Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord, första kvartalet 2021

Vårt första kvartal har handlat om disciplin, fokusering och på att leverera resultat trots rådande pandemi. Vi lyckades växa underliggande EBITDAaL med 6 procent genom vårt transformationsprogram, operationell disciplin och imponerande resultat i Baltikum. Även om vi inte är tillbaka till det normala än så är framtiden nu mer förutsägbar, vilket medför att vi kan betala ut en extrautdelning om 3,00 kronor och bibehålla en stark balansräkning.

Under de senaste 12 månaderna har Tele2 hanterat omfattande osäkerhet i våra marknader orsakade av pandemin och regulatoriska oförutsägbarheter. För omkring ett år sedan skiftade vi fokus till att försvara underliggande EBITDAaL som en försiktighetsåtgärd. Detta gjordes framgångsrikt utan att påverka våra ambitioner på medellång sikt och vi har fortsatt kunna dela ut pengar till våra aktieägare och samtidigt bevarat en stark balansräkning.

Pandemin är inte är över än och vi förväntar oss motgångar även kommande månader, men samtidigt är framtiden nu mer förutsägbar. Det innebär att vi kan skifta vårt fokus tillbaka mot att uppnå tillväxt senare under året och göra nödvändiga investeringar för att framtidssäkra bolaget. Vi är också glada att vi kan fortsätta betala utdelning till våra aktieägare och samtidigt bibehålla en stark balansräkning. Med detta i åtanke föreslår styrelsen en extrautdelning om 3,00 kronor per aktie i år och ämnar kalla till en extra bolagsstämma som förväntas hållas i juni 2021. Om våra aktieägare godkänner extrautdelningen kommer den att utbetalas i juli 2021.

Vårt resultat för kvartalet reflekterar ytterligare en period av framgångsrik kostnadskontroll trots negativa effekter från pandemin, Vi lyckades leverera en stark tillväxt i underliggande EBITDAaL, delvis på grund av reserver för befarande kundförluster under första kvartalet 2020 vilket gav relativt enkla jämförelsetal, men även på grund av underliggande kostnadsdisciplin och fortsatt genomförande av vårt transformationsprogram.

Som förväntat påverkades intäktstrenderna av lägre aktivitet på grund av restriktioner under pandemin. Samtidigt ser vi tydliga styrketecken i verksamheten vilket gör att vi känner oss säkra på att vi har en motståndskraftig affärsmodell och att vi har rätt strategisk riktning. I våra baltiska marknader ser vi fortsatt imponerande resultat trots långa nedstängningar av samhällen. Även om den svenska företagsverksamheten fortfarande upplever strukturella motgångar ser vi initiala indikationer på förbättringar inom både små- och storföretagssegmenten som ett resultat av vårt arbete att omarbeta våra erbjudanden.

Den svenska konsumentverksamheten visar styrkan med en värdefokuserad strategi, då förra årets mer-för-mer initiativ bidrog till fortsatt tillväxt inom mobilabonnemang och fast bredband trots att försäljningen påverkades av lägre marknadsaktivitet. Vi fortsätte driva vår mer-for-mer strategi under kvartalet följt av produktförbättringar som exempelvis uppgraderingar av bredbandshastighet och mobildata. Vi förväntar oss att börja se effekten på ASPU under andra kvartalet 2021, med full effekt under andra halvan av året.

Hittills har vi huvudsakligen drivit FMC (fixed-mobile convergence) genom att koppla samman olika varumärken och erbjuda förmåner för att öka lojaliteten i den existerande kundbasen. Men för att detta verkligen ska kunna
driva hållbar tillväxt behöver vi se bortom den existerande kundbasen och driva organisk FMC-försäljning genom att etablera ett ledande FMCvarumärke i premiumsegmentet som kan tillgodose hela hushållets behov.

Inom en snar framtid kommer vi att ta nästa steg i vår resa mot varumärkesoptimering genom att konsolidera våra två premiumvarumärken i det svenska konsumentsegmentet till ett. Över tid kommer det hjälpa oss att skala fördelarna vi ser i vår nuvarande FMC-kundbas, eftersom vi förstärker vår premiumposition på marknaden med tydligt fokus på FMC. Vidare ser vi detta som ett steg tillbaka från onödig överetablering av varumärken på en redan mättad svensk marknad.

Medan varumärkeslanseringen är en stor kommersiell övning är det dock endast ett steg på en lång resa som även involverar förflyttningen till en IT-arkitektur som möjliggör både kommersiell flexibilitet och signifikanta
kostnadsbesparingar över tid. Det gör det även möjligt för oss att skapa en helt ny nivå av koordination och fokus då vi anpassar interna processer inte enbart för att driva försäljning och reducera komplexitet, men även
för att förbättra kundcykeln genom att skapa en komplett och enhetlig kundupplevelse.

Under de kommande kvartalen kommer vi att skifta fokus tillbaka till tillväxt och genomföra de nödvändiga initiativ som säkerställer framgång i en värld efter pandemin. Vi kommer att ta nästa steg i vår varumärkesresa för att nå den fulla potentialen av FMC på den svenska konsumentmarknaden. Vi kommer fortsätta att driva vårt transformationsprogram för att stödja vårt kommersiella arbete och leverera på vårt kostnadsbesparingsmål
på minst 1 miljard kronor till slutet av 2022. Vidare kommer vi öka takten i 5G-utrullningen, vilket tillsammans med Remote PHY-uppgraderingen i det fasta nätet kommer att säkerställa att vi kan fortsätta leverera bra service till våra kunder och bibehålla en premiumposition på marknaden. Slutligen kommer vi driva vår strategi för att säkerställa att vårt företagssegment i Sverige stabiliseras. Med en solid plan på plats är det nu tid för genomförande och för investeringar i tillväxt.Kjell Johnsen
VD och koncernchef