Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 21 2009, 7:00 AM CET

Delårsrapport januari - september 2009

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2009.
"Vår framtida tillväxt ligger i utvecklingsmarknader, med stark betoning på Ryssland."
 
"I en inledande fas har utrullningen av nya regioner i Ryssland utvecklats i linje med eller bättre än våra förväntningar. Ett positivt tecken är att våra befintliga regioner har haft en fortsatt kundtillväxt och en förbättrad operativ lönsamhet."
 
Finansiella höjdpunkter
Nettoomsättningen uppgick till 9 763 (9 520) Mkr under tredje kvartalet 2009 motsvarande en ökning med 3 procent. EBITDA i tredje kvartalet ökade med 6 procent till 2 375 (2 240) Mkr.
 
Stabilt kundintag i Sverige
Under tredje kvartalet 2009 adderade Tele2 Sveriges mobila verksamhet 107 000 (127 000) kunder, av vilka 48 000 (28 000) var abonnemangskunder för mobiltelefoni och mobilt internet.
 
Framgång för utrullningen av nya regioner i Ryssland
7 nya regioner lanserades i Ryssland under det tredje kvartalet 2009, vilket ledde till ett totalt kundintag om 1 100 000 (449 000). Trots ett starkt fokus på utrullning av nya mobilverksamheter uppgick den totala EBITDA-marginalen för Tele2 Ryssland till 31 (36) procent.
 
Stabil operativ utveckling i de baltiska verksamheterna och i Kroatien
Tele2s baltiska verksamhet tog marknadsandelar och adderade 28 000 kunder under tredje kvartalet 2009, trots en försvagad ekonomi i området. Tele2s kroatiska verksamhet förbättrade den operativa utvecklingen under tredje kvartalet och målsättningen är att nå ett positivt EBITDA resultat under andra halvåret 2010.
 
Starkt operativt bidrag från Västeuropa
Tele2 Nederländerna fortsatte att förbättra EBITDA-marginalen och levererade 26 (21) procent under tredje kvartalet 2009. I Österrike resulterade omstruktureringen i lönsamhetsförbättringar under kvartalet med ett EBITDA-bidrag om 102 (24) Mkr. Tele2 sålde i fjärde kvartalet 2009 sin franska verksamhet för 575 Mkr.
 
Rapporten finns tillgänglig på www.tele2.com

 
Telefonkonferens
En telefonkonferens med interaktiv presentation kommer att hållas klockan 10.00 CET (09.00 GMT / 04.00 NY-tid) onsdagen den 21 oktober, 2009. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska och sändas på Tele2s hemsida, www.tele2.com.
 
Samtalsinformation
Var vänlig ring in några minuter innan telefonkonferensens början för att registrera er.
 
Telefonnummer
Sverige: +46 8 505 598 53
Storbritannien: + 44 203 043 24 36
USA: +1 866 58 40 87
 
En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig till och med den 4 november 2009:
Sverige: +46 8 506 269 49
Kod: 1750100#
 
Kontaktpersoner
Harri Koponen, Verkställande direktör och koncernchef
Telefon: +46 (0)8 5620 0060
 
Lars Nilsson, Finanschef
Telefon: +46 (0)8 5620 0060
 
Lars Torstensson, Investor Relations
Telefon: 08-5620 0042
 
TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 26 miljoner kunder i 10 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare.Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2008 omsatte bolaget 38,3 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 8,2 miljarder kronor.