Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen nov 01 2006, 6:00 AM CET

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006

Stockholm - onsdagen den 1 november, 2006 - Tele2 AB ("Tele2") (Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) Europas ledande alternativa telekomoperatör, redovisade idagresultatet för tredje kvartalet 2006.
 
EBITDA för Tele2 under tredje kvartalet 2006 uppgick till 1,8 miljarder och mobilomsättningen ökade med 32% till 5,1 miljarder.
 
-  Nettoomsättningen för de första nio månaderna 2006 ökade med 13% till 40 684 Mkr (36 003)
-  EBITDA för tredje kvartalet var 1 784* Mkr (1 873)
-  Mycket stark utveckling på ryska mobilmarknaden: kundintag, omsättning och EBITDA ökar kraftigt
-  Omsättningen från mobiltelefoni under tredje kvartalet ökade med 32% till 5,1 Mkr
-  Avyttring av fast telefoni och bredband i Frankrike tillkännagavs i oktober
-  Resultatet för det tredje kvartalet 2006 blev -3 180 Mkr (2 087), inklusive goodwillnedskrivning och kapitalförluster relaterade till SEC förvärvet (en total engångseffekt på 4,3 miljarder kronor), vilket meddelats tidigare under oktober
-  Vinsten per aktie efter utspädning för de första nio månaderna 2006 blev -6,92 (4,71) kronor
 
*Inklusive positiva jämförelsestörande poster på 43 Mkr (se not 2).
Siffrorna inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period 2005.
 
Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef, Tele2 AB kommenterade:
 
TELE2 har genomfört en mycket framgångsrik tillv��xtstrategi med målet att bygga upp en bred kundbas på ett antal marknader i Europa. Denna tillväxt har följts av en fas där Tele2 har sett över sin marknadsposition och beslutat var Tele2 ska investera för att bygga en starkare nätverksbaserad position. Detta har varit motivet till att investera i mobila nätverk i Sverige, Ryssland, Baltikum och Kroatien, liksom att investera i bredbandsmöjligheter på utvalda marknader. För att säkerställa att våra krafter används mest effektivt, har vi också avvecklat eller avyttrat fasttelefoniverksamheterna i Litauen, Lettland, Estland, Tjeckien, Finland, UK och nu senast försäljningen av verksamheterna i fast telefoni och bredband i Frankrike.
På denna punkt anstränger vi oss nu ytterligare, vilket kan komma att leda till ytterligare koncentration av vårt geografi ska fokus i Kontinentaleuropa. Vi kommer att fortsätta att korssälja fast och mobil telefoni för att dra nytta av vår breda kundbas, samtidigt som vårt produktfokus även fortsättningsvis ligger på mobila nätverk och bredband på utvalda marknader. I enlighet med dessa mål, kommer nya investeringar att främst fokuseras på kärnmarknader, geografi skt och vad gäller tjänster, där Tele2 kan uppnå tillräckligt stor skala på verksamheten för att skapa långsiktigt framgångrika affärer. Tele2 kommer att fortsätta balansera investeringar med lönsamhet och stabila aktieutdelningar till aktieägarna.
 
OPERATIONELLT har Tele2 presterat ett förbättrat resultat i det tredje kvartalet 2006. Omsättningen har ökat starkt - med 11% till 13,7 miljarder kr. EBITDA på 1,8 miljarder kr har ökat kraftigt jämfört med de senaste kvartalen. Som utlovat stärkte vi kundintaget på bredbandssidan och mobiltelefonin har haft ett fantastiskt kvartal med en omsättningsökning på 32% jämfört med förra året. Det fi nns också tecken på att churnen - kundomsättningen - inom fast telefoni började plana ut, men det är svårt att avgöra från ett kvartal som påverkas av säsongseffekter. Inte desto mindre, en EBITDA-marginal inom återförsåld fasttelefoni på 14% är imponerade - vilket är den högsta någonsin.
Om vi blickar framåt för resten av året så kommer vi att markant öka våra marknadsföringsinsatser under fjärde kvartalet, särskilt inom mobiltelefoni och bredband, för att öka bredbandsintag och fortsätta på de framsteg vi gjort inom mobiltelefonin.
 
KONTAKTER
Lars-Johan Jarnheimer
Telefon: +46 (0)8 5626 4000
VD och koncernchef Tele2 AB
Håkan Zadler
Telefon: +46 (0)8 5626 4000
Finansdirektör, Tele2 AB
Dwayne Taylor
Telefon: +44 (0)20 7321 5038
Investerarfrågor
 
Besök vår hemsida: www.tele2.com
 
TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas klockan 16.00 tisdagen den 1 november 2006. För att delta, ring: 08 - 5876 9445. Var vänlig ring in tio minuter innan telefonkonferensens början för att registrera Er. En inspelning av konferensen kommer att fi nnas tillgänglig under tio dagar efter konferensens slut på telefon: 08 - 5876 9441 , kod 4328493#. Telefonkonferensen kommer att sändas på Tele2s hemsida, www.tele2.com, där presentationsmaterial också kommer att fi nnas tillgängligt.
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 31 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.