Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord, första kvartalet 2023

Fortsatt tillväxt medan vi bygger för framtiden

Det här är ett viktigt år för Tele2. Vi fortsätter att bygga Sveriges bästa 5G-nät samtidigt som vi genomför en IT-transformation som kommer att förbättra varje steg i den digitala kundupplevelsen.

Arbetet går enligt plan och vi siktar på att samla våra större varumärken på en och samma plattform i slutet av året. Det kommer att hjälpa oss att snabbare nå ut till marknaden med nya produkter och erbjudanden, minska våra systemrisker och flaskhalsar samt ytterligare förbättra vår cybersäkerhet. Det är också en grundläggande pusselbit i våra FMC-ambitioner, som kommer prägla arbetet med att skapa värde framöver.

Samtidigt som vi bygger för framtiden är det viktigt att behålla vår tillväxtfart här och nu. Jag är därför glad över att se att Tele2 genererar tillväxt under det första kvartalet, främst drivet av det svenska företagssegmentet och Baltikum. På konsumentsidan har vi under kvartalet vidtagit åtgärder för att hantera inflationstrycket och konsekvenserna av högre räntor, vilket kommer att bidra till intäkterna under året.

Utrullning av riktig 5G med optimerade lagernivåer

När vi gick in i 2023 var det mycket uppmärksamhet kring utvecklingen av rörelsekapital i branschen i stort, inklusive för Tele2. Vi är nu tillbaka till en mycket mer förutsägbar situation när det gäller risker i leveranskedjan och finansiering av telefoner.

För 5G-utbyggnaden så har vi sedan februari mestadels använt utrustning från våra egna lager, och vi kommer inom några månader att ha ett lägre lagersaldo eftersom vi nu trimmar våra lager och optimerar leveranskedjan. Effekten på vårt rörelsekapital kommer att synas gradvis i takt med att vi fakturerar dessa installationer till vårt samägda bolag Net4Mobility.

Vi gör stora framsteg med vår utbyggnad av riktig 5G, med vilket vi menar tjänster som levereras över högre frekvensband och med kapacitet långt bortom 4G-nätens. 5G över lågbandsfrekvenser ger större yttäckning, men användarupplevelsen är inte densamma och hastigheten är mycket lägre. Det är utgångspunkten för vår realistiska ambition att bygga Sveriges bästa 5G-nät.

Insatser för att kompensera inflationstrycket

Efter en tillfällig paus i det fjärde kvartalet 2022 så har den externa finansieringen av telefoner nu återupptagits, och de finansiella villkoren med vår finansieringspartner har förbättrats. Under det första kvartalet har vi infört en delbetalningsavgift för att erbjuda telefonfinansiering till våra kunder. Med tanke på prisnivån på smartphones och de höjda räntorna, så är det ett naturligt initiativ till kostnadskompensation för att tillhandahålla betydande mervärde för kunden.

Det allmänna inflationstrycket förvärras i Sverige av den mycket svaga svenska kronan. Det märks inom vissa kategorier av nätverk och nätverksutrustning, telefoner och installationstjänster. Vi förutsåg det mesta av detta i vår planering, och tillsammans med våra kompensationsinsatser så är vi i linje med vår finansiella guidning.

Under det första kvartalet 2022 var våra låga innehållskostnader i kombination med en överlag stark utveckling i verksamheten naturligtvis mycket välkommet, även om det har lett till tuffa jämförelsetal nu under årets första kvartal. Återigen är detta dock i linje med våra förväntningar.

Människor och förutsägbarhet möjliggör acceleration

Jag tror starkt på kraften i en arbetsplats där mångfald och jämställdhet prioriteras. Även om vi ännu inte är nöjda och har massor av arbete kvar att göra, så är jag mycket stolt över att Tele2 nu rankas som etta inom jämställdhet i Sverige av Equileap. Dessutom ser vi ett ökat medarbetarengagemang och fler människor som återvänder till kontoret fler dagar i veckan, vilket bidrar till den atmosfär och det tempo som vi vill att våra arbetsplatser ska ha. Det är en nyckel till att nå våra höga ambitioner.

Vi har fått en bra start på året och vår ambition att vara ett företag som växer genom att skapa kundvärde är lika relevant nu som tidigare. Liksom många andra företag och branscher så påverkas också vi av sekundära effekter av leveranskedjor, energipriser, inflation och räntor. Det här kräver extra ansträngningar från vår sida, men det positiva är att med utgångspunkt i var vi nu befinner oss, så förbättras förutsägbarheten vilket ger oss möjlighet att skapa rätt blandning av initiativ för att fortsätta leverera och närma oss våra ambitioner.

Det sägs att våren är årstiden då saker pånyttföds och växer, och jag ser fram emot att se resultaten av våra ansträngningar under det senaste året gradvis komma till liv under de kommande månaderna.


Kjell Johnsen
VD och koncernchef