Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord, första kvartalet 2024

Fjolårets tillväxtmomentum fortsatte under Q1

Jag är glad att kunna säga att vi har fått en bra start på 2024. Efter att ha byggt upp momentum i vår svenska verksamhet under 2023 ser vi nu fortsatt tillväxt samtidigt som vi bibehåller ett högt tempo i vår 5G-utrullning och digitala transformation. Utvecklingen i Baltikum är också god, främst drivet av en stark utveckling i Litauen. Tele2s modell med unik kapitaleffektivitet fortsätter att generera starka kassaflöden och låg skuldsättningsgrad, även när vi genomför betydande uppgraderingar av vår tekniska kapacitet.

Kinnevik säljer till Freya, gemensamt kontrollerat av iliad och NJJ

Under Q1 fick vi veta att iliad/NJJ och Kinnevik har kommit överens om en transaktion där iliad/NJJ planerar att köpa Kinneviks andel i Tele2, villkorat av myndighetsgodkännande. Kinnevik var en av grundarna av Tele2 och har gjort stora insatser för bolaget under många år. Iliads framgångsrika tillväxtstrategi har under många år betraktats som ledande inom europeisk telekom. Transaktionen kommer, om den genomförs, att bringa klarhet kring den långsiktiga ägarstrukturen i Tele2.

Utmanar branschens volymfokus

Under de senaste kvartalen har Tele2-varumärket tillförts mer kraft och haft en stark utveckling på marknaden. Tack vare detta har kundlojaliteten förbättrats, vilket i sin tur bidrar till god tillväxt. Omställningen från volym till värde är inte helt linjär och vi arbetar hårt för att skapa bättre kundresor i våra egna kanaler och för att minska beroendet av tredjepartslösningar i detaljhandeln. Med tanke på det volymfokus som vår bransch fortfarande lider av, kommer denna resa att ta tid och ske i etapper, men den är både nödvändig och trovärdig.

Vårt pålitliga och omtyckta varumärke Comviq fortsätter att glädja våra kunder även om det har varit stor konkurrens på marknadens instegsnivå för enklare tjänster. Comviqs mer balanserade tillvägagångssätt har tjänat oss väl och vi kommer att fortsätta att ha ett stort fokus på våra erbjudanden och gränssnitt för Comviq framöver.

Hållbara investeringar i överlägsen kundupplevelse

5G-utrullningen fortsätter i snabb takt. Vi är övertygade om att våra mål för året kommer att nås inom det angivna Capex-ramverket. I skrivande stund täcks cirka 2/3 av Sveriges befolkning av vårt nya högfrekvens-5G-nät. Det mesta av den täckningen är tillgänglig i 3,5 GHz-spektrumet och en liten del genom 2,1 GHz, vilket säkerställer en verklig 5G-hastighetsupplevelse för våra kunder.

Vi avslutar kvartalet med en skuldsättningsgrad på 2,34 x underliggande EBITDAaL, vilket är under vårt indikerade intervall på 2,5 till 3,0x och visar kapitaleffektiviteten i vår modell. Efter att ha betalat utdelning till våra aktieägare i maj förväntar vi oss fortfarande att ligga runt 2,5x-strecket. Vi anser att det är klokt just nu eftersom det ger oss flexibilitet.

Uppmärksammade för vårt engagemang för planet och människor

Sedan början av året har Tele2 fått flera erkännanden för vårt hållbarhetsarbete. Vi fick ännu en gång A-rating av CDP för vårt klimatarbete och vi är på andra plats i Sverige och bland de 100 bästa i världen i Equileaps jämställdhetsranking. Som alltid är vi medvetna om att dagens resultat inte är tillräckligt bra för att förbli ledande inom hållbarhet i framtiden, eftersom världen och företagen runt omkring oss fortsätter att förbättras. Vi välkomnar denna utmaning och kommer att fortsätta att ha hållbarhet som en central del av vår strategi.

Makroekonomin bidrar till optimism

När vi nu går in i Q2 är vi försiktigt optimistiska om att konsumentsentimentet i våra verksamheter gradvis kommer att förbättras i takt med att vi ser minskad inflation och lägre räntor på våra marknader. Dessa förbättringar bör stödja ekonomin som helhet samt vår verksamhet under de kommande kvartalen.


Kjell Johnsen
President and Group CEO