Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2 Sverige maj 12 2020, 7:02 AM CET

Distansarbetet har ökat med 400% under coronakrisen visar undersökning från Tele2

Sedan 2011 har Tele2 Företag gjort en undersökning om digitaliseringen på arbetsplatserna där vi bland annat frågat yrkesarbetande svenskar om vad de tycker om kvaliteten på sin arbetsgivares IT-tjänster. I årets undersökning har vi med hjälp av Kantar Sifo undersökt svenskarnas inställning till distansarbete både innan och under coronakrisen. I yrkesgrupper med förutsättningar att jobba på distans ser vi en ökning från 15 till 57 procent av total arbetstid mellan februari och april, en ökning med nästan 400%. Undersökningen visar också att IT- och telefonilösningarna som företagen har fungerar under krisen och 4 av 10 säger att de kommer att jobba mer på distans när de får återgå till sina kontor igen.

I februari frågade Tele2 1 000 yrkesverksamma svenskar i Sifo-panelen om vad de tycker om kvaliteten på sin arbetsgivares IT-tjänster,  hur mobiliteten i tjänsterna fungerar och  om olika aspekter kring distansarbete. Eftersom många företag har låtit sina medarbetare jobba hemifrån på grund av coronaepidemin så ställde vi samma frågor i mitten av april för att kunna se om det skett några förändringar.

I april 2020 ser vi att 94% av de som kan jobba hemifrån gör det i någon utsträckning. 32% arbetar hemifrån på heltid under coronakrisen, vilket bara 2% gjorde i februari.  I Stockholmsområdet jobbar 45% hemifrån på heltid under april.

Undersökningarna visar också att 39% av de som jobbar hemifrån på heltid är mer nöjda med sin arbetssituation och 36% upplever att de jobbar mer effektivt. 4 av 10 säger att de kommer att jobba mer på distans när krisen är över och de får återgå till sina kontor igen.

- Vi har helt nya utmaningar som operatör och även som stor arbetsgivare i och med att fler jobbar hemifrån. Våra företagskunder har på väldigt kort tid vaknat upp i en helt ny verklighet och nu måste vi och dom snabbt ställa om för att hantera hur medarbetarna ska kunna ta del av obegränsad kommunikation både från kontoren och hemifrån, säger Fredrik Stenberg, Affärsområdeschef, storföretag på Tele2

När fler jobbar hemifrån så ställer det högre krav på att tekniken fungerar. 2 av 10  av de som tillfrågades i april upplever att deras företags IT- och telefonilösningar fungerar mycket bra, vilket är en fördubbling om man jämför med 1 av 10 som var positiva i februari.  Man lägger även ner mindre tid på så kallat teknikstrul än vad man gjorde tidigare och 32% upplever ingen strultid alls jämfört med 18 % innan coronakrisen.

9 av 10 använder sig av videomöten där Teams och Skype är de vanligaste tjänsten och majoriteten (65%) sitter mindre än 10 timmar i videomöten per vecka. 7% uppger dock att de sitter 20 timmar eller mer per vecka. 

- Det är glädjande att tekniken fungerar nu när den stresstestas av alla oss som jobbar hemifrån.  Vår undersökning visar också att tekniken och lösningarna för att jobba på distans fungerar bättre än vad kanske många trodde, trots att man också måste vara vaksam så att medarbetarna mår bra när man tappar delar av den sociala aspekten. Vi  tycker naturligtvis att det är extra roligt att  undersökningen även visar att fler av de anställda hosTele2s företagskunder är nöjda eller mycket nöjda med  sina IT- och telefonitjänster från oss, men självklart vill vi att alla våra kunder ska vara nöjda, avslutar Fredrik Stenberg.

Sammanfattning av undersökningarnas resultat
 

Allmänt

 1. I yrkesgrupper med förutsättningar att jobba på distans ser vi en massiv ökning i mängden distansarbete under Corona-krisen från 15 till 57%  av total arbetad tid- en ökning med 400%
 2. Av de som har möjlighet att distansarbeta gör 32% det på heltid under Coronakrisen. 2% gjorde det innan.
 3. 8 av 10 jobbar mer eller lika mycket som tidigare - Kvinnor över 55 är en grupp som vi ser jobbar mer nu jämfört med innan corona och inom bank & finansbranschen jobbar 28% mer än vad de gjorde tidigare.
 4. 4 av 10 kommer att jobba mer på distans när man återgår till sina kontor på heltid igen.
 5. Av de stockholmare som har möjlighet att distansarbeta gör 45% det på heltid vilket ska jämföras med 25% utanför storstadsregionerna.
   

Arbetsmiljö, trivsel och effektivitet

 1. 36% av de som jobbar på heltid hemifrån upplever att de jobbar mer effektivt än innan,  men bland de som jobbar 25% eller mindre på distans är det fler som upplever minskad snarare än ökad effektivitet.
 2. Att jobba en stor del av sin tid på distans ökar trivseln, minskar stressen och gör det lättare att koppla av när man är ledig. Av de som  jobbar heltid hemma så uppger 68% att de har en god balans mellan arbete och fritid och 64% att de kan koppla av när de är lediga.
 3. Samtidigt ser vi att en majoritet saknar fikastunder och småpratet kollegor emellan och 49% tycker att distansarbete går ut över teamkänslan. Innan Coronakrisen var den siffran 26%.
 4. 3 av 10 upplever att deras relation till sina kollegor har blivit sämre.
 5. De som har partner uppger att relationen till viss del ha blivit bättre, alternativt är oförändrad. Vi ser samma mönster för relationen till sina barn.

Teknik

 1. 2 av 10 upplever att företagets IT- och telefonilösningar fungerar mycket bra jämför med 1 av 10 innan Corona.
 2. 73% upplever mindre än 1 timme strultid i veckan jämfört med 65% innan coronakrisen.
 3. 30% tycker videomöten blir för effektiva och att man glömmer kallpratet och relationsbyggandet.  
 4. 46% av de som sitter i videomöte i mer än 10 timmar per vecka, säger att det vissa dagar blivit för mycket videomöten utan chans för återhämtning. Av de som sitter i möte mellan 4-9 timmar varje vecka, så uppger 17% samma.
 5. 56% använder Microsoft Teams, 55% Skype, 13% Zoom och 6% Google Hangouts. Bland företagen med fler än 200 anställda är Skype vanligast som 60% använder sig av.

Totalt till gjordes 1 000 intervjuer i februari 2020 samt lika många i april.  De tillfrågade var mellan 25-64 år och arbetar hel/-deltid på ett företag med fler än 10 anställda. För att få delta i undersökningen måste man ha tillgång till telefon och dator från sin arbetsgivare.

Information till redaktionen:
Mer information finns i det bifogade pressmaterialet som även finns tillgängligt i vårt pressrum. .

Presskontakt
Fredrik Hallstan Head of B2B and Fixed Communications, Tele2, +46 761 15 38 30/ fredrik.hallstan@tele2.com

Följ Tele2 på vårt pressrum: http://om.tele2.se/sektion/pressrum/

Bilder

 • T2_P5M3916.jpg