Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Ägarstruktur

 

 

# Ägare TEL2 A TEL2 B TEL2 C Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kinnevik 20 733 965 166 879 154 27,2% 42,0% 2020-05-31
2 BlackRock 45 426 726 6,6% 5,1% 0,10% 2020-05-27
3 Vanguard 16 393 738 2,4% 1,8% 2020-04-30
4 Norges Bank 14 747 872 2,1% 1,7% 1,40% 2020-05-31
5 Swedbank Robur Fonder 13 513 807 2,0% 1,5% 0,00% 2020-05-31
6 Nordea Fonder 13 455 876 1,9% 1,5% -0,01% 2020-05-31
7 MFS Investment Management 12 040 738 1,7% 1,4% 2020-04-30
8 Adelphi Capital LLP 11 985 810 1,7% 1,3% 2018-12-31
9 Janus Henderson Investors 10 760 523 1,6% 1,2% 2020-04-30
10 SEB Fonder 10 282 549 1,5% 1,2% 0,01% 2020-05-31
11 Handelsbanken Fonder 10 091 711 1,5% 1,1% -0,07% 2020-05-31
12 Folksam 7 051 909 1,0% 0,8% 0,00% 2020-05-31
13 Andra AP-fonden 6 815 359 1,0% 0,8% 0,01% 2020-05-31
14 Fidelity International (FIL) 6 643 517 1,0% 0,7% 2020-05-31
15 AMF Försäkring & Fonder 6 390 660 0,9% 0,7% 0,39% 2020-05-31
Total top 15 20 733 965 352 479 949 54,1% 62,8% 1,83%
Övriga 1 843 163 315 284 520 0 45,9% 37,2% -1,83%
Totalt 22 577 128 667 764 469 0 100,0% 100,0% 0,00%
Aktier ägda av Tele2 0 1 714 023 0,2% 0,2%
Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 1 049 778 0,2% 0,2% 28 221 39,2%
101 - 200 1 446 610 0,2% 0,2% 9 477 13,2%
201 - 300 1 512 167 0,2% 0,2% 5 871 8,2%
301 - 400 1 500 977 0,2% 0,2% 4 233 5,9%
401 - 500 1 513 454 0,2% 0,2% 3 224 4,5%
501 - 1000 6 475 278 0,9% 0,9% 8 609 12,0%
1001 - 2000 8 629 283 1,3% 1,1% 6 016 8,4%
2001 - 5000 12 222 927 1,8% 1,5% 3 881 5,4%
5001 - 10000 8 797 120 1,3% 1,0% 1 232 1,7%
10001 - 20000 8 390 391 1,2% 1,0% 597 0,8%
20001 - 50000 10 115 851 1,5% 1,2% 332 0,5%
50001 - 100000 7 319 880 1,1% 0,9% 100 0,1%
100001 - 500000 30 043 173 4,4% 4,2% 143 0,2%
500001 - 1000000 25 313 546 3,7% 2,8% 36 0,0%
1000001 - 5000000 82 231 114 11,9% 9,3% 38 0,1%
5000001 - 10000000 44 760 229 6,5% 5,0% 7 0,0%
10000001 - 346 312 469 50,2% 59,6% 11 0,0%
Anonymt ägande 92 707 350 13,4% 10,4%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 72 028 100,0%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 186 270 385 27,0% 22,6% 70 356 97,7%
USA 114 143 292 16,6% 12,8% 192 0,3%
Storbritannien 31 414 685 4,6% 3,5% 130 0,2%
Norge 18 369 140 2,7% 2,1% 143 0,2%
Finland 15 666 425 2,3% 1,8% 233 0,3%
Övriga 44 161 401 6,4% 5,0% 974 1,4%
Anonymt ägande 280 316 269 40,5% 52,3%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 72 028 100,0%
Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 244 765 333 35,5% 27,4% 248 0,3%
- Svenska 63 960 717 9,3% 7,2% 33 0,0%
- Utländska 180 804 616 26,2% 20,2% 215 0,3%
Svenska Privatpersoner 59 675 471 8,6% 8,3% 67 513 93,7%
Pension & Försäkring 55 064 428 8,0% 6,2% 75 0,1%
- Svenska 36 750 896 5,3% 4,1% 25 0,0%
- Utländska 18 313 532 2,7% 2,1% 50 0,1%
Stat, Kommun & Landsting 21 808 008 3,2% 2,4% 19 0,0%
- Svenska 597 989 0,1% 0,1% 12 0,0%
- Utländska 21 210 019 3,1% 2,4% 7 0,0%
Stiftelse 14 069 138 2,0% 1,7% 774 1,1%
- Svenska 13 665 387 2,0% 1,7% 770 1,1%
- Utländska 403 751 0,1% 0,0% 4 0,0%
Övriga 12 809 952 1,9% 1,5% 3 395 4,7%
- Svenska 9 842 194 1,4% 1,1% 2 000 2,8%
- Utländska 2 967 758 0,4% 0,4% 1 395 1,9%
Återköpta Aktier 1 714 023 0,2% 0,2% 1 0,0%
- Svenska 1 714 023 0,2% 0,2% 1 0,0%
Investment & Kapitalförvaltning 118 975 0,0% 0,0% 3 0,0%
- Svenska 63 708 0,0% 0,0% 2 0,0%
- Utländska 55 267 0,0% 0,0% 1 0,0%
Anonymt ägande 280 316 269 40,5% 52,3%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 72 028 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.