Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Ägarstruktur

 

 

# Ägare TEL2 A TEL2 B TEL2 C Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kinnevik 20 733 965 166 879 154 27,2% 42,0% 2020-08-31
2 BlackRock 45 059 692 6,5% 5,1% 2020-06-10
3 Vanguard 16 022 339 2,3% 1,8% 2020-07-31
4 Nordea Fonder 13 287 179 1,9% 1,5% 0,00% 2020-08-31
5 Adelphi Capital LLP 11 985 810 1,7% 1,3% 2018-12-31
6 Norges Bank 11 570 699 1,7% 1,3% -0,32% 2020-08-31
7 Swedbank Robur Fonder 11 124 036 1,6% 1,2% 0,03% 2020-08-31
8 MFS Investment Management 10 432 385 1,5% 1,2% 2020-07-31
9 Handelsbanken Fonder 9 875 504 1,4% 1,1% 2020-07-31
10 SEB Fonder 9 269 845 1,3% 1,0% 0,00% 2020-08-31
11 Janus Henderson Investors 7 731 963 1,1% 0,9% 2020-07-31
12 AMF Försäkring & Fonder 7 473 577 1,1% 0,8% 0,02% 2020-08-31
13 Fidelity International (FIL) 6 526 770 0,9% 0,7% 2020-07-31
14 Folksam 6 513 076 0,9% 0,7% 2020-08-31
15 Första AP-fonden 6 257 263 0,9% 0,7% 2020-08-31
Total top 15 20 733 965 340 009 292 52,3% 61,4% -0,27%
Övriga 1 843 163 327 755 177 0 47,7% 38,6% 0,27%
Totalt 22 577 128 667 764 469 0 100,0% 100,0% 0,00%
Aktier ägda av Tele2 1 620 1 738 563 0,3% 0,2%
Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 1 092 808 0,2% 0,2% 29 128 39,2%
101 - 200 1 501 467 0,2% 0,2% 9 819 13,2%
201 - 300 1 546 741 0,2% 0,2% 6 007 8,1%
301 - 400 1 537 839 0,2% 0,2% 4 328 5,8%
401 - 500 1 542 933 0,2% 0,2% 3 281 4,4%
501 - 1000 6 720 921 1,0% 0,9% 8 901 12,0%
1001 - 2000 8 840 324 1,3% 1,1% 6 142 8,3%
2001 - 5000 12 771 064 1,8% 1,6% 4 029 5,4%
5001 - 10000 9 331 608 1,4% 1,1% 1 302 1,8%
10001 - 20000 9 043 486 1,3% 1,1% 639 0,9%
20001 - 50000 10 676 556 1,6% 1,2% 350 0,5%
50001 - 100000 7 904 591 1,1% 1,0% 108 0,1%
100001 - 500000 29 210 539 4,3% 4,1% 136 0,2%
500001 - 1000000 28 090 754 4,1% 3,1% 38 0,1%
1000001 - 5000000 78 233 278 11,3% 8,8% 37 0,0%
5000001 - 10000000 71 338 208 10,3% 8,0% 10 0,0%
10000001 - 307 095 259 44,5% 55,3% 8 0,0%
Anonymt ägande 103 863 221 15,0% 11,7%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 74 263 100,0%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 371 258 458 53,8% 64,2% 72 627 97,8%
USA 112 208 380 16,3% 12,6% 193 0,3%
Storbritannien 27 294 800 4,0% 3,1% 134 0,2%
Finland 15 575 514 2,3% 1,8% 228 0,3%
Frankrike 15 027 649 2,2% 1,7% 74 0,1%
Övriga 45 117 775 6,5% 5,1% 1 008 1,4%
Anonymt ägande 103 859 021 15,0% 11,7%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 74 264 100,0%
Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 234 216 237 33,9% 26,2% 240 0,3%
- Svenska 58 108 180 8,4% 6,5% 29 0,0%
- Utländska 176 108 057 25,5% 19,7% 211 0,3%
Investment & Kapitalförvaltning 187 923 455 27,2% 41,9% 4 0,0%
- Svenska 187 868 188 27,2% 41,9% 3 0,0%
- Utländska 55 267 0,0% 0,0% 1 0,0%
Svenska Privatpersoner 61 925 566 9,0% 8,5% 69 675 93,8%
Pension & Försäkring 55 289 289 8,0% 6,2% 73 0,1%
- Svenska 35 728 529 5,2% 4,0% 25 0,0%
- Utländska 19 560 760 2,9% 2,2% 48 0,1%
Stat, Kommun & Landsting 16 944 864 2,5% 1,9% 19 0,0%
- Svenska 1 012 687 0,1% 0,1% 13 0,0%
- Utländska 15 932 177 2,3% 1,8% 6 0,0%
Stiftelse 15 126 405 2,2% 1,8% 804 1,1%
- Svenska 14 716 304 2,1% 1,8% 800 1,1%
- Utländska 410 101 0,1% 0,0% 4 0,0%
Övriga 13 316 577 1,9% 1,6% 3 448 4,6%
- Svenska 10 158 821 1,5% 1,2% 2 081 2,8%
- Utländska 3 157 756 0,5% 0,4% 1 367 1,8%
Återköpta Aktier 1 740 183 0,3% 0,2% 1 0,0%
- Svenska 1 740 183 0,3% 0,2% 1 0,0%
Anonymt ägande 103 859 021 15,0% 11,7%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 74 264 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.