Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord, andra kvartalet 2023

När vi nu är halvvägs in i 2023 så är jag glad att se att vi kan upprätthålla tillväxttakten på Tele2. Under det andra kvartalet har vi också säkrat långsiktig finansiering med goda villkor, vilket ersätter den finansiering som sattes på plats vid sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem år 2018. Tillsammans med våra stabila intäkter, vår kassaflödesprofil samt en ansvarsfull hantering av vår balansräkning gör det att vi står väl rustade för att investera i vårt 5G-nät och i nytt radiospektrum, samtidigt som vi fortsätter att betala sunda utdelningar till våra aktieägare. Tele2 har också gjort fina framsteg i vårt hållbarhetsarbete och rankades som nummer ett i Financial Times lista över klimatledande företag i Europa.

Investerar med bibehållen utdelningskapacitet

Vår kommersiella prioritering är att generera en hållbar tillväxt. Vi kan alla läsa i media om högre räntor, inflation och en allmän osäkerhet som påverkar samhället. Det är troligt att vi under de närmaste kvartalen kommer att se utmaningar för många företag och branscher som är exponerade mot detaljhandeln. På Tele2 väljer vi att se detta som en möjlighet. Tack vare en ansvarfull hantering av våra finanser över tid så går vi in i den här perioden med en stark balansräkning och en hög utvecklingstakt både vad gäller 5G-utbyggnad och IT-transformation. Under det senaste året har vi köpt viktiga radiospektrum till attraktiva priser, och vi har för avsikt att bibehålla en konkurrenskraftig portfölj i alla våra marknader framöver. I och med att vi har gått in i denna investeringsperiod då vår skuldsättning ligger i nedre delen av vårt skuldsättningsspann, så känner vi oss trygga med att kunna betrakta kommande kvartal som ett tillfälle att investera för att stärka Tele2 långsiktigt, samtidigt som vi upprätthåller vår utdelning och håller oss inom vår skuldsättningsguidning.

Förbättrad kundupplevelse

Vi kommer att fortsätta vår höga transformationstakt även under 2024. Det är viktigt att med beslutsamhet genomföra förflyttningen mot en modell som är mindre beroende av tredjepartsförsäljning och som lockar alltfler kunder till våra egna digitala kanaler. Kundnöjdhetsmätningar visar också att kunder uppskattar digitala kanaler. När vi nu genomför de här förflyttningarna så förbereder vi oss själva på att leda en flerårig resa på den svenska marknaden mot konvergerade, lättförståeliga och pålitliga tjänster som tilltalar ett växande segment av marknaden som Tele2 har en unik förmåga att tillgodose. Våra mobila, bredbands- och integrerade TV- och streamingtjänster är kraftfulla byggstenar i en sådan konvergensstrategi.

Som vi tidigare har kommunicerat, så kommer vi inom de närmaste sex till nio månaderna att ha samlat alla konsumentverksamheter från Tele2, Com Hem och Comviq på en enda plattform. I slutet av året kommer vi att ha en befolkningstäckning med 5G i Sverige som står sig väl i jämförelse med många europeiska länder som började bygga sina nät före oss. Dessutom är Tele2-nätet ett riktigt 5G-nät baserat på högfrekvensspektrum, vilket står i kontrast till många andra operatörer.

Fortsatt tillväxt och uppdaterad tillväxtguidning

När det gäller siffrorna så ser vi att vi växer på översta raden med nära 4% medan vår underliggande EBITDAaL är oförändrad, främst på grund av timingeffekter, och vi lyckas hålla ett bra tempo i vår nätverksutbyggnad och IT-transformation. Med utgångspunkt i vår förmåga att växa och fortsätta och stärka vår grund så leder detta till en uppdaterad guidning för 2023:

  • Tjänsteintäkter från slutkund: Låg till medelhög ensiffrig tillväxt
  • Underliggande EBITDAaL: Låg ensiffrig tillväxt (oförändrad)
  • Capex i relation till omsättning: < 14%

Vi kommer som vanligt att ange vår guidning för det kommande året vid vår Q4-presentation, men vi förväntar oss att capex i relation till omsättning långsiktigt kommer att ligga i intervallet 10-14% med den övre nivån relevant för 2023–2024 följt av en gradvis nedgång mot den lägre nivån 2025–2026.

Tele2 är Europas #1 klimatledare

I maj rankade Financial Times Tele2 som Europas klimatledare. Vi är mycket stolta över denna prestation eftersom den symboliserar vårt fokus på hållbarhet. Men vi är inte här för utmärkelserna, utan för att påverka på riktigt. Därför tillkännagav vi nyligen att vi åtar oss att ta tillbaka och återvinna minst 30 % av de distribuerade mobiltelefonerna år 2030. Ökad cirkularitet är inte bara en nödvändighet, utan öppnar också nya affärsmöjligheter eftersom våra B2B-kunder i allt högre grad efterfrågar cirkulära flöden och lösningar. Jag är också stolt över att se hur vårt 5G-nätverk möjliggör nya hållbara lösningar, såsom Zeam, världens första helt elektriska och autonoma passagerarfärja som hade premiär i Stockholm i juni.

Tele2s starka och unika kultur rustar oss för framtida framgångar

Slutligen vill jag bara belysa hur givande det var att samla alla kollegor på den årliga Tele2 Awards i maj för att fira kollektiva och individuella framgångar från det gångna året. Evenemanget är en institution och ett bevis på Tele2s unika kultur, och att få känna energin från så många av våra medarbetare gör mig inte bara stolt, utan ger mig också tryggheten att vi är rustade för att tillvarata de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss.


Kjell Johnsen
President and Group CEO