Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Ägarstruktur

 

Vänligen notera: Den 5 november emitterade Tele2 183 441 585 nya B-aktier som en del av fusionen med Com Hem. Således har Tele2 från och med den 5 november totalt 690 341 597 utestående aktier. Förändringarna i ägarstrukturen som följer av emissionen är ännu ej helt reflekterade i nedanstående tabell. I synnerhet saknas uppdaterad information avseende flera betydande utländska ägare.

# Ägare TEL2 A TEL2 B TEL2 C Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kinnevik 20 733 965 166 879 154 27,2% 42,0% 2019-04-30
2 Norges Bank 22 512 950 3,3% 2,5% -0,14% 2019-04-30
3 Government of Singapore 19 368 174 2,8% 2,2% 0,13% 2019-04-30
4 Nordea Fonder 18 556 086 2,7% 2,1% 0,05% 2019-04-30
5 Vanguard 15 087 282 2,2% 1,7% 2019-03-31
6 BlackRock 15 026 638 2,2% 1,7% 0,01% 2019-04-30
7 Swedbank Robur Fonder 14 205 681 2,1% 1,6% 0,04% 2019-04-30
8 SEB Fonder 13 499 042 2,0% 1,5% 0,01% 2019-04-30
9 Adelphi Capital LLP 11 985 810 1,7% 1,3% 2018-12-31
10 MFS Investment Management 10 412 549 1,5% 1,2% 2019-03-31
11 Första AP-fonden 7 415 206 1,1% 0,8% 0,02% 2019-04-30
12 AFA Försäkring 7 103 308 1,0% 0,8% 0,00% 2019-04-30
13 Fidelity International (FIL) 6 833 270 1,0% 0,8% 0,01% 2019-04-30
14 Janus Henderson Investors 6 763 833 1,0% 0,8% 2019-03-31
15 Folksam 6 407 389 0,9% 0,7% 0,06% 2019-04-30
Total top 15 20 733 965 342 056 372 52,6% 61,7% 0,20%
Övriga 1 872 957 323 779 303 1 899 000 47,4% 38,3% -0,20%
Totalt 22 606 922 665 835 675 1 899 000 100,0% 100,0% 0,00%
Aktier ägda av Tele2 1 409 227 1 899 000 0,5% 0,4%
Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 848 484 0,1% 0,2% 21 400 33,9%
101 - 200 1 281 930 0,2% 0,2% 8 502 13,5%
201 - 300 1 451 819 0,2% 0,2% 5 655 9,0%
301 - 400 1 420 445 0,2% 0,2% 4 009 6,4%
401 - 500 1 396 687 0,2% 0,2% 2 980 4,7%
501 - 1000 6 103 626 0,9% 0,8% 8 168 12,9%
1001 - 2000 8 510 481 1,2% 1,1% 5 994 9,5%
2001 - 5000 12 139 648 1,8% 1,5% 3 870 6,1%
5001 - 10000 8 944 081 1,3% 1,1% 1 253 2,0%
10001 - 20000 8 734 152 1,3% 1,1% 627 1,0%
20001 - 50000 9 573 179 1,4% 1,1% 314 0,5%
50001 - 100000 7 827 816 1,2% 1,0% 107 0,2%
100001 - 500000 29 112 674 4,4% 4,1% 130 0,2%
500001 - 1000000 29 201 225 4,3% 3,3% 40 0,1%
1000001 - 5000000 85 273 113 12,5% 9,7% 39 0,1%
5000001 - 10000000 50 565 793 7,3% 5,7% 8 0,0%
10000001 - 328 267 331 47,6% 57,6% 10 0,0%
Anonymt ägande 99 689 113 14,0% 11,0%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 63 106 100,0%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 398 927 966 57,8% 67,3% 61 565 93,3%
USA 81 249 036 12,0% 9,2% 198 0,3%
Storbritannien 28 245 995 4,1% 3,2% 121 0,2%
Norge 26 943 470 3,9% 3,0% 124 0,2%
Singapore 19 369 284 2,8% 2,2% 6 0,0%
Övriga 35 916 733 5,4% 4,1% 1 092 1,7%
Anonymt ägande 99 689 113 14,0% 11,0%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 63 106 95,6%
Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 213 006 748 30,9% 23,8% 244 0,4%
- Svenska 84 045 340 12,2% 9,4% 33 0,1%
- Utländska 128 961 408 18,7% 14,4% 211 0,3%
Investment & Kapitalförvaltning 187 895 810 27,2% 41,9% 4 0,0%
- Svenska 187 857 419 27,2% 41,9% 3 0,0%
- Utländska 38 391 0,0% 0,0% 1 0,0%
Svenska Privatpersoner 57 800 201 8,4% 8,1% 58 685 93,0%
Pension & Försäkring 54 629 375 8,3% 6,4% 83 0,1%
- Svenska 38 259 085 5,6% 4,3% 29 0,0%
- Utländska 16 370 290 2,8% 2,1% 54 0,1%
Stat, Kommun & Landsting 46 088 791 6,7% 5,2% 23 0,0%
- Svenska 2 273 620 0,3% 0,3% 16 0,0%
- Utländska 43 815 171 6,4% 4,9% 7 0,0%
Stiftelse 15 252 803 2,2% 1,8% 778 1,2%
- Svenska 14 849 607 2,2% 1,8% 775 1,2%
- Utländska 403 196 0,1% 0,0% 3 0,0%
Övriga 12 670 529 1,8% 1,5% 3 288 5,2%
- Svenska 10 534 467 1,5% 1,2% 2 023 3,2%
- Utländska 2 136 062 0,3% 0,3% 1 265 2,0%
Återköpta Aktier 3 308 227 0,5% 0,4% 1 0,0%
Anonymt ägande 99 689 113 14,0% 11,0%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 63 106 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.