Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Ägarstruktur

 

 

# Ägare TEL2 A TEL2 B TEL2 C Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kinnevik 20 733 965 166 879 154 27,2% 42,0% 2019-12-31
2 BlackRock 35 108 645 5,1% 3,9% 2019-08-13
3 Government of Singapore (GIC) 20 351 957 2,9% 2,3% 0,01% 2019-12-31
4 Norges Bank 20 174 101 2,9% 2,3% -0,30% 2019-12-31
5 Vanguard 15 524 474 2,2% 1,7% 2019-11-30
6 Swedbank Robur Fonder 14 338 335 2,1% 1,6% -0,07% 2019-12-31
7 Nordea Fonder 14 283 954 2,1% 1,6% 0,00% 2019-12-31
8 Janus Henderson Investors 12 299 078 1,8% 1,4% 2019-11-30
9 Adelphi Capital LLP 11 985 810 1,7% 1,3% 2018-12-31
10 MFS Investment Management 11 477 435 1,7% 1,3% 2019-11-30
11 SEB Fonder 11 372 014 1,6% 1,3% -0,01% 2019-12-31
12 XACT Fonder 9 132 272 1,3% 1,0% 0,18% 2019-12-31
13 Folksam 6 808 027 1,0% 0,8% 0,00% 2019-12-31
14 AXA 6 498 748 0,9% 0,7% 2019-11-30
15 Fidelity International (FIL) 6 315 373 0,9% 0,7% 0,00% 2019-12-31
Total top 15 20 733 965 362 549 377 55,5% 63,9% -0,18%
Övriga 1 863 680 303 295 575 1 899 000 44,5% 36,1% 0,18%
Totalt 22 597 645 665 844 952 1 899 000 100,0% 100,0% 0,00%
Aktier ägda av Tele2 536 584 1 899 000 0,4% 0,3%
Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 911 452 0,1% 0,2% 24 177 37,2%
101 - 200 1 323 733 0,2% 0,2% 8 751 13,5%
201 - 300 1 418 215 0,2% 0,2% 5 512 8,5%
301 - 400 1 402 776 0,2% 0,2% 3 960 6,1%
401 - 500 1 356 899 0,2% 0,2% 2 894 4,5%
501 - 1000 5 981 369 0,9% 0,8% 7 988 12,3%
1001 - 2000 8 164 412 1,2% 1,1% 5 740 8,8%
2001 - 5000 11 445 111 1,7% 1,5% 3 646 5,6%
5001 - 10000 8 021 877 1,2% 1,0% 1 126 1,7%
10001 - 20000 8 086 150 1,2% 1,0% 572 0,9%
20001 - 50000 8 716 799 1,3% 1,0% 287 0,4%
50001 - 100000 7 124 256 1,0% 0,9% 98 0,2%
100001 - 500000 30 264 914 4,5% 4,2% 135 0,2%
500001 - 1000000 23 994 948 3,5% 2,7% 33 0,1%
1000001 - 5000000 97 143 205 14,1% 10,9% 43 0,1%
5000001 - 10000000 39 964 431 5,8% 4,5% 6 0,0%
10000001 - 354 528 922 51,4% 60,5% 11 0,0%
Anonymt ägande 80 492 128 11,5% 9,0%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 64 979 100,0%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 368 985 954 53,5% 64,0% 63 440 94,0%
USA 104 705 864 15,3% 11,8% 194 0,3%
Storbritannien 32 859 408 4,8% 3,7% 124 0,2%
Norge 24 113 535 3,5% 2,7% 136 0,2%
Singapore 20 356 524 2,9% 2,3% 10 0,0%
Övriga 58 828 184 8,5% 6,6% 1 075 1,6%
Anonymt ägande 80 492 128 11,5% 9,0%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 64 979 96,3%
Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 242 001 444 35,1% 27,1% 243 0,4%
- Svenska 67 888 852 9,8% 7,6% 31 0,0%
- Utländska 174 112 592 25,2% 19,5% 212 0,3%
Investment & Kapitalförvaltning 187 710 065 27,2% 41,9% 4 0,0%
- Svenska 187 654 798 27,2% 41,9% 3 0,0%
- Utländska 55 267 0,0% 0,0% 1 0,0%
Svenska Privatpersoner 55 851 129 8,1% 7,9% 60 960 93,8%
Pension & Försäkring 51 536 796 7,6% 5,8% 81 0,1%
- Svenska 33 430 217 4,8% 3,7% 28 0,0%
- Utländska 18 106 579 2,7% 2,1% 53 0,1%
Stat, Kommun & Landsting 45 962 535 6,7% 5,2% 19 0,0%
- Svenska 1 010 398 0,1% 0,1% 12 0,0%
- Utländska 44 952 137 6,5% 5,0% 7 0,0%
Stiftelse 12 275 479 1,8% 1,5% 626 1,0%
- Svenska 11 871 728 1,7% 1,5% 622 1,0%
- Utländska 403 751 0,1% 0,0% 4 0,0%
Övriga 12 076 437 1,8% 1,4% 3 045 4,7%
- Svenska 8 843 248 1,3% 1,0% 1 783 2,7%
- Utländska 3 233 189 0,5% 0,4% 1 262 1,9%
Återköpta Aktier 2 435 584 0,4% 0,3% 1 0,0%
- Svenska 2 435 584 0,4% 0,3% 1 0,0%
Anonymt ägande 80 492 128 11,5% 9,0%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 64 979 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.