Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2 Sverige dec 20 2021, 9:45 AM CET

Tele2 släpper rapport om mobiltrafiken under pandemin

Tele2 har för tredje året i rad genomfört undersökningen Data om Data, som analyserar all telefon- och datatrafik via de mobila näten hos våra företagskunder. I år har vi även tittat på hur trafiken har utvecklats under en längre period, före och under pandemin i de 16 branscher som  vi valt att titta närmare på.

Jämför man perioden innan pandemin, feb 2019 till feb 2020 med pandemins första år så har datatrafiken bland företagen ökat med 34 %. Den bransch som har ökat mest är Hotell och restaurangbranschen som ökade med 42 %. Följt av Konsult och tjänsteföretag på 39%.

Mängden roaming minskade kraftigt för alla branscher från året innan pandemin till pandemins första år, Transport- och logistikbranschen minskade med 47 % vilket är minst, medan Kommuner, regioner och offentlig sektor minskade sitt resande mest, med 85 %.

Kategori 2019-03-01 tom 2020-02-28 2020-03-01 tom 2021-02-28 2021-03-01 tom 2021-08-31
GB data/abonnemang i genomsnitt 2,9 3,5 4,5
MB roaming/ abonnemang 94 28 71
Antal sms/abonnemang 15 18 18
Antal samtal/abonnemang 31 32 35

Andra insikter i rapporten

  1. I takt med att vaccineringsgraden ökade under mars–augusti 2021 ökade också roamingen i alla branscher, med mellan 56 och 310 %. Mest ökade Kommuner, regioner och offentlig sektor på 310 % följt av Information och kommunikation på 251 %, därefter av Administration och support på 212 %, Fastighet och förvaltning på 202 % samt Hälsa, sjukvård och omsorg på 199 %. Totalt så är Kommuner, regioner och offentlig sektor de som roamar minst.
  1. Jämfört med året innan pandemin ökade dataanvändningen under pandemins första år mest för Hotell och restaurangbranschen som ökade med 42 %. Följt av Konsult och tjänsteföretag på 39 %.
  1. Den enda bransch som minskade sin dataanvändning från året innan pandemin till pandemins första år var Jordbruk och gröna näringar som gick ner med 6 %.
  1. I takt med att vaccinationerna kommer i gång under våren och sommaren 2021 ser vi att tre branscher sticker ut i ökningen av dataanvändning; Fastigheter och förvaltning med 61 %, Information och kommunikation med 46 % samt Kommuner, regioner och offentlig sektor med 43 %.
  1. Mängden roaming minskade kraftigt för alla branscher från året innan pandemin till pandemins första år, period 1 till period 2, (med mellan 47 och 85 %). Transport- och logistikbranschen tappade minst, medan Kommuner, regioner och offentlig sektor minskade mest.
  1. Högst dataanvändning under hela mätperioden hade Jordbruk och gröna näringar med 8,28 GB/mån och abonnemang tätt följt av Hotell och restaurang och Bygg och anläggning med 7,28 respektive 6,65 Lägst dataanvändning hade Kommuner, regioner och offentlig sektor med 0,7 GB/mån och abonnemang.
  1. SMS-trafiken var som högst för Hotell, restaurang och upplevelser i Maj 2020 med i genomsnitt 18 sms per abonnemang.
  1. I rapporten ser vi tydliga avvikelser från det generella beteendet i branscher som Hotell och restaurang och upplevelser, Kultur, idrott och underhållning och Jordbruk och gröna näringar.

I rapporten jämförs tre tidsperioder.

Period 1: 2019-03-01 tom 2020-02-28 (innan pandemin)
Period 2: 2020-03-01 tom 2021-02-28 (pandemins första år)
Period 3: 2021-03-01 tom 2021-08-31 (pandemins andra tom augusti)

I rapporten redovisas de 16 branscher som har tillräckligt omfattande datamängd för att säkerställa ett statistiskt korrekt underlag. I respektive bransch ingår såväl små, som medelstora och stora företag.

Hela rapporten finns att ladda ner här.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Hallstan, Head of PR, Tele2, +46 761 15 38 30 / fredrik.hallstan@tele2.com

Följ Tele2 på vårt pressrum: www.tele2.com/sv/media

Bilder

  • Tele2_data.jpg
  • Tele2_roaming.jpg