Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Tele2s EGM 2021

Tele2s extra bolagsstämma 2021 hölls måndagen den 28 juni 2021 och genomfördes med förhandsröstning.

Den fortsatta spridningen av COVID-19 är alltjämt svår att bedöma med någon säkerhet. Tele2 värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomfördes extra bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum; det var alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Tele2 välkomnade alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggjordes den 28 juni 2021, så snart utfallet av röstningen var slutligt sammanställt

Dokument

Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll - Appendix 3

Beslut vid extra bolagsstämman

Formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Kallelse

Revisoryttrande

Styrelseyttrande 18-4 ABL

Styrelseyttrande 18-6 ABL

Vid frågor

För frågor om extra bolagsstämman, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 09 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).