Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen aug 01 2006, 6:00 AM CET

TELE2 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2006

Stockholm - tisdagen den 1 augusti 2006 - Tele2 AB ("Tele2") (Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B), Europas ledande alternativa telekomoperatör, redovisade i dag resultatet för andra kvartalet 2006.
Tele2 ökade omsättningen med 12% till 13,5 miljarder kronor under andra kvartalet 2006 och mobilomsättningen ökade med 29%.
- Omsättningen från mobiltelefoni ökade med 29% under andra kvartalet, till 4,6 miljarder kronor
- Mycket stark utveckling i Ryssland: kundintag, omsättning och EBITDA ökar kraftigt
- EBITDA för första kvartalet uppgick till 1 397 (1 689) Mkr, inklusive integrationskostnader för Versatel om 57 Mkr samt en reavinst om 52 Mkr från försäljningen av verksamheten i Tjeckien
- Nettoomsättningen för första halvåret 2006 ökade med 14% till 26 935 (23 622) Mkr
- Periodens resultat för första halvåret uppgick till 476 (1 159) Mkr
- Vinsten per aktie efter utspädning för första halvåret uppgick till 1,25 (2,61) kronor
- Förvärv av E.ON Bredband i södra Sverige
 
Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2:
 
"Omställningen av Tele2s verksamheter fortgick under andra kvartalet 2006 och vi fortsatte att fokusera på tillväxten och möjligheterna inom mobiltelefoni och bredband, där vi gör goda framsteg.

Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 12% till 13,5 miljarder kronor och EBITDA uppgick till 1,4 miljarder kronor, vilket på årsbasis i stort matchar målet som sattes vid den ordinarie bolagsstämman.
 
Det var ett mycket framgångsrikt kvartal för våra mobilverksamheter, särskilt i Sverige och Ryssland. Den svenska mobiltelefonin visade en EBITDA-marginal på 44%, tredje kvartalet i rad på den nivån. Ryssland bidrog också mycket starkt detta kvartal; antalet kunder ökade med 136% till 4,6 miljoner, omsättningen gick upp 156% till 568 Mkr och EBITDA-marginalen var 13% jämfört med -18% för ett år sedan. Vi befäste i ännu högre grad vår starka position i Ryssland genom att i början av juli förvärva ytterligare fyra mobilverksamheter i nordvästra Ryssland. Med 300 000 kunder vid utgången av juni var det ett starkt kvartal för vår MVNO-verksamhet i Frankrike, och mobillanseringen i Kroatien har fortsatt att gå bra.

Inom bredband har vi tillkännagivit två större affärer. I juni meddelade Tele2 att vi ämnar förvärva E.ON Bredband i södra Sverige, vilket ger oss en fast grund från vilken vi kan öka tempot i vår svenska bredbandssatsning. I början av juli meddelade vi att vi tillsammans med QSC grundar ett bredbandsbolag, "Plusnet", i Tyskland. Syftet med Plusnet är att leverera LLUB-bredbandsaccess till båda parterna i Tyskland. Vi planerar att lansera ett LLUB-erbjudande i Tyskland i slutet av innevarande år. Med dessa affärer stärker vi vår bredbandsposition betydligt i respektive länder. I Frankrike lanserade vi våra första triple playerbjudanden under kvartalet, som en mjuklansering.

Våra bredbandsprodukter är mycket efterfrågade men vi har dragit ner på intaget av nya bredbandskunder under kvartalet. Detta dels till följd av en stor anhopning av kunder som inte var aktiverade vid utgången av första kvartalet och som vi förväntade oss skulle aktiveras snabbare, och dels en oförmåga hos de före detta statliga telemonopolen att hantera order i den takt vi skulle önskat. Sammantaget ledde detta till en nedgång i ny bredbandsförsäljning för att komma ikapp kundanhopningen, samt till en ökad kundomsättning. Vi förväntar oss att situationen förbättras under resten av året tack vare förbättringar i vår prognostisering och i de före detta statliga telemonopolens processer för behandling av våra kunder. Följdaktligen kommer intaget av nya bredbandskunder att accelerera från nuvarande nivå under de kommande kvartalen.

Nivån på kundomsättningen inom fasttelefonin var fortsättningsvis hög. Vi tappade 701 000 av våra 16 miljoner fasttelefonikunder under kvartalet, många av dessa i Frankrike där vi har hård konkurrens från det före detta statliga telemonopolet såväl som från den mycket konkurrensutsatta bredbandsmarknaden. Det är märkbart att marknaden för traditionell fasttelefoni i Europa är i en strukturellt nedgående fas.

Vi strävar hela tiden att förbättra vår rapportering och öppenhet och detta kvartal har vi tagit ytterligare ett steg i den riktningen genom att dela upp vår bredbandsbas i direkt access respektive återförsålt bredband.

Under resten av året fortsätter vi att fokusera på mobiltelefoni och bredband och att samtidigt försöka
minska kundomsättningen, minimera kostnaderna och förbättra effektiviteten."
 
 
Kontaktpersoner:
Lars-Johan Jarnheimer, Telefon: + 46 (0)8 5626 4000
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
Håkan Zadler, Telefon: + 46 (0)8 5626 4000
Finansdirektör, Tele2 AB
Dwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038
Lena Krauss, Telefon: + 46 (0)8 5620 0045
Investerarfrågor

Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com
 
TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas klockan 16.00 tisdagen den 1 augusti 2006. För att delta, ring 08 - 5876 9445. Var vänlig ring in tio minuter innan telefonkonferensens början för att registrera Er. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig under tio dagar efter konferensens slut på telefon 08 - 5876 9441, kod 4328493#. Telefonkonferensen kommer att sändas på Tele2s hemsida, www.tele2.com, där presentationsmaterial också kommer att finnas tillgängligt.
 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 31 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.