Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen apr 04 2023, 9:30 AM CET

Tele2 släpper hållbarhetsredovisningen för 2022

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) presenterade idag sin hållbarhetsredovisning för det gångna året som belyser Tele2s fortsatta branschledarskap inom hållbarhet i Norden och Baltikum. Tele2s hållbarhetsrapport för 2022 finns tillgänglig i sin helhet på tele2.com.

Under 2022 uppmärksammades Tele2 för sitt arbete inom hållbarhetsområdet vid flertalet tillfällen. Tele2 var det första företaget i Sverige och den andra telekomoperatören någonsin globalt som har fått sina mål för nettonollutsläpp godkända av Science Based Targets-initiative, en organisation vars syfte är att säkerställa att företag efterlever och sätter klimatmål i enlighet med Parisavtalet.

 

Den globala och icke-vinstdrivande organisationen CDP, som verkar för att synliggöra företags klimatpåverkan, gav Tele2 betyget ”A” för sitt ledarskap inom företagstransparens och sina insatser för klimatet. Betyget placerar Tele2 bland de två procent bästa företagen på en lista med nästan 15 000 globala företag.

 

– Tele2 ligger i framkant inom hållbarhet i vår bransch. Vi ser vår hållbarhetsstrategi som en strategisk möjliggörare för att bli den ledande telekomoperatören i Norden och Baltikum, och hållbarhet kommer att bli en naturligt del av hela Tele2s verksamhet. Våra hållbarhetsinvesteringar genererar utdelning och maximerar värdet för våra kunder, investerare, anställda och andra intressenter, säger Johan Gustafsson, kommunikation- och hållbarhetsdirektör, Tele2.

 

 

Höjdpunkter från 2022 års hållbarhetsrapport

  • Första svenska företaget och den andra telekomoperatören globalt som har fått sina mål till 2035 för nettonollutsläpp godkända av initiativet Science-Based Targets.
  • Vann betyget "A" av CDP för ledarskap inom företagstransparens och insatser för klimatet. Tele2 var bland de 2% bästa av nästan 15 000 företag globalt sett som uppnådde ett A-betyg.
  • Lanserade ett ramverk för grön och hållbarhetslänkad finansiering och emitterade en första hållbarhetslänkad obligation. Tele2 tecknade också en hållbarhetslänkad rullande kreditfacilitet.
  • Första telekomoperatören i Norden och Baltikum att anta ett mål för cirkulär ekonomi för nätverksutrustning inom den egna verksamheten.
  • Förnyat partnerskap med Reach for Change och fortsatt partnerskap med ECPAT samt Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias stiftelse, för att säkerställa framsteg inom fokusområdet "Skydda barn i ett uppkopplat samhälle".
  • Produkter och tjänster tillhandahållna av Tele2 uppskattas ha bidragit till att undvika mer än motsvarande 120 000 ton utsläpp av koldioxidekvivalenter under 2022.

2022 innehöll ett antal aktiviteter och framsteg inom de fyra fokusområdena i Tele2s hållbarhetsstrategi:

 

Främja cirkulär ekonomi för att bekämpa klimatförändringar

Utöver godkännandet av nettonollutsläppsmålen av Science Based Targets-initiative och CDP:s "A"-betyg, blev Tele2 i mars 2022 den första telekomoperatören i Sverige som offentligt åtog sig att implementera 100% cirkularitet för nätverksutrustning till år 2025. Under det gångna året lanserade Tele2 en klimatstrategi som sträcker sig till 2035 för att identifiera nödvändiga åtgärder för att snabba på utsläppsminskningar och uppnå nettonollutsläpp. I maj lanserade Tele2 sitt ramverk för grön och  hållbarhetslänkad finansiering och emitterade en första hållbarhetslänkad obligation samt i december sin första hållbarhetslänkade rullande kreditfacilitet.

 

Driva på innovation inom hållbarhet

Tele2 fortsatte sitt långvariga partnerskap med Civil Rights Defenders inom "Natalia Project" för att tillhandahålla kritisk anslutningsinfrastruktur och tekniskt stöd i projektets globala säkerhetssystem. Tele2 ledde också slutskedet av det europeiska forskningsprojektet AI4Green med syftet att identifiera och testa tillämpningar av AI-teknik för att öka energieffektiviteten i mobilnätet.

 

Maximera vår potential genom inkludering och mångfald

I mars arrangerade Tele2s Diversity & Inclusion Council en jämställdhetsmånad och studerade bland annat hur man skapar inkluderande team för att sprida kunskap om jämställdhetsutmaningar inom telekombranschen och Tele2. Tele2 samarbetade också med andra telekomoperatörer för att arrangera ett globalt Pride-event för att öka kännedom om mångfald och inkludering för HBTQIA+-anställda.

 

Skydda barn i ett uppkopplat samhälle

Under 2022 blockerade Tele2 i genomsnitt över 214 000 försök per månad att komma åt webbsidor som klassificerats innehålla material med sexuella övergrepp mot barn - en ökning med 109 % jämfört med 2021. Under året förlängde vi vårt samarbete med Reach for Change med ytterligare 3 år för att hjälpa till att stödja sociala entreprenörer. Som en del av kampen mot material som exploaterar barn på nätet fördjupade Tele2 sitt partnerskap med den ideella organisationen ECPAT och förser ECPAT med anslutningslösningar. Tele2 började också följa användningen av och undersöka effektiviteten i det material som utvecklats för att informera och vägleda föräldrar om barns vanor på nätet som en del av vårt partnerskap med Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias stiftelse.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of External Communications Phone: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Phone: +46 701 66 33 10

 

 

Följ Tele2 på vårt pressrum: www.tele2.com/sv/media

 

Bilder

  • Johan_4735 high.jpg