 000 2,8% 2,2% 0,15% 2019-06-30
4 Government of Singapore 19 133 714 2,8% 2,1% 0,02% 2019-06-30
5 Swedbank Robur Fonder 15 431 090 2,2% 1,7% 0,15% 2019-06-30
6 BlackRock 15 114 598 2,2% 1,7% 0,03% 2019-06-30
7 Vanguard 15 071 212 2,2% 1,7% 2019-05-31
8 SEB Fonder 13 652 951 2,0% 1,5% 0,00% 2019-06-30
9 Adelphi Capital LLP 11 985 810 1,7% 1,3% 2018-12-31
10 MFS Investment Management 11 295 814 1,6% 1,3% 2019-05-31
11 XACT Fonder 7 689 501 1,1% 0,9% 0,22% 2019-06-30
12 Fidelity International (FIL) 7 257 552 1,1% 0,8% 2019-06-30
13 AFA Försäkring 7 118 258 1,0% 0,8% 0,00% 2019-06-30
14 Första AP-fonden 7 055 385 1,0% 0,8% 2019-06-30
15 Janus Henderson Investors 6 937 276 1,0% 0,8% 2019-05-31
Total top 15 20 733 965 348 211 623 53,4% 62,3% 0,53%
Övriga 1 872 957 317 624 052 1 899 000 46,6% 37,7% -0,53%
Totalt 22 606 922 665 835 675 1 899 000 100,0% 100,0% 0,00%
Aktier ägda av Tele2 766 367 1 899 000 0,4% 0,3%
Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 870 197 0,1% 0,2% 22 444 35,0%
101 - 200 1 304 487 0,2% 0,2% 8 659 13,5%
201 - 300 1 434 775 0,2% 0,2% 5 592 8,7%
301 - 400 1 436 944 0,2% 0,2% 4 055 6,3%
401 - 500 1 398 189 0,2% 0,2% 2 986 4,7%
501 - 1000 6 085 273 0,9% 0,8% 8 134 12,7%
1001 - 2000 8 435 010 1,2% 1,1% 5 951 9,3%
2001 - 5000 12 174 624 1,8% 1,5% 3 877 6,0%
5001 - 10000 8 679 815 1,3% 1,0% 1 220 1,9%
10001 - 20000 8 688 613 1,3% 1,1% 622 1,0%
20001 - 50000 9 300 885 1,4% 1,0% 306 0,5%
50001 - 100000 7 358 339 1,1% 1,0% 100 0,2%
100001 - 500000 28 745 194 4,3% 4,1% 130 0,2%
500001 - 1000000 28 929 160 4,3% 3,3% 39 0,1%
1000001 - 5000000 97 535 146 14,1% 11,0% 40 0,1%
5000001 - 10000000 42 597 459 6,2% 4,8% 6 0,0%
10000001 - 332 887 616 48,2% 58,1% 10 0,0%
Anonymt ägande 92 479 871 13,1% 10,3%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 64 171 100,0%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 399 662 313 57,9% 67,4% 62 614 93,4%
USA 80 186 934 11,8% 9,1% 197 0,3%
Norge 29 398 342 4,3% 3,3% 132 0,2%
Storbritannien 27 524 728 4,0% 3,1% 121 0,2%
Singapore 19 134 948 2,8% 2,1% 7 0,0%
Övriga 41 954 461 6,1% 4,7% 1 100 1,6%
Anonymt ägande 92 479 871 13,1% 10,3%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 64 171 95,7%
Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 218 794 121 31,7% 24,5% 237 0,4%
- Svenska 88 614 685 12,8% 9,9% 33 0,1%
- Utländska 130 179 436 18,9% 14,6% 204 0,3%
Investment & Kapitalförvaltning 187 899 361 27,2% 41,9% 4 0,0%
- Svenska 187 860 970 27,2% 41,9% 3 0,0%
- Utländska 38 391 0,0% 0,0% 1 0,0%
Svenska Privatpersoner 57 704 247 8,4% 8,1% 59 754 93,1%
Pension & Försäkring 55 448 853 8,3% 6,3% 81 0,1%
- Svenska 37 372 023 5,4% 4,2% 28 0,0%
- Utländska 18 076 830 2,8% 2,1% 53 0,1%
Stat, Kommun & Landsting 48 204 004 7,0% 5,4% 23 0,0%
- Svenska 992 840 0,1% 0,1% 16 0,0%
- Utländska 47 211 164 6,9% 5,3% 7 0,0%
Stiftelse 14 897 802 2,2% 1,8% 774 1,2%
- Svenska 14 494 051 2,1% 1,8% 770 1,2%
- Utländska 403 751 0,1% 0,0% 4 0,0%
Övriga 12 247 971 1,8% 1,5% 3 297 5,1%
- Svenska 9 958 130 1,4% 1,2% 2 009 3,1%
- Utländska 2 289 841 0,3% 0,3% 1 288 2,0%
Återköpta Aktier 2 665 367 0,4% 0,3% 1 0,0%
- Svenska 2 665 367 0,4% 0,3% 1 0,0%
Anonymt ägande 92 479 871 13,1% 10,3%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 64 171 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.