Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Ägarstruktur

 

 

# Ägare TEL2 A TEL2 B TEL2 C Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kinnevik 20 733 965 166 879 154 27,2% 42,0% 2020-03-31
2 BlackRock 44 728 614 6,5% 5,0% 2020-02-21
3 Norges Bank 17 891 428 2,6% 2,0% -0,10% 2020-03-31
4 Vanguard 16 082 023 2,3% 1,8% 2020-02-29
5 Swedbank Robur Fonder 13 560 916 2,0% 1,5% -0,06% 2020-03-31
6 Nordea Fonder 13 515 782 2,0% 1,5% -0,11% 2020-03-31
7 MFS Investment Management 12 005 691 1,7% 1,3% 2020-02-29
8 Adelphi Capital LLP 11 985 810 1,7% 1,3% 2018-12-31
9 Janus Henderson Investors 11 630 561 1,7% 1,3% 2020-02-29
10 SEB Fonder 10 396 897 1,5% 1,2% -0,07% 2020-03-31
11 XACT Fonder 8 740 552 1,3% 1,0% -0,04% 2020-03-31
12 Andra AP-fonden 7 993 933 1,2% 0,9% 0,31% 2020-03-31
13 Folksam 6 791 457 1,0% 0,8% 0,01% 2020-03-31
14 Fidelity International (FIL) 6 425 633 0,9% 0,7% 0,01% 2020-03-31
15 AXA 6 112 852 0,9% 0,7% 2020-02-29
Total top 15 20 733 965 354 741 303 54,4% 63,1% -0,06%
Övriga 1 843 163 313 023 166 0 45,6% 36,9% 0,06%
Totalt 22 577 128 667 764 469 0 100,0% 100,0% 0,00%
Aktier ägda av Tele2 0 2 397 369 0,3% 0,3%
Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 983 314 0,1% 0,2% 26 582 39,2%
101 - 200 1 383 119 0,2% 0,2% 9 080 13,4%
201 - 300 1 458 225 0,2% 0,2% 5 660 8,3%
301 - 400 1 413 098 0,2% 0,2% 3 992 5,9%
401 - 500 1 385 467 0,2% 0,2% 2 951 4,4%
501 - 1000 5 986 120 0,9% 0,8% 7 991 11,8%
1001 - 2000 8 127 048 1,2% 1,1% 5 696 8,4%
2001 - 5000 11 328 491 1,6% 1,4% 3 608 5,3%
5001 - 10000 7 946 204 1,2% 1,0% 1 113 1,6%
10001 - 20000 7 803 537 1,1% 1,0% 554 0,8%
20001 - 50000 8 592 126 1,3% 1,0% 282 0,4%
50001 - 100000 6 827 888 1,0% 0,9% 93 0,1%
100001 - 500000 29 972 774 4,4% 4,2% 139 0,2%
500001 - 1000000 25 394 108 3,7% 2,8% 36 0,1%
1000001 - 5000000 92 860 347 13,5% 10,4% 41 0,1%
5000001 - 10000000 41 490 072 6,0% 4,6% 6 0,0%
10000001 - 339 410 841 49,2% 58,9% 10 0,0%
Anonymt ägande 97 978 818 14,1% 11,0%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 67 834 100,0%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 362 355 021 52,5% 63,2% 66 226 97,6%
USA 113 818 533 16,6% 12,8% 192 0,3%
Storbritannien 31 395 418 4,6% 3,5% 125 0,2%
Norge 21 759 043 3,2% 2,4% 139 0,2%
Finland 15 615 508 2,3% 1,8% 223 0,3%
Övriga 47 423 456 6,9% 5,3% 930 1,4%
Anonymt ägande 97 974 618 14,1% 11,0%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 67 835 100,0%
Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 242 297 816 35,1% 27,1% 245 0,4%
- Svenska 59 051 270 8,6% 6,6% 34 0,1%
- Utländska 183 246 546 26,6% 20,5% 211 0,3%
Investment & Kapitalförvaltning 187 699 264 27,2% 41,9% 4 0,0%
- Svenska 187 643 997 27,2% 41,9% 3 0,0%
- Utländska 55 267 0,0% 0,0% 1 0,0%
Svenska Privatpersoner 55 690 298 8,1% 7,8% 63 705 93,9%
Pension & Försäkring 52 988 851 7,7% 6,0% 78 0,1%
- Svenska 35 829 492 5,2% 4,0% 25 0,0%
- Utländska 17 159 359 2,5% 2,0% 53 0,1%
Stat, Kommun & Landsting 26 970 240 3,9% 3,0% 18 0,0%
- Svenska 955 539 0,1% 0,1% 11 0,0%
- Utländska 26 014 701 3,8% 2,9% 7 0,0%
Stiftelse 12 472 792 1,8% 1,5% 635 0,9%
- Svenska 12 069 041 1,7% 1,5% 631 0,9%
- Utländska 403 751 0,1% 0,0% 4 0,0%
Övriga 11 850 349 1,7% 1,4% 3 149 4,6%
- Svenska 8 718 015 1,3% 1,0% 1 816 2,7%
- Utländska 3 132 334 0,5% 0,4% 1 333 2,0%
Återköpta Aktier 2 397 369 0,3% 0,3% 1 0,0%
- Svenska 2 397 369 0,3% 0,3% 1 0,0%
Anonymt ägande 97 974 618 14,1% 11,0%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 67 835 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.