Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord, fjärde kvartalet 2023

En stark grund på plats tillåter Tele2 att skriva nästa kapitel

Att gå in i ett nytt år är som att vända blad i en berättelse som fortfarande skrivs. Det som hände på föregående sida sätter tonen för hur fortsättningen blir. För Tele2 var 2023 ett bra och viktigt år som bidrog till att lägga en stark grund för vår fortsatta utveckling. I takt med att vi har återgått till omsättningstillväxt inom
alla större affärsområden så adresserar vi nu de nyckelområden som kommer att ge verksamheten en operativ hävstång under de kommande åren. Vi gör detta från en stark position med en skuldsättningsgrad i den nedre delen av vårt kommunicerade intervall. Detta tillåter oss att föreslå en ökad utdelning till 6,90 SEK per aktie.

Vi har många gånger talat om behovet av att konsolidera våra IT-plattformar och att bygga branschens mest kapitaleffektiva 4G/5G-mobilnät. Inom båda områdena gör vi stora framsteg och vi räknar med att huvuddelen av vår IT-infrastruktur som planerat kommer att vara konsoliderad under våren. Vår nätverksmodernisering fortskrider i snabb takt. Vi kommer ha uppfyllt de regulatoriska kraven på byte av radioutrustning i vårt 4G/5G-JV i slutet av 2024. I slutet av 2025 då vi avslutar vårt 3G-JV så kommer vi ha lagt bakom oss mycket
intensiva år av modernisering, delvis dikterad av regulatoriska krav, och vi kan åter närma oss historiska investeringsnivåer under 2026.

Nästa steg – optimerad go-to-market

När vi vänder blad från 2023 kommer vi gradvis att allokera mer resurser direkt till våra go-to-market-insatser och mindre till att underhålla och byta ut äldre system. Under 2024-2026 kommer vi bygga bättre och fler digitala verktyg för att möta kundernas behov. När vi jämför hur effektiva vi är jämfört med andra, så ligger vi i allmänhet mycket bra till. Men det finns förbättringspotential när det gäller de kostnader vi ådrar oss för att attrahera och behålla kunder, oavsett om det gäller provisioner i fysisk detaljhandel eller kostnader för kundinteraktioner med vår personal eller supporttjänster.

Under perioden 2024-2026 har vi identifierat möjligheter att spara cirka 600 miljoner kronor i årliga kostnader vid full effekt. Vi kommer att arbeta aktivt för att realisera dessa besparingar som effekt av förändrad go-to-market och drivet genom ett internt program som vi kallar Strategy Execution Program. Riktningsmässigt så har vi redan börjat anpassa vår go-to-market-exekvering, från att vara för beroende av volymer i den externa detaljhandeln till att bygga starkare och längre kundrelationer. Genom att bygga vidare på vår portfölj med mobil, bredband, streaming och TV så kan vi leverera den blandning av tjänster och hårdvara som våra kunder vill ha. Uppgiften framöver är att göra våra kunders möten med oss mer bekväma genom att minska friktion och komplexitet.

Denna omställning kommer att ske gradvis under kommande tre år och bygger totalt sett ett starkare Tele2. Om åren 2020-2023 var kraftigt inriktade på att åtgärda nedärvda utmaningar så kommer 2024-2026 i allt högre grad handla om användarvänlighet, bättre kundförståelse, automatisering och affärsledd tjänsteutveckling.

Sverige levererar ett starkt fjärde kvartal

Även om vi ser optimistiskt på de nya möjligheter som ligger framför oss så är organisationen fokuserad på att leverera bästa möjliga kundupplevelse redan idag. För Q4 är jag mycket nöjd med att se en organisk underliggande EBITDAaL-tillväxt på 3% i Sverige, stöttad av en accelererad tillväxt för tjänsteintäkter
från slutkund inom B2C och ytterligare ett stabilt kvartal inom B2B.

Utvecklingen i Baltikum fortsätter att imponera

I Baltikum har vi uppvisat mycket starka siffror under året trots utmanande makroförhållanden, och Q4 var fortsatt stabilt med en organisk underliggande EBITDAaL-tillväxt på 8%. Tele2 har bevisat om och om igen i Baltikum att kunderna är villiga att betala för våra tjänster och förbli lojala mot varumärket tack vare den höga kundnöjdheten.

Finansiell utveckling

Ur ett finansiellt koncernperspektiv för 2023 så är jag glad att se att vi trots ett utmanande år har levererat en organisk tillväxt på 4% i tjänsteintäkter från slutkund tillsammans med en underliggande EBITDAaL-tillväxt på 2%, i linje med vår guidning.

När det gäller framtiden vill vi ge lite perspektiv på vart vi är på väg. För 2024 guidar vi för:

  • 3-4% organisk tillväxt i tjänsteintäkter från slutkund
  • 1-3% organisk underliggande EBITDAaL-tillväxt
  • 13-14% capex i relation till omsättning (exklusive spektrum och leasing)

För att ge investerare en uppfattning bortom 2024, så uppskattar vi i nuläget en liknande tillväxt i tjänsteintäkter från slutkund. De nya nivåer av effektivitet vi har identifierat, genom att fokusera mer på kunddriven utveckling snarare än nedärvda utmaningar, kommer realiseras genom vårt Strategy Execution
Program. Således förväntar vi oss starkare underliggande EBITDAaL-tillväxt i takt med att effekterna av förändringarna blir synliga.

Vi kommer under 2025 också att slutföra de primära nätverksrelaterade investeringarna för att avsluta vårt 3G-JV, vilket föranleder capex i relation till omsättning på 13-14% för året. För 2026 kommer vi att se minskad capex i takt med att det huvudsakliga utbytet och utrullningen av mobilnätet, delvis dikterad av regulatoriska krav, färdigställts och vi återgår till en rent efterfrågebaserad utrullning, vilket leder till en nivå av capex i relation till omsättning på 10-12%.

Som ett resultat av dessa förändringar arbetar vi mot följande på medellång sikt:

  • Låg till medelhög ensiffrig tillväxt i tjänsteintäkter från slutkund
  • Medelhög ensiffrig tillväxt i underliggande EBITDAaL
  • 10-12% capex i relation till omsättning (exklusive spektrum och leasing)

Sidan för 2024 är fortfarande tom och ska nu fyllas med aktiviteter och leveranser. När vi nu skriver nästa kapitel så är jag glad att se att vi har en stark grund att stå på och att vi är väl positionerade för att fortsätta leverera högkvalitativa tjänster som är praktiskt taget oumbärliga för både människor och företag.
Genom att göra vår teknik mer kraftfull, hållbar och pålitlig, så fortsätter vi möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Vi är mycket stolta över att vara en del av den utvecklingen.


Kjell Johnsen
President and Group CEO