Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Årsredovisning 2022 i korthet

Läs årsredovisningen

Tjänsteintäkterna från slutkund på 20 097 miljoner kronor ökade med 3% organiskt jämfört med 2021, drivet av en stark utveckling i Baltikum, Sverige B2B och en viss medvind från roaming.

De totala intäkterna på 28 102 miljoner kronor ökade med 4% organiskt jämfört med 2021.

Underliggande EBITDAaL på 10 060 miljoner kronor ökade med 3% organiskt jämfört med 2021, drivet av tillväxt från tjänsteintäkter från slutkund samt kostnadsbesparingar relaterade till transformationsprogrammet, vilka delvis motverkades av högre energikostnader.

Nettoresultatet uppgick till 5 574 (4 306) miljoner kronor, och resultatet per aktie till 8,07 (6,25) kronor.

Tele2 blev det första telekombolaget i Norden och Baltikum att sätta ett godkänt vetenskapsbaserat nettonollmål för utsläpp.

Intensifierade utbyggnaden av 5G-näten i Sverige och Baltikum, vilket gör det möjligt för oss att leverera snabbare, mer tillförlitliga och säkrare tjänster till våra kunder.

Tecknade strategiskt partnerskap med Viaplay som ger våra kunder tillgång till ett brett urval av Viaplay-kanaler och streamingtjänster som del av våra betal-TV- och streamingabonnemang.

Försäljningen av T-Mobile Nederländerna slutfördes under våren 2022, vilket gör det möjligt för Tele2 att fokusera på kärnmarknaderna Sverige och Baltikum.

Tele2s styrelse föreslår en ordinarie utdelning på 6,80 SEK (6,75) per aktie, vilket årsstämman 2023 ska besluta om i maj.

Finansiella höjdpunkter

INTÄKTER

28 102 miljoner kronor

NETTOVINST

5 574 miljoner kronor

EBITDA

11 101 miljoner kronor

Kjell Johnsen
Jag är mycket imponerad av hur våra medarbetare har hanterat förändringar, anpassat sig till nya situationer, löst problem och aldrig tappat fokus på våra kunder.
Kjell Johnsen VD och koncernchef

Läs VD-ordet

End-user service revenue

miljoner kronor

Underliggande EBITDAaL

miljoner kronor

Vår tillväxtstrategi

Vår strategi bygger på de djupa insikter vi har om vad våra kunder vill ha mer av, på våra ledande varumärken och på de investeringar vi har gjort i våra nätverk och i vår informationsteknik. Strategin återspeglar vårt fokus på värde balanserat med volym för långsiktig och hållbar tillväxt. Vi kommer fortsätta att genomföra vår mer-för-mer-strategi som skapar mer värde för våra kunder genom att ge dem mer av det de vill ha och därmed skapar mer värde till vår verksamhet.

Mer om vår tillväxtstrategi i årsredovisningen

Hållbarhet 2022

Under året har vi fokuserat på att implementera den hållbarhetsstrategi som vi lanserade 2021. Med en rad ambitiösa åtgärder och aktiviteter har vi engagerat stora delar av vår verksamhet i vårt hållbarhetsarbete – allt för att gå vidare mot de långsiktiga mål som vi har satt upp för hållbarhetsstrategin. Hållbarhet ska vara en integrerad del av vår verksamhet och det är dessutom nödvändigt för vår långsiktiga framgång som företag, vilket understryker vikten av att involvera olika delar av vår verksamhet i vårt hållbarhetsarbete.

Klimatarbetet är fortsatt en huvudprioritering för både Tele2 och våra intressenter och vi har tagit fram en klimatstrategi som sträcker sig till år 2035.

Läs hållbarhetsredovisningen

Nyckelhändelser hållbarhet

Vetenskapligt baserade mål

Nettonoll 2035

Tele2 har satt upp ett nytt mål för nettonollutsläpp till senast år 2035, vilket har godkänts av Science-Based Targets initiative (SBTi). Detta innebär att målen är baserade på den senaste klimatforskningen och att de ligger i linje med 1,5-gradersmålet. Tele2 var det första företaget baserat i Sverige, den första telcon i Norden och Baltikum och den andra telcon globalt att uppnå detta.

Undvikna utsläpp per år

120,000 CO2e

Enligt Tele2s beräkningar är detta bolagets årliga inverkan på undvikna utsläpp av koldioxid och energiförbrukning som möjliggörs genom våra produkter och tjänster relaterade till smarta byggnader, smart arbete, boende och hälsa samt smarta transporter och städer. Huvuddelen av Tele2s undvikna utsläpp möjliggörs av tjänster för ljudkonferenser och distansarbete samt elbilsuppkoppling.

Skydda barn i ett uppkopplat samhälle

2 million

Mer än 2 miljoner blockerade försök per år att nå sexuellt övergreppsmaterial på barn. Till år 2023 kommer Tele2 att införa tekniska lösningar och driva beteendeförändringar för att skydda barn på nätet och vinna kunder.