Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2 Sverige jun 21 2023, 7:30 AM CET

Tele2 och Demoskop släpper undersökning om uppkopplade fastigheter - Nästan hälften av svenskarna oroar sig för dataintrång i hemmet

Tele2 släpper undersökning tillsammans med Demoskop om digitala uppkopplingar i flerbostadshus. 70 procent av flerbostadshusen har idag digitala funktioner, men det finns en viss osäkerhet kring om dessa är säkra. 62 procent känner någon grad av osäkerhet kring att använda uppkopplade funktioner i sin fastighet och hälften är osäkra på om de digitala uppkopplingar som finns i deras fastighet är säkra från intrång. 1 av 5 upplever att de inte är det.

 

I dagens uppkopplade flerbostadshus är digitala lås (32%) och bokningssystem (33%) de vanligaste digitala tjänsterna. Undersökningen som Tele2 har gjort i samarbete med Demoskop visar att 1 av 6 känner i hög grad osäkerhet att använda de uppkopplade funktionerna i sin fastighet och totalt närmare 2 av 3 (62%) känner någon grad av osäkerhet. För 45% av den senare gruppen bottnar osäkerheten i risken för dataintrång.

 

Det man oroar sig mest för är påverkan på sina uppkopplade enheter i ditt hem, att bli övervakad, filmad eller avlyssnad i hemmet och att privata bilder, filmer och annat innehåll som rör privatlivet kommer i orätta händer

 

 

– I och med att digitaliseringen går framåt växer tyvärr risken för dataintrång både i fastigheternas uppkopplade infrastruktur och hemma hos de boende. Det blir därför allt viktigare att vi som levererar uppkopplingen bidrar med vår expertis på området och arbetar tillsammans med både fastighetsägare och andra aktörer i samhället för att förhindra och minska risken för intrång, säger Stefan Petersson, Chef för fastighetsaffären, Tele2.

 

 

Studien visar även att det finns en stor förväntan bland svenskarna att det ska finnas många olika digitala funktioner i en modern fastighet, som underlättar vardagslivet.  Varannan boende förväntar sig idag smarta funktioner för elbilsladdning eller för att styra inomhusvärmen. För en tydlig majoritet – 6 av 10 – kan trygga digitala uppkopplingar till och med påverka valet av ett framtida boende.

– Trots att boende idag ser det som självklart med uppkopplande fastigheter är det bara 8 procent som är helt övertygande om att de digitala uppkopplingar som finns i deras fastighet är säkra från intrång. Ökad kunskap om att de digitala funktionerna är säkra från intrång minskar oron och därmed sannolikt nyttjandegraden, säger Per Hörnsten, Senior Advisor, Demoskop

 

Fastigheters gemensamma uppkopplade funktioner är en potentiell ingång för dataintrång som kan leda till att boendes privata information hamnar i orätta händer.

 

 

Fler insikter från undersökningen:

  • Störst är oron för att främmande makter, staten eller myndigheter men också att grannar ska komma åt information som finns på ens uppkopplade enheter
  • 1 av 7 känner till att någon annan har använt deras wifi-nätverk
  • Nästan 1 av 10 använder smartklimatstyrning idag

Undersökningen genomfördes av Demoskop och bygger på webbintervjuer med 1 000 respondenter boende i flerbostadshus inom ramen för en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Datainhämtningen ägde rum under perioden 12–19 maj 2023.

 

Information till redaktionen:

Undersökningen presenteras på ett seminarium: Cyberhotet mot fastigheter – kan cyberhoten påverka fastighetsägarnas vilja att digitalisera? i Almedalen 29 juni kl. 14:00-14:45 på Tele2:s arena, Mellangatan 7 i Visby. Mer information om seminariet och Tele2:s andra seminarier.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of External Communication, Tele2, +46 761 15 38 30 / fredrik.hallstan@tele2.com

 

Följ Tele2 på vårt pressrum: www.tele2.com/sv/media

 

Bilder

  • Stefan Petersson 3 High.jpg