Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen maj 24 2021, 8:00 AM CET

Tele2 lanserar halverade SIM för att minska plastavfall

Stockholm – Som första operatör i Norden lanserar Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) halverade SIM-kortshållare i Sverige för att minska plastavfall.  

Ett av fokusområdena i Tele2s hållbarhetsstrategi är främjandet av cirkulär ekonomi för att motverka klimatförändringen. För att maximera resursutnyttjande och minimera restavfall strävar Tele2 mot att minska, återanvända och återvinna – prioriterat i den ordningen. I linje med detta reducerar Tele2 Sverige nu plastavfallet från de miljoner SIM-kortshållare företaget skickar ut årligen.

– Plast bryts ner långsamt och kan medföra långsiktiga negativa effekter på miljön. Från fysisk påverkan på intrasslade djur, till utbredd mikroplastförorening i våra hav, sjöar och floder. Vi strävar efter att minska plastavfallet i alla delar av vår värdekedja och eftersom SIM-kort utgör själva kärnan i ett mobilutbud och tillhandahålls till nästan alla kunder är jag mycket stolt över att Tele2 Sverige är först i Norden med att införa denna förändring, säger Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2.

Traditionella SIM-kort levereras i hållare i kreditkortsformat. Genom att halvera dessa hållares storlek krävs hälften så mycket råvara till varje kort och vikten minskar med 55 procent. Därmed sparar Tele2 Sverige inte bara cirka 6 ton plast varje år utan minskar också koldioxidutsläppen med 35 ton.

– Vi är långt ifrån klara. Som nästa steg genomför vi en pilot med SIM-kort och halverade hållare som tillverkats av enbart återvunnen plast, för att minska miljö- och klimatpåverkan ytterligare, säger Erik Wottrich.

Tele2 har ett långsiktigt åtagande att minska bolagets utsläpp i värdekedjan (Scope 3) och att uppmana konsumenter att bli mer medvetna om hållbarhet. I januari 2021 lanserade Tele2, som första operatören i Sverige, A Good Companys cirkulära mobilskal, tillverkade av restprodukter från linodling i Eskilstuna.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Tele2s vision är att vara den smartaste operatören i världen och skapa ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2020 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Bilder

  • Erik Wottrich 2 låg.jpg