Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen maj 08 2006, 3:03 PM CET

TeliaSonera missbrukar sin ställning som ägare av accessnätet

Presskommentar från Tele2 med anledning av PTS underrättelse från den 4 maj.
 
TeliaSonera diskriminerar konkurrenternas kunder inom fast telefoni. TeliaSoneras kunder får snabbare felavhjälpning än andra operatörers kunder. Det framgår av en underrättelse från Post- och Telestyrelsen, PTS.
 
Sedan drygt ett år kan konsumenter fritt välja leverantör av fast telefonabonnemang. Tele2 och de andra företag som erbjuder sina kunder att teckna fast telefonabonnemang köper denna tjänst av TeliaSonera som äger det så kallade accessnätet. I tjänsten ingår att TeliaSonera svarar för felavhjälpning.
 
PTS konstaterar i sin underrättelse att TeliaSonera ger sina egna slutkunder felavhjälpningstider som är "avsevärt kortare" än de som gäller för konkurrenternas kunder.
 
- Att TeliaSonera missbrukar sin ställning och ignorerar myndigheternas beslut är anmärkningsvärt. Deras agerande drabbar framför allt konsumenterna, som självklart ska ha samma snabba felavhjälpning oavsett vilken operatör de valt. Detta visar bara än en gång att TeliaSonera inte respekterar PTS beslut och därmed inte heller relevant lagstiftning, säger Jan Tjernell, chefsjurist, Tele2.
 
Tele2 publicerade nyligen en rapport som visade på liknande problem inom ADSL-området.
 
- Detta är ytterligare ett exempel på de problem som följer av att TeliaSonera äger accessnätet och därigenom verkar på marknaden både som slutkundsleverantör och som grossist. Lösningen är att accessnätet skiljs från TeliaSonera, avslutar Jan Tjernell.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Jan Tjernell, chefsjurist, Tele2 Sverige AB,
tel. 08-5626 4000 eller Tele2 Mediaservice 08-5626 4626