Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Ägarstruktur

 

Vänligen notera: Den 5 november emitterade Tele2 183 441 585 nya B-aktier som en del av fusionen med Com Hem. Således har Tele2 från och med den 5 november totalt 690 341 597 utestående aktier. Förändringarna i ägarstrukturen som följer av emissionen är ännu ej helt reflekterade i nedanstående tabell. I synnerhet saknas uppdaterad information avseende flera betydande utländska ägare.

# Ägare TEL2 A TEL2 B TEL2 C Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kinnevik 20 733 965 166 879 154 27,2% 42,0% 2018-12-31
2 Norges Bank 20 568 551 3,0% 2,3% 0,05% 2018-12-31
3 Nordea Fonder 16 175 743 2,3% 1,8% -0,33% 2018-12-31
4 Vanguard 14 659 244 2,1% 1,6% 2018-11-30
5 Swedbank Robur Fonder 14 655 440 2,1% 1,6% 0,43% 2018-12-31
6 SEB Fonder 14 291 386 2,1% 1,6% 0,19% 2018-12-31
7 BlackRock 13 706 699 2,0% 1,5% 0,00% 2018-12-31
8 JP Morgan Asset Management 9 554 279 1,4% 1,1% -0,02% 2018-12-31
9 MFS Investment Management 8 824 825 1,3% 1,0% 2018-11-30
10 Lannebo Fonder 8 387 000 1,2% 0,9% 2018-11-30
11 Första AP-fonden 7 715 889 1,1% 0,9% 0,09% 2018-12-31
12 Adelphi Capital LLP 6 878 882 1,0% 0,8% 2018-08-30
13 AFA Försäkring 6 591 008 1,0% 0,7% 2018-12-31
14 XACT Fonder 6 247 970 0,9% 0,7% -0,07% 2018-12-31
15 BNP Paribas Asset Management 5 576 592 0,8% 0,6% 2018-11-30
Total top 15 20 733 965 320 712 662 49,5% 59,3% 0,33%
Övriga 1 913 727 345 082 243 1 899 000 50,5% 40,7% -0,33%
Totalt 22 647 692 665 794 905 1 899 000 100,0% 100,0% 0,00%
Aktier ägda av Tele2 1 796 240 1 899 000 0,5% 0,4%
Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 811 446 0,1% 0,1% 20 591 33,4%
101 - 200 1 251 286 0,2% 0,2% 8 348 13,5%
201 - 300 1 425 341 0,2% 0,2% 5 569 9,0%
301 - 400 1 374 434 0,2% 0,2% 3 895 6,3%
401 - 500 1 355 830 0,2% 0,2% 2 897 4,7%
501 - 1000 6 012 933 0,9% 0,8% 8 079 13,1%
1001 - 2000 8 447 163 1,2% 1,1% 5 977 9,7%
2001 - 5000 12 026 863 1,7% 1,5% 3 843 6,2%
5001 - 10000 8 749 412 1,3% 1,0% 1 228 2,0%
10001 - 20000 8 588 632 1,3% 1,1% 614 1,0%
20001 - 50000 9 199 196 1,3% 1,1% 300 0,5%
50001 - 100000 7 082 581 1,0% 0,9% 97 0,2%
100001 - 500000 29 042 177 4,4% 4,1% 133 0,2%
500001 - 1000000 19 395 433 2,8% 2,2% 27 0,0%
1000001 - 5000000 94 571 039 14,0% 10,8% 43 0,1%
5000001 - 10000000 74 987 420 10,9% 8,4% 11 0,0%
10000001 - 281 670 182 40,8% 52,4% 7 0,0%
Anonymt ägande 124 350 229 17,4% 13,7%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 61 659 100,0%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 401 362 517 58,2% 67,6% 60 180 97,6%
USA 78 949 735 11,7% 9,0% 187 0,3%
Norge 24 721 216 3,6% 2,8% 124 0,2%
Storbritannien 17 708 188 2,6% 2,0% 115 0,2%
Frankrike 8 785 266 1,3% 1,0% 66 0,1%
Övriga 34 464 446 5,3% 4,0% 987 1,6%
Anonymt ägande 124 350 229 17,4% 13,7%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 61 659 100,0%
Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 203 980 017 29,6% 22,8% 236 0,4%
- Svenska 86 890 006 12,6% 9,7% 41 0,1%
- Utländska 117 090 011 17,0% 13,1% 195 0,3%
Investment & Kapitalförvaltning 187 839 017 27,2% 41,9% 4 0,0%
- Svenska 187 800 626 27,2% 41,9% 3 0,0%
- Utländska 38 391 0,0% 0,0% 1 0,0%
Pension & Försäkring 58 252 893 9,0% 6,8% 82 0,1%
- Svenska 41 395 401 6,0% 4,6% 30 0,0%
- Utländska 16 857 492 3,0% 2,2% 52 0,1%
Svenska Privatpersoner 56 910 962 8,3% 8,0% 57 406 93,1%
Stat, Kommun & Landsting 28 734 217 4,2% 3,2% 26 0,0%
- Svenska 516 936 0,1% 0,1% 18 0,0%
- Utländska 28 217 281 4,1% 3,2% 8 0,0%
Stiftelse 14 641 903 2,1% 1,8% 724 1,2%
- Svenska 14 238 707 2,1% 1,7% 721 1,2%
- Utländska 403 196 0,1% 0,0% 3 0,0%
Övriga 11 937 119 1,7% 1,4% 3 180 5,2%
- Svenska 9 914 639 1,4% 1,1% 1 960 3,2%
- Utländska 2 022 480 0,3% 0,3% 1 220 2,0%
Återköpta Aktier 3 695 240 0,5% 0,4% 1 0,0%
Anonymt ägande 124 350 229 17,4% 13,7%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 61 659 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.