Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen feb 08 2011, 7:00 AM CET

Bokslutskommuniké 2010

Stockholm- Tele2 AB ("Tele2"), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för helåret samt fjärde kvartalet 2010.

"Bästa erbjudandet är vår affärsmodell"

"Under 2010 var vi med alla våra mått framgångsrika. Koncernens intäkter ökade med 2 procent till 40,2 miljarder kronor, medan EBITDA-marginalen ökade till 26 (24) procent. Justerat för valutarörelser har intäkterna ökat med 6 procent. Tele2 Ryssland överskred 18 miljoners-strecket för antalet kunder och de nya regionerna började uppnå lönsamhet. Tele2s mer värdeinriktade kunder drog fördel av tillgången på prisvärda smarta telefoner. Vi förbättrade vår mobiltelefonportfölj i Sverige för den nya massmarknaden. Vi förvärvade BBned, något som kommer att stärka vår position och visa vårt engagemang som en seriös och långsiktig aktör på den nederländska marknaden. Slutligen, Tele2 Kroatien nådde ett nollresultat på EBITDA-nivå. En annan viktig milstolpe som passerades under 2010 var 30 miljoner kunder och vår totala kundbas växte med 16 procent. Vi är stolta över vårt resultat men vi lutar oss inte tillbaka. Därför ser vi fram emot att bli ännu mer framgångsrika under 2011."

 

Finansiella höjdpunkter
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2010 ökade med 2 procent till 10 115 (9 954) Mkr, exklusive poster av engångskaraktär på -6 (-1) Mkr. Justerat för valutarörelser ökade intäkterna med 8 procent.

 

EBITDA under fjärde kvartalet 2010 uppgick till 2 488 (2 263) Mkr, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 25 (23) procent.

 

Starkt kundinflöde och EBITDA-bidrag för marknadsområdet Ryssland
Under fjärde kvartalet 2010 adderade Tele2 Ryssland 755 000 (1 149 000) kunder trots ökad konkurrens på marknaden. EBITDA uppgick till 899 (695) Mkr.

 

Betydande omsättningstillväxt för marknadsområdet Norden
Mobila intäkter för Sverige steg med 12 procent när efterfrågan ökade på smarta telefoner och datatjänster under kvartalet.

 

Stigande nettokundintag i Kazakstan förbättrade kundtrenden i marknadsområdet Centraleuropa & Eurasien
Under kvartalet adderade Tele2 i Kazakstan 114 000 nya kunder, en sekventiell förbättring av kundbasen med 52 procent.

 

Fortsatt framgång i företagssegmentet för marknadsområdet Västeuropa
Under kvartalet integrerade Tele2 Nederländerna framgångsrikt BBned i sin verksamhet och stärkte sin position ytterligare inom företagssegmentet.

 

Styrelsen föreslår en total utdelning för 2010 om 27 kr
Styrelsen för Tele2 AB beslutade att rekommendera en ökning av den ordinarie utdelningen med 56 procent till 6,00 (3,85) kronor per aktie med avseende på räkenskapsåret 2010. Styrelsen beslutade också att rekommendera en extra utdelning på 21,00 (2,00) kronor.


Rapporten finns tillgänglig på reports.tele2.com/2010/Q4/se

 

Telefonkonferens
En telefonkonferens med interaktiv presentation kommer att hållas klockan 10.00 CET (09.00 GMT/04.00 NY-tid) tisdagen den 8 februari 2011. Presentationen hålls på engelska och webbutsänds på Tele2s webbplats, www.tele2.com.

 

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, var vänlig ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

 

Telefonnummer
Sverige: +46 (0)8 505 598 53
UK: +44 (0) 203 043 24 36
USA: +1 866 458 40 87

 

 

Kontaktpersoner
Mats Granryd
VD och koncernchef
Telefon: 08-5620 0060

 

Lars Nilsson
Finanschef
Telefon: 08-5626 0060

 

Lars Torstensson
Kommunikationschef
Telefon: 08-5620 0042

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 31 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2010 omsatte bolaget 40,2 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 10,3 miljarder kronor.