Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord, fjärde kvartalet 2022

I början av 2022 var många av oss optimistiska om att vi skulle ta oss ur pandemin och återgå till det normala. Förväntningarna var att vi skulle häva restriktioner, umgås och ha möjlighet att resa och njuta av livet igen. Sorgligt nog har attacken mot Ukraina orsakat en ”Missnöjets vinter” i en omfattning vi inte sett på nästan hundra år, vilket i sin tur har ställt helt nya krav på vår organisation och våra processer. Trots dessa utmaningar har vi kunnat anpassa oss till det som hänt i vår omvärld och leverera ännu ett starkt resultat för Tele2.

Under förra året levererade vi en intäktstillväxt på 3% och en underliggande tillväxt i EBITDAaL på 3,4%,vilket vi är nöjda med. Justerat för den oväntade ökningen av energipriserna ökade vår underliggande EBITDAaL med 4,9%.

Aktieägarna fick ta del av en ordinarie utdelning på 6,75 kronor och en extraordinär utdelning på 13,00 kronor i samband med avyttringen av Tele2s ägande i T-Mobile Netherlands. Det glädjer mig att styrelsen även i år föreslår att vi höjer vår ordinarie utdelning till 6,80 kronor baserat på resultatet vi presterade under 2022. Utdelningen kommer att utbetalas i två omgångar under 2023.

Utdelning är ett resultat av starka operativa förbättringar i verksamheten och en skuldsättningsgrad som ligger i den nedre delen av det intervall vi tidigarer kommunicerat. Operativt har vi vänt vårt företagssegment till lönsam tillväxt och tagit viktiga steg för att stärka vår TV- och konsumentverksamhet genom att som första teleoperatör i Sverige ingå ett partnerskap med en stor innehållsproducent, vilket är i linje med vår strategi att vara en aggregator på tv-marknaden. Vårt transformationsprogram gör också stora framsteg och vi är på god väg att nå besparingsmålet på 1 miljard kronor till mitten av 2023. Lägger vi sedan till den enastående utvecklingen i Baltikum får vi sammantaget en verksamhet som levererar starka resultat och samtidigt förnyar affärsmodellen inför framtiden.

Under 2023 förväntar vi oss att vår tillväxt fortsätter och att vi levererar en låg ensiffrig intäktstillväxt. Med stöd av våra förbättringsinitiativ och intäktstillväxt förväntar vi oss dessutom att leverera en låg ensiffrig tillväxt i EBITDAaL och att absorbera effekten av högre räntor och ett betydande inflationstryck på verksamheten. Det är vår tydliga ambition att återgå till en medelhög ensiffrig tillväxt i EBITDAaL på medellång sikt, när dessa externa omständigheter avtar.

Ur ett kassaflödesperspektiv kommer vi att adressera några av de utmaningar för rörelsekapitalet som orsakades av extraordinära svängningar i leveranskedjan under 2022. Vi gick in i 2022 med mycket låga lagernivåer och en oro över tillgången på nätverksutrustning, telefoner och annan viktig utrustning. Senare under året uppstod en ketchupeffekt på utbudssidan vilket har bidragit till högre lagernivåer, och vi har även behövt se över vår affärsmodell för försäljning av telefoner till följd av högre räntor. Under de senaste två kvartalen har vi fattat ett antal viktiga beslut för att förbättra situationen och vi kommer med stort fokus och beslutsamhet att arbeta oss igenom detta för att återgå till en mer normal situation under kommande kvartal.

Under 2023 räknar vi med att fortsätta utrullningen av 5G i god takt. Tele2:s inbyggda nätverksfördel i fråga om effektivitet kommer att komma till sin rätt när existerande partnerskap inom 3G-nätverk avvecklas och Net4Mobility blir det enda partnerskapet på marknaden, vilket ytterligare stärker vår position. Därtill kommer en viktig spektrumauktion att hållas i Sverige. Under 2023 kommer vi att flytta alla varumärken till en gemensam IT-plattform, likt den framgångsrika sammanslagningen av de tidigare varumärkena Com Hem och Tele2. När vi har integrerat Comviq-verksamheten full ut i slutet av 2023 kommer vi att ha en förenklad IT-struktur. Det gör det möjligt för oss att ägna mer resurser åt den digitala kundupplevelsen och öka fokus på marknaden, eftersom vi behöver lägga mindre tid på att åtgärd brister i vår gamla struktur.

Vår organisation har under de senaste åren hanterat de oväntade vändningarna i internationell politik och pandemin på ett utmärkt sätt. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta den rätta balansen för att säkerställa kulturbyggande och lagarbete samtidigt som vi respekterar att både individer och omständigheter kräver viss flexibilitet. På Tele2 är vi övertygade om att vår vinnarkultur bäst upprätthålls och vidareutvecklas av människor som interagerar med varandra regelbundet. Vi är därför glada över att se livliga kontor där människor i allt högre grad träffas fysiskt och löser problem tillsammans. ”Vinnarskalle”-mentaliteten är stark inom organisationen och vi är på väg att ta vår utmanaranda till nästa nivå när vi blir den ledande fullt integrerade konvergerande aktören i Sverige.


Kjell Johnsen
VD och koncernchef