Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jun 15 2023, 11:00 AM CET

Ny undersökning från Tele2: Svenska företag höjer hållbarhetsambitioner

För andra året släpper Tele2 i samarbete med Ipsos rapporten ”Det hållbara företagandet” där 400 ledande befattningshavare har fått svara på frågor om deras inställning till hållbarhetsarbete. Hållbarhetssatsningar är numera en integrerad del av verksamheten för svenska företag, myndigheter och organisationer. Fler rör sig mot de översta stegen på hållbarhetstrappan och utvecklingen drivs av en vilja att bidra till samhället, men blir också i slutändan ett sätt att vinna nya affärer.

Tele2 har i samarbete med Ipsos för andra året frågat 400 chefer i små, medel och stora företag om deras syn på det egna hållbarhetsarbetet.

 

Resultatet visar att ambitionsnivån för hållbarhetsarbete bland svenska företag har ökat. Nära 1 av 5 företag har idag hållbarhet fullt integrerat i affärsidén, har hållbarhet som kärnfråga eller anser att hållbarhet är lika viktigt som god lönsamhet. Jämfört med i 2021 är det nästan en fördubbling.

 

7 av 10 mellanstora och stora bolag har hållbarhet integrerat i verksamheten och arbetar med det i alla processer. Ambitionsnivån har ökat även bland de mindre företagen.

 

         Hållbarhet prioriteras allt högre, och utvecklingen drivs av en vilja att bidra till samhället, och i slutändan blir det även ett sätt att framtidssäkra företaget, stärka varumärket och vinna nya affärer. De som inte prioriterar hållbarhet kommer att halka efter. Över tid blir ett seriöst hållbarhetsarbete en förutsättning för att nå nya kunder, attrahera talangfulla medarbetare och säkra företagets finansiering. Samtidigt ser vi också att förflyttningen delvis drivs av lagkrav och av utökade regleringar kring redovisning av hållbarhetsarbetet. Krav som en majoritet av beslutsfattarna tror kommer att fortsätta öka, säger Stefan Trampus, affärsområdeschef, Tele2 Företag.

Hållbarhetsarbetet upplevs fortsatt viktigast för företagsledning, styrelse och ägare. Men den största ökningen märks bland såväl medarbetare som leverantörer och samarbetspartners idag jämfört med tidigare.

 

I takt med allt högre krav och förväntningar på företagens hållbarhetsarbete ersätts vaga ambitioner med allt tuffare mål och åtaganden. Idag är det så många som 9 av 10 företag som gör mer än vad lagen kräver.

 

Nästa år träder EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i kraft. Ska de stora företagen lyckas med att leva upp till de nya kraven så måste små och medelstora företag som är leverantörer till större företag i EU också bidra med konkreta data, även om de inte direkt omfattas av den nya rapporteringslagen.

 

        Mot bakgrund av nya regler från EU kommer också kraven öka på hur företag formulerar sina hållbarhetsambitioner. Detta uppfattas som positivt av de allra flesta men reser också frågor. Hur ska kunder och beslutfattare avgöra om ambitionerna är seriösa? Finns det trovärdiga planer som backar upp målsättningarna? Hur påverkar hållbarhetsmål och hållbarhetsinitiativ av olika slag konkurrensen? säger Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2.

 

Andra insikter i rapporten:

7 av 10 mellanstora och stora bolag har hållbarhet integrerat i verksamheten och arbetar med det i alla processer.

 

Ambitionsnivån har ökat även bland de mindre företagen. Trots att inte små företag har lika höga krav på sig gällande hållbarhet gör 8 av 10 mer än vad lagen kräver.

 

Två av tre företag anger att de kommer att öka sitt fokus på hållbarhetsarbete ytterligare de närmaste 5 åren. På större företag är man mest ambitiösa, 3 av 4 kommer att fokusera mer på hållbarhet, men även bland de mindre företagen är det ändå hälften (48 %) som kommer att öka sitt fokus de närmaste åren.

 

De flesta beslutsfattare, oavsett företagsstorlek, tror fortsatt att kraven på hållbarhetsarbetet kommer att öka under de närmaste åren. I princip alla stora bolag ser att kraven kan komma att öka de närmaste åren, och två av tre är övertygade om att så kommer att ske.

 

Nästan hälften av de kartlagda företagen använder sig av målstyrning i sitt hållbarhetsarbete. Bland större företag är detta vanligare; 6 av 10 har bestämda mål som en del i uppföljningen av sitt hållbarhetsarbete. Även bland mindre företag är det relativt vanligt, 1 av 3 följer upp hållbarhetsarbetet med utgångspunkt från bestämda mål.

 

Bland företag som använder målstyrning känner nästan alla i ledningsgruppen till målen och mer än 8 av 10 är säkra på att de kommer att nå målen.

 

1 av 3 beslutsfattare uppger att hållbarhet är en avgörande faktor när man väljer leverantör.

 

50 procent av de mest ambitiösa företagen har vunnit affärer genom sitt hållbarhetsarbete.

 

35 procent anser att it och telekom kan ha en positiv inverkan på klimat och miljö, en stor ökning från 2021 då samma siffra endast var 23 procent.

 

 

Om undersökningen

Undersökningen bygger på svar från chefer i en beslutsfattande position. Bland dessa positioner finns exempelvis vd, vice vd, marknadschef, it-chef och hållbarhetschef. Totalt intervjuades 400 personer i maj 2023. De tillfrågade arbetar i företag av olika storlekar, från egenföretagare till stora koncerner. Ladda ner hela rapporten här.

 

 

Tele2s första (av tre) seminarium i Almedalen ”Från greenwashing till goalwashing – är företagens klimatmål realistiska?” kommer att handla om hållbarhet och klimatmål. Här finner du med information om Tele2s Arena i Almedalen 29 juni.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jessica Hjälmered, Senior Communication Manager, Tele2, +46 (0)704 26 43 79 / jessica.hjalmered@tele2.com

 

Följ Tele2 på vårt pressrum: www.tele2.com/sv/media

 

 

 

Bilder

  • Stefan Trampus 2 - small.jpg
  • Erik Wottrich 2 hög.jpg
  • TELE2 0140 Rapport Hållbarhet 2023_V7-6 (1).png
  • TELE2 0140 Rapport Hållbarhet 2023_V7-4 (1).png
  • TELE2 0140 Rapport Hållbarhet 2023_V7-7 (1).png
  • TELE2 0140 Rapport Hållbarhet 2023_V7-12 (1).png
  • TELE2 0140 Rapport Hållbarhet 2023_V7-22 (1).png