Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 23 2003, 6:00 AM CET

Tele2 redovisar bästa kassaflödet hittills på 1,4 miljarder före investeringar, en ökning av resultatet efter finansiella poster till 491 mkr och 910 000 nya kunder

New York och Stockholm - onsdagen den 23 april - Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget redovisade idag resultatet för det första kvartalet som slutade den 31 mars 2003.
 
Nettoomsättningen ökade med 19%, motsvarande 1 380 Mkr, till 8 616 Mkr, jämfört med första kvartalet 2002*
  • EBITDA ökade med 681 Mkr till 1 480 Mkr, jämfört med 799 Mkr det första kvartalet 2002*
  • EBITDA-marginal om 7% för fast telefoni i Central- och Sydeuropa med EBITDA på 273 Mkr, jämfört med -169 Mkr det första kvartalet 2002
  • Förvärv av Alpha Telecom i Storbritannien för netto 700 Mkr
  • Antalet kunder ökade med 910 000 till 17,7 miljoner
*exkl. 150 Mkr från målet mot Telia (not 1)
 
Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2:
 
"Tele2 fortsätter att växa snabbare än sina konkurrenter och ökade under kvartalet omsättningen med 19%. Under det första kvartalet presterade vi det hittills bästa kassaflödet från rörelsen på 1 376 Mkr och ökade resultatet efter finansiella poster med mer än 630 Mkr till 491 Mkr, samtidigt som vi adderade hela 910 000 nya kunder. Vårt mål är att bibehålla denna balans mellan kundtillväxt, lönsamhet och kassaflöde."
 
"Verksamheterna inom fast telefoni i kontinentala Europa uppvisar stark tillväxt, har totalt över 9 miljoner kunder och levererar stadigt förbättrade EBITDA-resultat. Omsättningstillväxten på 37% i Sydeuropa har skett bland annat genom introduktionen av lokalt förval under 2002, vilket är uppmuntrande då lokalt förval står på tur att introduceras i Tyskland i juli 2003. Med ett kundintag på 356 000 inom fast telefoni och Internet i Centraleuropa under det första kvartalet är marknadsområdets utsikter goda. EBITDA-marginalen i vår svenska fasttelefoniverksamhet var med 20% fortsatt inom vårt mål och Tele2s mobilverksamheter fortsätter att vara "Best in class". Vi fortsätter att fokusera på att pressa ned kostnaden för att få nya kunder, minska kundomsättningen och ha kontroll över rörelsens kostnader."
 
KONTAKTPERSONER
 
Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
 
Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB
 
Andrew Best/Dwayne Taylor Telefon: + 44 (0)20 7321 5022/5038
Investerarfrågor
 
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com
 
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk: