Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Ägarstruktur

 

Vänligen notera: Den 5 november emitterade Tele2 183 441 585 nya B-aktier som en del av fusionen med Com Hem. Således har Tele2 från och med den 5 november totalt 690 341 597 utestående aktier. Förändringarna i ägarstrukturen som följer av emissionen är ännu ej helt reflekterade i nedanstående tabell. I synnerhet saknas uppdaterad information avseende flera betydande utländska ägare.

# Ägare TEL2 A TEL2 B TEL2 C Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kinnevik 20 733 965 166 879 154 27,2% 42,0% 2019-10-31
2 BlackRock 35 108 645 5,1% 3,9% 2019-08-13
3 Norges Bank 22 859 365 3,3% 2,6% 2,60% 2019-10-31
4 Government of Singapore (GIC) 20 672 145 3,0% 2,3% 0,04% 2019-10-31
5 Vanguard 15 411 237 2,2% 1,7% 2019-09-30
6 Nordea Fonder 14 251 396 2,1% 1,6% -0,40% 2019-10-31
7 Swedbank Robur Fonder 13 703 768 2,0% 1,5% -0,18% 2019-10-31
8 Janus Henderson Investors 13 038 276 1,9% 1,5% 2019-09-30
9 Adelphi Capital LLP 11 985 810 1,7% 1,3% 2018-12-31
10 SEB Fonder 11 904 969 1,7% 1,3% -0,04% 2019-10-31
11 MFS Investment Management 11 585 416 1,7% 1,3% 2019-09-30
12 XACT Fonder 7 708 911 1,1% 0,9% 2019-09-30
13 Fidelity International (FIL) 6 857 728 1,0% 0,8% 2019-09-30
14 Folksam 6 801 181 1,0% 0,8% 0,00% 2019-10-31
15 AXA 6 773 145 1,0% 0,8% 2019-09-30
Total top 15 20 733 965 365 541 146 56,0% 64,3% 2,02%
Övriga 1 863 680 300 303 806 1 899 000 44,0% 35,7% -2,02%
Totalt 22 597 645 665 844 952 1 899 000 100,0% 100,0% 0,00%
Aktier ägda av Tele2 688 778 1 899 000 0,4% 0,3%
Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 890 535 0,1% 0,2% 23 677 36,9%
101 - 200 1 309 230 0,2% 0,2% 8 674 13,5%
201 - 300 1 411 306 0,2% 0,2% 5 491 8,6%
301 - 400 1 397 092 0,2% 0,2% 3 946 6,2%
401 - 500 1 347 336 0,2% 0,2% 2 876 4,5%
501 - 1000 5 875 020 0,9% 0,8% 7 856 12,2%
1001 - 2000 8 080 904 1,2% 1,1% 5 703 8,9%
2001 - 5000 11 340 230 1,6% 1,4% 3 609 5,6%
5001 - 10000 8 089 287 1,2% 1,0% 1 132 1,8%
10001 - 20000 8 103 894 1,2% 1,0% 577 0,9%
20001 - 50000 8 300 154 1,2% 0,9% 272 0,4%
50001 - 100000 7 570 087 1,1% 1,0% 102 0,2%
100001 - 500000 29 869 501 4,4% 4,2% 134 0,2%
500001 - 1000000 26 319 354 3,9% 3,0% 36 0,1%
1000001 - 5000000 93 676 868 13,6% 10,5% 41 0,1%
5000001 - 10000000 39 459 558 5,7% 4,4% 6 0,0%
10000001 - 358 134 146 51,9% 61,0% 11 0,0%
Anonymt ägande 79 167 095 11,3% 8,8%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 64 143 100,0%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 378 488 250 54,8% 65,0% 62 633 94,0%
USA 103 789 348 15,2% 11,7% 187 0,3%
Storbritannien 34 443 206 5,0% 3,9% 123 0,2%
Norge 28 037 932 4,1% 3,1% 135 0,2%
Singapore 20 676 551 3,0% 2,3% 10 0,0%
Övriga 45 739 215 6,6% 5,1% 1 055 1,6%
Anonymt ägande 79 167 095 11,3% 8,8%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 64 143 96,2%
Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 240 216 853 34,8% 26,9% 242 0,4%
- Svenska 77 650 021 11,2% 8,7% 31 0,0%
- Utländska 162 566 832 23,6% 18,2% 211 0,3%
Investment & Kapitalförvaltning 187 718 597 27,2% 41,9% 4 0,0%
- Svenska 187 680 206 27,2% 41,9% 3 0,0%
- Utländska 38 391 0,0% 0,0% 1 0,0%
Svenska Privatpersoner 55 392 993 8,0% 7,8% 60 152 93,8%
Pension & Försäkring 51 696 865 7,6% 5,9% 81 0,1%
- Svenska 33 386 106 4,8% 3,7% 28 0,0%
- Utländska 18 310 759 2,8% 2,1% 53 0,1%
Stat, Kommun & Landsting 48 999 786 7,1% 5,5% 19 0,0%
- Svenska 948 498 0,1% 0,1% 12 0,0%
- Utländska 48 051 288 7,0% 5,4% 7 0,0%
Stiftelse 12 327 320 1,8% 1,5% 626 1,0%
- Svenska 11 923 569 1,7% 1,5% 622 1,0%
- Utländska 403 751 0,1% 0,0% 4 0,0%
Övriga 12 234 310 1,8% 1,5% 3 018 4,7%
- Svenska 8 919 079 1,3% 1,0% 1 784 2,8%
- Utländska 3 315 231 0,5% 0,4% 1 234 1,9%
Återköpta Aktier 2 587 778 0,4% 0,3% 1 0,0%
- Svenska 2 587 778 0,4% 0,3% 1 0,0%
Anonymt ägande 79 167 095 11,3% 8,8%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 64 143 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.