Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord, tredje kvartalet 2020

Under den korta period sedan jag påbörjade min roll som VD på Tele2 har jag observerat verksamheten med nya ögon. Jag har fördjupat mig inom kritiska områden men alltid försökt att ha helhetsbilden i åtanke. Jag kan konstatera att Tele2 genomsyras av stor talang, potential och värde, men bolaget står inte utan utmaningar.

Våra huvudsakliga tillväxtfaktorer är konsumentverksamheten i Sverige och de baltiska marknaderna. I Sverige har vi fortsatt att öka antalet kunder som tar del av våra FMC-erbjudanden, men vi har fortfarande mycket potential att förverkliga. Vi har framgångsrikt levererat på vår mer-för-mer strategi inom bredbands- och mobilabonnemangsverksamheten, samtidigt som vi har manövrerat genom en oförutsägbar pandemi. I Baltikum ser vi starkt operationellt momentum och tillväxt, med fortsatt framgång i vår strategi för mobilcentrerad konvergens. Vi har en stark grund att bygga på, men har också möjlighet att utforska olika möjligheter att addera fast infrastruktur till vår baltiska portfölj.

Det står klart för mig att vår bransch har utmaningar inom företagsverksamheten i Sverige. Trots att vi operatörer levererar tjänster som är allt mer kritiska för samhälle och företag så är företagssegmentet olyckligtvis karakteriserat av komplexa lösningar med otillräcklig lönsamhet. Att förändra detta kommer att ta tid, men genom att optimera vår egna svenska företagsverksamhet för lönsamhet så kan vi förbättra vår förmåga att hantera den konkurrensutsatta marknaden framöver. Beträffande den svenska TV-marknaden så är branschen mitt i en period av radikal förändring, med inhemska konflikter om rättigheter till svenskt innehåll och sport, samtidigt som den ena internationella aktören efter den andra lanserar play-tjänster. Tele2 har dock en stark position för att skapa värde och säkra lönsamhet, genom att utnyttja vår potential som innovativ aggregator och distributör medan vi stärker våra kombinerade erbjudanden.

Tele2 står på en väldigt stark grund, med en imponerande motståndskraftig affärsmodell som fortsätter att generera starkt kassaflöde kvartal efter kvartal. Vi har en solid infrastrukturposition i Sverige, med ett marknadsledande fast nätverk och ett effektivt delat mobilnätverk – en väldigt framgångsrik modell som vi snart kommer att implementera även i Baltikum. Vår infrastrukturposition kommer att stärkas ytterligare med utrullningen av 5G och nästa generations fasta nätverk, men vi ska samtidigt vara öppna för att utforska ytterligare möjligheter att förbättra stabiliteten och kundupplevelsen, samt för att realisera finansiellt värde.

Tele2s position i Nederländerna fortsätter att skapa betydande värde. Sedan sammanslagningen med T-Mobile under första kvartalet 2019 har vi sett en imponerande synergirealisering och för närvarande flyttas Tele2s kunder till T-Mobiles nätverk. Under tredje kvartalet 2020 säkrades spektrum att använda i 5G-utrullningen, vilket skapar en god grund för att fortsätta utveckla verksamheten och jag ser fram emot att följa framstegen i Nederländerna.

Sist men inte minst har Tele2 lyckats realisera en imponerande mängd synergier och kostnadsbesparingar inom kort tid sedan sammanslagningen med Com Hem och vi har ett ambitiöst transformationsprogram på plats för att uppnå ytterligare opexbesparingar på minst 1 miljard kronor över tre år. Vi kommer även att behöva genomgå omfattande och kritisk förändring för att hantera de utmaningar som jag nämnt ovan.

Under mitt första stormöte med våra medarbetare så var jag tydlig med det faktum att jag tror på evolution och inte revolution. Tele2 har en solid position och en plan att bygga på, men jag ser även rum för operationella förbättringar för ytterligare värdeskapande, vilket jag kommer att adressera
och återkomma till i framtida rapporter. Övergripande är jag väldigt imponerad över mina nya kollegor på Tele2 och uppskattar verkligen deras resoluta hantering av pandemin. För mig känns det fantastiskt att vara här på Tele2 och det kommer bli väldigt spännande att leda vår verksamhet framåt.Kjell Johnsen
VD och koncernchef