Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Ägarstruktur

 

Vänligen notera: Den 5 november emitterade Tele2 183 441 585 nya B-aktier som en del av fusionen med Com Hem. Således har Tele2 från och med den 5 november totalt 690 341 597 utestående aktier. Förändringarna i ägarstrukturen som följer av emissionen är ännu ej helt reflekterade i nedanstående tabell. I synnerhet saknas uppdaterad information avseende flera betydande utländska ägare.

# Ägare TEL2 A TEL2 B TEL2 C Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kinnevik 20 733 965 166 879 154 27,2% 42,0% 2019-08-31
2 BlackRock 35 108 645 5,1% 3,9% 2,87% 2019-08-13
3 Government of Singapore 19 577 644 2,8% 2,2% 0,14% 2019-08-31
4 Nordea Fonder 17 362 152 2,5% 1,9% -0,26% 2019-08-31
5 Swedbank Robur Fonder 15 393 191 2,2% 1,7% 0,00% 2019-08-31
6 Vanguard 15 166 553 2,2% 1,7% 2019-07-31
7 SEB Fonder 12 958 259 1,9% 1,5% 0,00% 2019-08-31
8 Norges Bank 12 680 050 1,8% 1,4% -1,47% 2019-08-31
9 Adelphi Capital LLP 11 985 810 1,7% 1,3% 2018-12-31
10 MFS Investment Management 11 174 365 1,6% 1,3% 2019-07-31
11 Janus Henderson Investors 9 348 285 1,4% 1,0% 2019-07-31
12 XACT Fonder 8 320 811 1,2% 0,9% 2019-07-31
13 Fidelity International (FIL) 7 549 841 1,1% 0,8% 2019-07-31
14 Första AP-fonden 7 055 385 1,0% 0,8% 2019-08-31
15 AFA Försäkring 6 889 298 1,0% 0,8% -0,03% 2019-08-31
Total top 15 20 733 965 357 449 443 54,8% 63,4% 1,25%
Övriga 1 872 957 308 386 232 1 899 000 45,2% 36,6% -1,25%
Totalt 22 606 922 665 835 675 1 899 000 100,0% 100,0% 0,00%
Aktier ägda av Tele2 709 128 1 899 000 0,4% 0,3%
Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 873 519 0,1% 0,2% 22 874 35,6%
101 - 200 1 300 965 0,2% 0,2% 8 626 13,4%
201 - 300 1 425 184 0,2% 0,2% 5 549 8,6%
301 - 400 1 419 750 0,2% 0,2% 4 007 6,2%
401 - 500 1 391 837 0,2% 0,2% 2 972 4,6%
501 - 1000 5 992 879 0,9% 0,8% 8 025 12,5%
1001 - 2000 8 317 881 1,2% 1,1% 5 872 9,1%
2001 - 5000 12 047 086 1,7% 1,5% 3 837 6,0%
5001 - 10000 8 573 314 1,2% 1,0% 1 202 1,9%
10001 - 20000 8 782 494 1,3% 1,1% 626 1,0%
20001 - 50000 9 253 196 1,4% 1,1% 303 0,5%
50001 - 100000 7 386 483 1,1% 1,0% 101 0,2%
100001 - 500000 30 771 069 4,6% 4,3% 137 0,2%
500001 - 1000000 28 323 044 4,2% 3,2% 38 0,1%
1000001 - 5000000 86 161 821 12,5% 9,7% 38 0,1%
5000001 - 10000000 57 829 996 8,4% 6,5% 8 0,0%
10000001 - 339 019 788 49,1% 58,8% 10 0,0%
Anonymt ägande 81 471 291 11,6% 9,0%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 64 225 100,0%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 397 852 263 57,6% 67,2% 62 650 93,4%
USA 99 265 939 14,6% 11,2% 200 0,3%
Storbritannien 30 443 167 4,4% 3,4% 128 0,2%
Singapore 19 583 698 2,8% 2,2% 10 0,0%
Norge 18 009 056 2,6% 2,0% 135 0,2%
Övriga 43 716 183 6,3% 4,9% 1 102 1,6%
Anonymt ägande 81 471 291 11,6% 9,0%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 64 225 95,8%
Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 244 923 547 35,5% 27,4% 238 0,4%
- Svenska 88 644 900 12,8% 9,9% 32 0,0%
- Utländska 156 278 647 22,6% 17,5% 206 0,3%
Investment & Kapitalförvaltning 187 901 176 27,2% 41,9% 4 0,0%
- Svenska 187 862 785 27,2% 41,9% 3 0,0%
- Utländska 38 391 0,0% 0,0% 1 0,0%
Svenska Privatpersoner 56 744 821 8,2% 7,9% 59 851 93,2%
Pension & Försäkring 55 376 794 8,2% 6,3% 83 0,1%
- Svenska 36 417 647 5,3% 4,1% 28 0,0%
- Utländska 18 959 147 3,0% 2,2% 55 0,1%
Stat, Kommun & Landsting 33 655 143 4,9% 3,8% 22 0,0%
- Svenska 561 904 0,1% 0,1% 15 0,0%
- Utländska 33 093 239 4,8% 3,7% 7 0,0%
Stiftelse 15 246 239 2,2% 1,8% 774 1,2%
- Svenska 14 842 488 2,2% 1,8% 770 1,2%
- Utländska 403 751 0,1% 0,0% 4 0,0%
Övriga 12 414 458 1,8% 1,5% 3 252 5,1%
- Svenska 10 169 590 1,5% 1,2% 1 950 3,0%
- Utländska 2 244 868 0,3% 0,3% 1 302 2,0%
Återköpta Aktier 2 608 128 0,4% 0,3% 1 0,0%
- Svenska 2 608 128 0,4% 0,3% 1 0,0%
Anonymt ägande 81 471 291 11,6% 9,0%
Totalt 690 341 597 100,0% 100,0% 64 225 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.