Vi använder cookies optimera användarvänligheten och för att samla besöksstatistik. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller klicka vidare på webbplatsen. Läs mer om Cookies

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Ägarstruktur

# Ägare TEL2 A TEL2 B TEL2 C Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kinnevik 20 733 965 131 699 187 30,1% 47,9% 2018-08-31
2 Nordea Fonder 17 407 022 3,4% 2,5% 0,07% 2018-08-31
3 Janus Henderson Investors 11 646 752 2,3% 1,6% 2018-07-31
4 SEB Fonder 11 639 992 2,3% 1,6% -0,14% 2018-08-31
5 Swedbank Robur Fonder 11 244 843 2,2% 1,6% 0,01% 2018-08-31
6 BlackRock 11 244 204 2,2% 1,6% 0,01% 2018-08-31
7 JP Morgan Asset Management 9 377 542 1,8% 1,3% 0,00% 2018-08-31
8 Vanguard 9 295 143 1,8% 1,3% 2018-07-31
9 Första AP-fonden 7 121 418 1,4% 1,0% 2018-08-31
10 Adelphi Capital LLP 6 878 882 1,4% 1,0% 2018-08-31
11 Norges Bank 6 014 245 1,2% 0,8% 0,23% 2018-08-31
12 AFA Försäkring 5 661 408 1,1% 0,8% 0,01% 2018-08-31
13 Lannebo Fonder 5 305 000 1,0% 0,7% 0,00% 2018-08-31
14 Andra AP-fonden 5 078 350 1,0% 0,7% 2018-08-31
15 SPP Fonder 4 771 863 0,9% 0,7% -0,01% 2018-08-31
Total top 15 20 733 965 254 385 851 54,3% 65,2% 0,20%
Övriga 2 059 558 227 821 638 1 899 000 45,7% 34,8% -0,20%
Totalt 22 793 523 482 207 489 1 899 000 100,0% 100,0% 0,00%
Aktier ägda av Tele2 0 2 245 459 1 899 000 0,8% 0,6%
Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 798 238 0,2% 0,2% 19 810 32,8%
101 - 200 1 236 166 0,2% 0,2% 8 219 13,6%
201 - 300 1 397 499 0,3% 0,3% 5 436 9,0%
301 - 400 1 339 011 0,3% 0,2% 3 792 6,3%
401 - 500 1 316 115 0,3% 0,2% 2 810 4,6%
501 - 1000 5 945 073 1,2% 1,0% 7 973 13,2%
1001 - 2000 8 629 208 1,7% 1,4% 6 116 10,1%
2001 - 5000 12 017 660 2,4% 1,9% 3 859 6,4%
5001 - 10000 8 770 202 1,7% 1,3% 1 241 2,1%
10001 - 20000 8 487 979 1,7% 1,3% 607 1,0%
20001 - 50000 9 549 869 1,9% 1,4% 312 0,5%
50001 - 100000 7 027 147 1,4% 1,1% 98 0,2%
100001 - 500000 27 540 704 5,4% 4,8% 123 0,2%
500001 - 1000000 21 742 808 4,3% 3,1% 31 0,1%
1000001 - 5000000 83 995 318 16,6% 11,9% 36 0,1%
5000001 - 10000000 54 731 988 10,8% 7,7% 8 0,0%
10000001 - 215 615 965 42,5% 56,5% 6 0,0%
Anonymt ägande 36 759 062 7,3% 5,5%
Totalt 506 900 012 100,0% 100,0% 60 477 100,0%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 349 366 167 68,9% 77,5% 58 931 97,4%
USA 53 238 336 10,5% 7,5% 243 0,4%
Storbritannien 26 238 529 5,2% 3,7% 118 0,2%
Norge 9 261 197 1,8% 1,3% 119 0,2%
Frankrike 5 283 120 1,0% 0,7% 64 0,1%
Övriga 26 753 601 5,3% 3,8% 1 002 1,7%
Anonymt ägande 36 759 062 7,3% 5,5%
Totalt 506 900 012 100,0% 100,0% 60 477 100,0%
Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 168 428 625 33,2% 23,7% 229 0,4%
- Svenska 79 248 126 15,6% 11,1% 38 0,1%
- Utländska 89 180 499 17,6% 12,5% 191 0,3%
Investment & Kapitalförvaltning 152 711 055 30,1% 47,7% 6 0,0%
- Svenska 152 687 455 30,1% 47,7% 4 0,0%
- Utländska 23 600 0,0% 0,0% 2 0,0%
Svenska Privatpersoner 56 434 448 11,1% 10,0% 56 365 93,2%
Pension & Försäkring 53 499 720 10,6% 7,5% 113 0,2%
- Svenska 34 438 159 6,8% 4,8% 27 0,0%
- Utländska 19 061 561 3,8% 2,7% 86 0,1%
Stiftelse 12 833 222 2,5% 2,0% 612 1,0%
- Svenska 12 394 634 2,4% 1,9% 604 1,0%
- Utländska 438 588 0,1% 0,1% 8 0,0%
Övriga 11 356 656 2,2% 1,7% 3 121 5,2%
- Svenska 9 759 720 1,9% 1,4% 1 875 3,1%
- Utländska 1 596 936 0,3% 0,3% 1 246 2,1%
Stat, Kommun & Landsting 10 732 765 2,1% 1,5% 30 0,0%
- Svenska 259 166 0,1% 0,0% 17 0,0%
- Utländska 10 473 599 2,1% 1,5% 13 0,0%
Återköpta Aktier 4 144 459 0,8% 0,6% 1 0,0%
Anonymt ägande 36 759 062 7,3% 5,5%
Totalt 506 900 012 100,0% 100,0% 60 477 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.