Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Ägarstruktur

 

Vänligen notera: Den 5 november emitterade Tele2 183 441 585 nya B-aktier som en del av fusionen med Com Hem. Således har Tele2 från och med den 5 november totalt 690 341 597 utestående aktier. Förändringarna i ägarstrukturen som följer av emissionen är ännu ej helt reflekterade i nedanstående tabell. I synnerhet saknas uppdaterad information avseende flera betydande utländska ägare.

# Ägare TEL2 A TEL2 B TEL2 C Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kinnevik 20 733 965 166 879 154 27,2% 42,0% 2019-02-28
2 Norges Bank 22 815 806 3,3% 2,6% 0,16% 2019-02-28
3 Swedbank Robur Fonder 15 437 402 2,2% 1,7% -0,10% 2019-02-28
4 Nordea Fonder 15 308 596 2,2% 1,7% -0,01% 2019-02-28
5 Vanguard 14 902 847 2,2% 1,7% 2019-01-31
6 SEB Fonder 13 537 488 2,0% 1,5% 0,06% 2019-02-28
7 BlackRock 11 850 582 1,7% 1,3% -0,35% 2019-02-28
8 Government of Singapore 11 313 382 1,6% 1,3% 1,03% 2019-02-28
9 MFS Investment Management 10 329 410 1,5% 1,2% 2019-01-31
10 Första AP-fonden 7 715 889 1,1% 0,9% 2019-02-28
11 AFA Försäkring 7 055 308 1,0% 0,8% 0,07% 2019-02-28
12 Adelphi Capital LLP 6 878 882 1,0% 0,8% 2018-11-30
13 BNP Paribas Asset Management 6 115 589 0,9% 0,7% 0,00% 2019-02-28
14 XACT Fonder 6 101 122 0,9% 0,7% 2019-01-31
15 Folksam 5 950 342 0,9% 0,7% 2019-02-28
Total top 15 20 733 965 322 191 799 49,7% 59,5% 0,87%
Övriga 1 913 727 343 603 106 1 899 000 50,3% 40,5% -0,87%
Totalt 22 647 692 665 794 905 1 899 000 100,0% 100,0% 0,00%
Aktier ägda av Tele2 1 796 240 1 899 000 0,5% 0,4%
Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 835 508 0,1% 0,2% 21 067 33,7%
101 - 200 1 269 674 0,2% 0,2% 8 430 13,5%
201 - 300 1 437 738 0,2% 0,2% 5 611 9,0%
301 - 400 1 399 713 0,2% 0,2% 3 958 6,3%
401 - 500 1 395 430 0,2% 0,2% 2 979 4,8%
501 - 1000 6 101 740 0,9% 0,8% 8 176 13,1%
1001 - 2000 8 489 174 1,2% 1,1% 5 991 9,6%
2001 - 5000 12 146 159 1,8% 1,5% 3 870 6,2%
5001 - 10000 8 931 529 1,3% 1,1% 1 251 2,0%
10001 - 20000 8 656 901 1,3% 1,1% 620 1,0%
20001 - 50000 9 432 844 1,4% 1,1% 310 0,5%
50001 - 100000 7 371 984 1,1% 0,9% 101 0,2%
100001 - 500000 28 891 884 4,4% 4,1% 131 0,2%
500001 - 1000000 23 665 853 3,5% 2,7% 34 0,1%
1000001 - 5000000 97 654 457 14,4% 11,1% 42 0,1%
5000001 - 10000000 55 802 322 8,1% 6,2% 9 0,0%
10000001 - 303 108 632 43,9% 54,8% 9 0,0%
Anonymt ägande 113 750 055 15,9% 12,5%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 62 589 100,0%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 398 328 619 57,7% 67,2% 61 081 97,6%
USA 77 810 297 11,5% 8,8% 192 0,3%
Norge 26 911 022 3,9% 3,0% 123 0,2%
Storbritannien 19 377 835 2,8% 2,2% 117 0,2%
Singapore 11 314 352 1,6% 1,3% 5 0,0%
Övriga 42 849 417 6,5% 5,0% 1 071 1,7%
Anonymt ägande 113 750 055 15,9% 12,5%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 62 589 100,0%
Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 204 926 660 29,7% 22,9% 238 0,4%
- Svenska 83 069 063 12,0% 9,3% 39 0,1%
- Utländska 121 857 597 17,7% 13,6% 199 0,3%
Investment & Kapitalförvaltning 187 870 943 27,2% 41,9% 4 0,0%
- Svenska 187 832 552 27,2% 41,9% 3 0,0%
- Utländska 38 391 0,0% 0,0% 1 0,0%
Pension & Försäkring 58 230 513 9,0% 6,8% 80 0,1%
- Svenska 40 911 625 5,9% 4,6% 29 0,0%
- Utländska 17 318 888 3,0% 2,2% 51 0,1%
Svenska Privatpersoner 57 524 791 8,3% 8,0% 58 219 93,0%
Stat, Kommun & Landsting 37 200 395 5,4% 4,2% 24 0,0%
- Svenska 612 794 0,1% 0,1% 17 0,0%
- Utländska 36 587 601 5,3% 4,1% 7 0,0%
Stiftelse 14 920 614 2,2% 1,8% 759 1,2%
- Svenska 14 517 418 2,1% 1,8% 756 1,2%
- Utländska 403 196 0,1% 0,0% 3 0,0%
Övriga 12 222 386 1,8% 1,4% 3 264 5,2%
- Svenska 10 165 136 1,5% 1,2% 2 017 3,2%
- Utländska 2 057 250 0,3% 0,3% 1 247 2,0%
Återköpta Aktier 3 695 240 0,5% 0,4% 1 0,0%
Anonymt ägande 113 750 055 15,9% 12,5%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 62 589 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.