Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2 Sverige dec 07 2020, 9:31 AM CET

Ny undersökning från Tele2 och Kantar Sifo: distansarbetet kommer öka med 250 % efter pandemin

Under 2020 har Tele2 med hjälp av Kantar Sifo undersökt svenskarnas  inställning till distansarbete både före, i början av och under corona-pandemin. Undersökningen redovisas i rapporten ”Det hybrida arbetslivet” som släpps idag och visar att man under hösten börjat vänja sig vid att jobba hemifrån och att svenskarna vill jobba i snitt 36 % av sin arbetstid på distans även när Coronarestriktionerna har släppt. Det motsvarar nästan 2 dagar i veckan och är en ökning med 250 % jämfört med innan. Undersökningen visar också att anställda på företag med bra IT- och telekomlösningar jobbar mer effektivt både på arbetsplatsen och hemma. Regionalt visar undersökningen att 62 % i Stockholms län jobbar på distans under stora delar av veckan, vilket är den högsta andelen i landet. I Norrbotten däremot är det 49 % som aldrig eller sällan jobbar hemifrån.

I februari 2020 frågade Tele2 yrkesverksamma svenskar i Sifo-panelen om deras syn på distansarbete och om vad de tycker om kvaliteten på sin arbetsgivares IT- och telekomtjänster. I mitten av april när många arbetsgivare lät sina medarbetare jobba hemifrån på grund av pandemin ställde vi samma frågor igen. I november gjorde vi en tredje undersökning för att kunna se hur attityderna till distansarbete har förändrats under året.

Mellan februari och april steg andelen distansarbete med 400 %, från 14 % till 59 % och undersökningen visar att trenden håller i sig. Under november jobbade man i snitt 60 % av sin arbetstid hemifrån och 94 % av de som har möjlighet att arbeta hemifrån gör det då och då. Den siffran var 94 % i april och 81 % innan pandemin.

När Coronarestriktionerna har släppt vill de som har möjlighet spendera 36 % av sin arbetstid på distans, vilket motsvarar ungefär 2 dagar i veckan. Det innebär att svenskarna vill jobba 250 % mer hemifrån än vad de gjorde innan pandemin.
 

- Att man önskar ha större möjligheter att jobba på distans efter det att restriktionerna har släppts visar att hybridkontoret är här för att stanna.  Företag, organisationer och samhället i stort måste nu fundera på hur de ska dra nytta av den nya verkligheten där gränsen mellan var vi fysiskt utför våra arbeten och var vi bor förändras, säger Karin Svensson, HR-chef på Tele2.

55% känner att distansarbetet går ut över teamkänslan vilket är en ökning med 200 % sedan i februari. Undersökningen visar också att bra IT- och telekomlösningar är en förutsättning för effektivt distansarbete. Bland de som upplever att de har en dålig IT-lösning, uppger 50 % att de jobbar effektivt på distans, medan 67 % av de med bra IT-lösning tycker samma sak. Även motivationen påverkas och 55 % av de med sämre IT känner sig motiverade på arbetet, jämfört med 71 % för övriga.

- Bra IT- och telekomlösningar påverkar både hur vi mår och hur effektivt vi jobbar. Där har vi som leverantör till både små och stora företag givetvis en viktig roll att fylla, både när det gäller olika lösningar till kontoren, men också som leverantör av snabbt bredband till många av Sveriges hushåll, och avslutar Karin Svensson.

Totalt gjordes 3 000 intervjuer mellan 4 och 18 november 2020. I februari och i april gjordes 1 000 intervjuer per tillfälle. De tillfrågade var mellan 25-64 år och arbetar hel-/deltid på ett företag med fler än 10 anställda. För att få delta i undersökningen måste man ha tillgång till telefon och dator från sin arbetsgivare.

- Vi har nog bara sett början på de utmaningar som hybridkontoret och ökat distansarbete för med sig. 2020 är onekligen ett speciellt år och jag tror att det kommer ta några år innan vi har facit och vi vet vad som blir de normala arbetssätten och vad som fungerar bäst utifrån den verksamhet som man bedriver, avslutar Karin Svensson.

Sammanfattning av undersökningarnas resultat

Allmänt

 1. I yrkesgrupper med förutsättningar att jobba på distans ser vi en massiv ökning i mängden distansarbete under pandemin, från 14 % av total arbetad tid innan pandemin till 59 % i april och 60 % i november - en ökning med över 400 %.
 1. Av de som har möjlighet att distansarbeta gör 49 % det mer än 75 % av sin arbetstid. I april var den siffran 48 % och innan pandemin var den 4 %
 1. Nästan 6 av 10 tror att de kommer jobba mer på distans efter pandemin jämfört med innan.
 2. I åldersgruppen 35-44 år tycker flesta att det fungerar bra att arbeta på distans (70 %). Av de yngre (upp till 34 år) tycker 61 % att det fungerar bra, vilket är lägst bland alla åldersgrupper.
 1. Små företag med 10-19 anställda jobbar 2,1 dagar hemifrån i veckan (44 %) jämfört med 3 dagar (62 %) för företag över 200 anställda.
 1. Kvinnor jobbar mer hemifrån än män – under hösten har kvinnor i snitt jobbat 61 % av arbetstiden i hemmet vilket ska jämföras med 57 % för män. 36 % av kvinnorna tycker att det fungerar ”mycket bra” att jobba hemifrån. 31 % av männen tycker likadant.
 1. Yngre män och kvinnor (upp till 34 år) är generellt sett mindre nöjda med sin nuvarande arbetssituation (58 %) jämfört med 55+ där 71 % är nöjda. Efter pandemin kommer kvinnorna i större utsträckning fortsätta jobba hemifrån (37 %) jämfört med män (34 %).

Teknik

 1. Mängden videomöten har ökat från 7,1 timmar till 8,5 timmar i genomsnitt per vecka jämfört med i april. 
 1. De tekniska förutsättningarna att jobba på distans har förbättrats under året. 7 av 10 kan delta på distansmöten jämfört med 4 av 10 innan Corona.
 1. Känslan av att man lägger för mycket tid på teknikproblem har ökat från 13 till 17 % mellan april till november. Innan Corona var det 25 % som upplevde mycket teknikproblem.   
 1. Småföretagare upplever överlag mer problem med tekniken. 25 % tycker att för mycket tid går åt för detta, medan motsvarande siffra för företag med över 200 anställda är 16 %.
 1. 74 % av de med ganska eller mycket bra IT- och telefonilösningar uppger att de får bra förutsättningar från sin arbetsgivare att lösa sina uppgifter. 38 % av de med ganska eller mycket dåliga lösningar uppger samma sak.
 1. 71 % tycker att IT- och telekomlösningarna inte fungerar lika bra hemifrån som på den ordinarie arbetsplatsen.

Regionala skillnader

Län där man jobbar mest på distans

Län Andel som jobbar hemifrån minst 75 % av sin arbetstid
1. Stockholm 62%
2. Uppsala 59%
3. Gotland 54%
4. Södermanland 51%
5. Gävleborg 46%
Riksgenomsnittet 49%

Län där man jobbar minst på distans

Län Andel som jobbar hemifrån 25 % eller mindre av sin arbetstid
1. Norrbotten 49%
2. Kalmar 47%
3. Västernorrland 46%
4. Jämtland 44%
5. Jönköping 42%
Riksgenomsnittet 29%

Arbetsmiljö, trivsel och effektivitet

 1. Bristen på socialt utbyte med kollegor upplever fler som ett större problem -  65 % under hösten jämfört med 58 % i våras.
 1. Majoriteten upplever att det fungerar bra eller mycket bra att jobba hemifrån, medan 1 av 10 tycker att det inte fungerar bra. Jämfört med undersökningen i april ser vi att det är något färre som trivs med att vara hemma- 71 % i april och 67 % i november, vilket är en minskning med 6 %
 1. 55 % tycker att distansarbetet går ut över teamkänslan. Sedan mätningen i februari har det ökat med 200 %
 1. 37 % tycker videomöten blir för effektiva eftersom man missar mycket av det sociala.
 1. Under våren upplevde tre av tio distraktioner som påverkade effektiviteten. Under hösten är den en av fyra som uppger samma sak. Under hösten var det 59 % som uppger att de jobbar effektivt hemma jämfört med 50 % i våras.

Digitalt ledarskap

 1. Anställda vill jobba nästan 30 % av tiden mer på distans än vad cheferna vill att de ska göra.
 1. Chefer och personer i ledande positioner är mer på kontoret. Chefer jobbar i genomsnitt på distans 50 % av tiden medan de som inte är chefer jobbar 62 % hemifrån.
 1. 1 av 5 chefer vill att personalen ska ha bestämda dagar då de jobbar hemifrån.
 1. 1 av 10 vill ha en teknisk kontrollfunktion som visar hur mycket medarbetarna faktiskt jobbar när de är hemma.

Information till redaktionen:
Mer information om det hybrida kontoret och hela rapporten ”Det hybrida arbetslivet” finns att läsa här.

Presskontakt
Fredrik Hallstan Head of B2B and Fixed Communications, Tele2, +46 761 15 38 30/ fredrik.hallstan@tele2.com
Följ Tele2 på vårt pressrum: http://om.tele2.se/sektion/pressrum/

Bilder

 • Karin Svensson 2 hög.jpg
 • Hur stor del av din arbetstid arbetar du på distans.png
 • Hur fungerar det att jobba på distans.png
 • andel vi jobbar hemifrån.png
 • Vad kommer du göra mindre efter pandemin.png