Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök

Våra marknadswebbplatser

Logotype

Ersättning


Utestående incitamentsprogram

Tele2 har tre utestående incitamentsprogram, varav ingendera inkluderar styrelsen. Tele2’s incitamentsprogram har inrättats för att utgöra ett konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen. Tele2 anser att incitamentsprogrammen kommer att stärka lojalitetskänslan och förutsättningarna för bolagets fortsatta krav på lönsamhet samt skapa en möjlighet för de anställda att ta del av bolagets utveckling.

Incitamentprogram 2019-2021

Incitamentprogram 2018-2021

Incitamentprogram 2017-2020