Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord - Q4 2022

Extraordinära utmaningar kräver extraordinära prestationer

Tele2s syfte är att möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Utbrottet av coronaviruset följdes av aldrig tidigare skådade begränsningar för de flesta, och vikten av uppkoppling och digital kommunikation blev större än någonsin tidigare, både på jobbet och privat. Detta var en påminnelse om Tele2s viktiga syfte.

När vi gick in i 2022 gjorde vi det med optimism och hopp om en nystart. Istället har världen kastats in i ett nytt tumult av osäkerhet och sorgliga nyheter. Det avskyvärda angreppet på Ukraina har påverkat oss alla, inte minst mig som tidigare bott i både Kiev och Moskva. Vid sidan av kriget har skenande elpriser, inflation och osäkra makroförhållanden haft stor påverkan på människors vardag, och vi kan konstatera att 2022 inte blev vad världen hade hoppats på.

Som för de flesta bolag innebar den globala situationen och osäkerheten många utmaningar även för Tele2. Jag är mycket imponerad av hur våra medarbetare hanterat förändringar, anpassat sig till nya situationer, löst problem och aldrig tappat fokus på våra kunder. Jag är också stolt över de medarbetarinitiativ som ledde till att vi skickade mobila kraftverk till Ukraina och möjliggjorde gratis samtal till och från landet så att människor som flytt kunde hålla kontakten med vänner och familj.

Stark finansiell utveckling

När 2022 summeras så är jag glad att se att vi har kunnat anpassa oss till dessa nya realiteter och leverera ännu ett starkt resultat för Tele2. Tjänsteintäkterna från slutkund ökade med 3% till 20 miljarder kronor för året, och underliggande EBITDAaL ökade med 3,4% till 10 miljarder kronor. Intäktstillväxten drevs främst av starka resultat i Baltikum och Sverige B2B, men de positiva resultateffekterna från högre intäkter och interna effektiviseringsåtgärder motverkades delvis av de kraftigt stigande energipriserna. Justerat för den oväntade ökningen av energipriserna så ökade vi vår underliggande EBITDAaL med 4,9%, vilket är i linje med vår finansiella guidning på medellång sikt.

Vår verksamhet i Baltikum förtjänar ett särskilt omnämnande för en stark utveckling i en mycket utmanande situation. Trots en inflation på över 20% och stigande energipriser så har vi levererat en imponerande tillväxt såväl på omsättningen som på nettoresultatet, samtidigt som vi säkrat viktigt spektrum och rullat ut 5G-tjänster.

Tele2 har en historik av att leverera hög och stabil avkastning till aktieägarna. Under 2022 återförde vi cirka 13,6 miljarder kronor till våra ägare i form av en ordinarie utdelning på 6,75 kronor per aktie samt en extra utdelning på 13 kronor per aktie, eftersom likviden från avyttringen av T-Mobile Nederländerna delades ut i sin helhet till våra aktieägare. Mot bakgrund av vår starka utveckling under 2022 föreslår vår styrelse en höjning av den ordinarie utdelningen till 6,80 kronor per aktie, vilket årsstämman 2023 ska besluta om i maj.

Hållbarhet är en central del av vår tillväxtstrategi

Samtidigt som våra tjänster kan ha en positiv miljöpåverkan så måste vi också anstränga oss för att minimera vår negativa påverkan. Vi har satt en tydlig ambition om att vara ledande inom hållbarhet, och under 2022 stärkte vi den positionen ytterligare. Under året satte vi upp ett mål om att nå nettonollutsläpp i hela vår värdekedja till 2035, och vi blev det första företaget i Sverige som fick vårt mål godkänt av Science-Based Targets-initiativet. Vår ambitiösa hållbarhetsagenda ökar inte bara Tele2s attraktionskraft bland talanger och andra intressenter, utan även bland befintliga och potentiella affärspartners. Förväntningarna och kraven på telekombranschen ökar snabbt, och det ska vi bidra till genom att ständigt höja ribban för vad som kan förväntas av en telekomoperatör med en ledande hållbarhetsagenda.

Accelererad expansion mot att bli Europas bästa 5G-nät

Energiförbrukning är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete, och det kommer att bli ännu mer relevant när 5G-nätet expanderar. Tele2s nätsamarbete, Net4Mobility, möjliggör utbyggnad av ett nät som inte bara är det mest kostnadseffektiva i Europa, utan också det mest energieffektiva. De befintliga 3G-nätverkspartnerskapen fasas ut, vilket snart kommer göra Net4Mobility till det enda kvarvarande nätsamarbetet på den svenska mobilmarknaden. Det relativa värde detta skapar för Tele2 och våra kunder är enormt. 5G-utbyggnaden var snabb 2022 och kommer att accelerera ytterligare 2023. Under andra halvåret 2024 vill vi erbjuda Europas bästa 5G-nät baserat på hastighet, täckning, energi- och kostnadseffektivitet, produkter och tjänster.

Kvalitet och expertis driver tillväxt inom B2B affären

Betydelsen av vårt 5G-nätverk växer i takt med att våra företagskunder börjar upptäcka de möjligheter som dess hastighet och stabilitet erbjuder. Det är mycket spännande att följa våra kunders effektivitets- och tillväxtresor eftersom de möjliggörs av innovation baserad på vår 5G-uppkoppling. Det som verkade som vaga hypoteser för några år sedan är nu verklighet. Tele2s attraktivitet inom affärssegmentet växer även av andra skäl. Vi har lagt mycket kraft och resurser på att bli en insiktsdriven partner som fokuserar på att lösa verkliga problem och visa på möjligheter, snarare än att bara vara en utbytbar leverantör av färdiga produkter. Det har givit resultat. B2B-enheten har vänt en negativ trend till tillväxt på kort tid och jag är mycket upprymd över den framtida potentialen.

Fokus på värdeskapande ökar lojalitet och betalningsvilja

Vi har också sett en bra utveckling i vår konsumentverksamhet under 2022. Konsolideringen och förädlingen av varumärkena har tjänat oss väl, med Comviq riktad mot en priskänslig publik och Tele2 mot en kvalitetsmedveten målgrupp. Därmed har vi nu tjänster och erbjudanden för alla behov och budgetar. Vi driver och leder också utvecklingen på TV-marknaden. Vår strategi att agera som aggregator har tagits emot väl av både innehållsleverantörer och konsumenter, där alltfler tröttnar på att hoppa mellan olika streamingtjänster. Helt enkelt en win-win-win.

Konkurrensen om konsumenternas plånböcker är hård och marknadsaktörerna testar alla möjliga metoder för att vinna och behålla kunder. Tyvärr ser vi alltför ofta exempel på kortsiktiga lösningar där tjänster och produkter ges bort på ett sätt som varken skapar lojalitet eller lönsamhet. Vi är övertygade om att en långsiktigt lönsam och växande verksamhet måste bygga på värdeskapande. Därför blir jag oerhört glad när vi gång på gång vinner SKI-priset (svenskt kvalitetsindex) för kundnöjdhet, eller när Empati Grand Prix nyligen utsåg oss till branschens mest empatiska företag. Detta är små symboler för hårt arbete som redan lönar sig, men som kommer att bli ännu viktigare och utmärkande i framtiden.

Tele2 är redo för framtida tillväxt

Det som ger mig mest framtidstro är att vi kunde leverera så starka resultat under 2022 samtidigt som vi lade mycket tid och resurser på utveckling internt. Som en del av vårt transformationsprogram inledde vi ett stort projekt i syfte att bli av med gamla IT-strukturer och rusta oss för en digital kundresa där vi samlar våra varumärken och våra kunddata på ett ställe för att optimera service och försäljning. Projektet kommer att slutföras under 2023 och kommer att ge oss en mycket bättre position för att möta våra kunders nya behov och krav.

Slutligen vill jag betona hur glad jag är över att våra anställda återvänder till kontoren. Vi fortsätter att erbjuda flexibilitet, men många längtar helt klart efter pulsen och energin som kommer från personliga möten och problemlösning tillsammans. Tele2 har alltid varit, och kommer att fortsätta att vara, en plats där talanger kan utmanas och växa – med obegränsade möjligheter.