Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2 Sverige jun 13 2014, 12:07 PM CET

Tele2 Sverige återupptar inte datalagring

Regeringens utredare Sten Heckscher presenterar i dag sin snabbutredning om huruvida datalagring kan fortgå sedan datalagringsdirektivet förklarats ogiltigt av EU-domstolen. Utredningen kommer fram till att svenska operatörer bör återgå till att datalagra med stöd av svensk lag. Tele2 Sverige återupptar inte datalagring utan ett klargörande från Post- och telestyrelsen (PTS).

– Utredningen har gjort en annan rättslig bedömning än det svenska operatörskollektivet, vilket förvånar oss. Det är dock komplexa juridiska frågor varför PTS nu måste klargöra om datalagring skall ske. Innan dess återupptar vi inte datalagringen då vi står fast vid vår bedömning att den svenska lagen uppvisar samma brister i integritetsskyddet som EU-direktivet, säger Stefan Backman, chefsjurist Tele2 Sverige.

PTS har hittills inte klargjort hur svenska operatörer ska agera efter att datalagringsdirektivet förklarats ogiltigt av EU-domstolen. Om PTS skulle dela utredningens slutsatser så har myndigheten möjlighet att meddela Tele2 Sverige ett formellt föreläggande att återuppta datalagringen. Tele2 Sverige är skyldigt att följa ett sådant eventuellt föreläggande men har då också möjligheten att begära en rättslig prövning av datalagringsfrågan i svensk domstol.

– Det finns en etablerad rättsordning för hantering av den här sortens rättsliga frågor och den bör följas. Vi har därför i dag skrivit till PTS och begärt att de formellt tar ställning till huruvida datalagring skall ske enligt svensk lag, säger Stefan Backman, chefsjurist Tele2 Sverige.

För att ta del av Tele2 Sveriges skrivelse till PTS se bifogad fil.

Bakgrund:

• Sedan den 1 maj 2012 har operatörer varit skyldiga att spara data och lämna ut data till brottsbekämpande myndigheter med stöd av den svenska lagreglering som införts med stöd av det s.k. datalagringsdirektivet
• I april 2014 ogiltigförklarades direktivet då av EU-domstolen då det bedömdes strida mot grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter
• Efter beslutet inledde Tele2 Sverige en analys av domen och konsekvenserna för de svenska kraven på datalagring i lagen om elektronisk kommunikation (LEK)
• Tele2 Sveriges bedömning är att de svenska datalagringsbestämmelserna har samma brister som EU-domstolen funnit avseende datalagringsdirektivet varför Tele2 Sverige, liksom Sveriges övriga operatörer, den 14 april upphörde att datalagra uppgifter enligt LEK.

Bilder

  • Stefan-Backman-Chefsjurist-Tele2-Sverige.jpg