Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 21 2015, 7:00 AM CET

Delårsrapport första kvartalet 2015

Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för första kvartalet 2015.

VD-kommentar:

”Första kvartalet 2015 visade en god utveckling mot vårt mål att ha en hållbar och lönsam tillväxt genom förbättrad prissättning av data. Vår förmåga att prissätta kundernas ökade efterfrågan på mobildata har visat sig framgångsrik och resulterat i en 10 procent tillväxt inom mobila tjänsteintäkter från slutkund. Våra LTE/4G-tjänster är katalysatorn som gör en mobil livsstil möjlig. Vi har gett våra kunder flera attraktiva erbjudanden och en ökad kvalité under kvartalet och ännu mer värde än tidigare samt en bättre kundupplevelse.”

Finansiella höjdpunkter

Stark tillväxt för mobila tjänsteintäkter från slutkund och EBITDA för koncernen
Nettoomsättningen under första kvartalet ökade med 6 procent och uppgick till 6 511 (6 152) miljoner kronor, drivet av en stark tillväxt inom de mobila tjänsteintäkterna från slutkund som ökade med 10 procent (delvis på grund av valuta), och uppgick till 3 184 (2 904) miljoner kronor. Den starka utvecklingen beror främst på en förbättrad prissättning av mobildata i kombination med stigande efterfrågan i kvartalet. EBITDA uppgick till 1 428 (1 362) miljoner kronor tack vare en stark försäljningstillväxt.

Bra omsättning och vinstutveckling för mobilsegmentet i Tele2 Sverige
De mobila tjänsteintäkterna från slutkund i Sverige ökade med mer än 5 procent och EBITDA ökade till 893 (745) miljoner kronor under första kvartalet 2015. Båda påverkades positivt av ökat användande av mobildata inom framför allt abonnemangssegmentet, en utveckling som drevs av erbjudanden om större datamängder under perioden. Intäkterna från försäljningen av mobilutrustning uppgick till 584 (467) miljoner kronor, som ett resultat av fortsatt stark försäljning av 4G-mobiler.

Fortsatt positivt kundintag inom mobilt för Tele2 Nederländerna
Tele2 Nederländerna fortsatte att ta marknadsandelar genom att öka kundintaget med 21 000 (47 000) kunder, vilket innebär en total mobil kundbas på 834 000 (741 000). Mobila tjänsteintäkter från slutkund uppgick till 305 (273) miljoner kronor, en ökning med 12 procent under första kvartalet 2015. EBITDA uppgick till –106 (-36) miljoner kronor, som ett resultat av högre roaming kostnader till följd av kraftigt ökande dataanvändning och ytterligare investeringar i uppbyggnaden av en ny MNO-organisation.

Betydligt förbättrat kundintag för Tele2 Kazakstan
Kundintaget i Tele2 Kazakstan ökade till 428 000 (20 000) under första kvartalet 2015, tack vare nya prisplaner som svar på den tilltagande konkurrensen. Högre kvalitet på kundintag och en ökande dataanvändning bidrog till den positiva försäljningstillväxten. Som ett resultat ökade mobila tjänsteintäkter från slutkund med 46 procent (delvis på grund av valuta) under första kvartalet 2015 och uppgick till 315 (216) miljoner kronor, trots en alltmer pressad konkurrens situation. På grund av högre förvärvskostnader, till följd av ett starkt kundintag, uppgick EBITDA till SEK 0 (1) miljon kronor.

Försäljning av Tele2 Norge
Under första kvartalet 2015 slutfördes forsäljningen av Tele2 Norge efter godkännandet från de regulatoriska myndigheterna. Köpeskillingen uppgick till 4,5 miljarder kronor och kontantvärdet till 4,9 miljarder kronor vilket ledde till en reavinst på 1,7 miljarder kronor.

Challenger-programmet
Ett koncernövergripande program med fokus på ökad produktivitet lanserades under fjärde kvartalet 2014. Programmet som löper under en treårsperiod, kommer att leda till årliga besparingar på 1 miljard kronor, med full effekt från och med 2018. Kostnaderna kommer att uppgå till cirka 1 miljard kronor och kommer att belasta resultatet under den aktuella perioden. Under kvartalet påverkades EBIT med –14 miljoner kronor av programmet.

Rapporten finns tillgänglig på www.tele2.com

Presentation av första kvartalet 2015

En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas kl. 10:45 CEST (09:45 BST/04:45 EDT) tisdagen den 21 april. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som webcast på Tele2s webbplats: www.tele2.com.

Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
Sverige: +46850556474
Storbritannien: +442033645374
USA: +18557532230

Kontaktpersoner:
Mats Granryd

VD och koncernchef
Telefon: 08-5620 0060

Allison Kirkby
Finanschef
Telefon: 08-5626 0060

Lars Torstensson
Kommunikations-och strategichef
Telefon: + 46 702 73 48 79

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor.