Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen feb 03 2020, 7:00 AM CET

Bokslutskommuniké 2019

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för helåret och fjärde kvartalet 2019.

Vd-kommentar av Anders Nilsson
”Detta kvartal avslutade ett år av transformation där vi genomförde integrationen med Com Hem och förberedde Tele2 inför resan mot att bli världens smartaste telekombolag. Vi uppfyllde vår finansiella guidning för 2019 med stöd av kostnadssynergier. Slutförande av integrationen med Com Hem före den ursprungliga planen ger oss möjlighet att initiera nästa fas i transformationen för att skapa tillväxt och reducera kostnader med minst 1 miljard kronor under de kommande tre åren. Baltikum fortsatte att leverera under kvartalet och vi är mycket glada över att se Estland återgå till helårstillväxt. Strategin för Fixed Mobile Convergence (FMC) i Sverige fortskrider väl med 219 000 kunder som nu tecknat FMC-erbjudanden.”

Nyckelhändelser

 • Tjänsteintäkter från slutkund om 5,0 miljarder kronor var på samma nivå som Q4 2018 på organisk basis (ej jämförbart med tidigare rapporter på grund av justerad klassificering av intäkter i det nya Sverigesegmentet, som tidigare har kommunicerats)
 • Nettoomsättning om 7,3 miljarder kronor, en nedgång på 1 procent jämfört med Q4 2018 på organisk basis
 • Organisk tillväxt om 10 procent för underliggande EBITDA exklusive IFRS 16, till 2,4 miljarder kronor i Q4 2019, drivet av synergieffekter från samgåendet med Com Hem och fortsatt stark utveckling i Baltikum
 • Resultat efter finansiella poster (EBT) på 1,1 miljarder kronor, en ökning med 0,5 miljarder kronor jämfört med Q4 2018
 • Resultat från totala verksamheten uppgick till 0,9 miljarder kronor, en ökning med 1,3 miljarder kronor jämfört med Q4 2018
 • Resultat från totala verksamheten per aktie efter utspädning var 1,36 kronor, en ökning med 2,25 kronor jämfört med Q4 2018
 • Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter uppgick till 4,3 miljarder kronor (4,8 miljarder kronor för den totala verksamheten), eller cirka 6 kronor per aktie för helåret 2019, en ökning på 2,3 miljarder kronor jämfört med 2018, drivet av samgåendet med Com Hem samt stark underliggande kassagenerering
 • Helårsresultat för 2019 i linje med guidning
 • Finansiell guidning på medellång sikt upprepad och guidning på capex exklusive spektrum och leasing 2020 uppdaterad till 2,5-3,0 miljarder kronor
 • Integrationen med Com Hem slutfördes med 800 miljoner kronor av totalt 900 miljoner kronor i kostnadsbesparingar implementerade. Nytt treårigt transformationsprogram initierat, vilket förväntas leda till minst 1 miljard kronor i kostnadsbesparingar samt främja tillväxt
 • Tele2s styrelse föreslår en ordinarie utdelning om 5,50 kronor per aktie, utbetald i två delar, en ökning med 25 procent jämfört med föregående år. Utöver detta föreslår styrelsen en extra utdelning om 3,50 kronor per aktie

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas måndagen den 3 februari klockan 10:00 CET (09:00 GMT, 04:00 EST). Presentationen framförs på engelska och kommer att webbsändas på www.tele2.com.

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 2364644 (”Confirmation Code”).

Telefonnummer:
SE: +46 (0) 8 50 69 21 80

UK: +44 (0) 2071 928000
US: +1 631 510 74 95


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 februari 2020 kl. 07:00 CET.


Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en underliggande EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.