Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord, tredje kvartalet 2021

Vi presenterar det andra kvartalet i rad med tillväxt och goda resultat inom alla affärsområden. Den svenska företagsverksamheten såg tillväxt för första gången på flera år och vi såg att kommersiellt momentum börjar återkomma inom den svenska konsumentverksamheten. Vi passerade en viktig milstolpe i och med den överenskomna försäljningen av T-Mobile Nederländerna och vi tog ett viktigt steg i vår kommersiella strategi genom lanseringen av 5G för Comviq. Kort sagt, vi har fortsatt att leverera på våra planer och är på god väg för att leverera på våra mål för helåret.

Jag är glad att presentera ett tredje kvartal som visar fortsatt tillväxt i brutto intäkter. Vi ser förbättringar inom alla stora affärsområden och börjar hitta en bra balans mellan värde och volym. Detta gör mig mer säker på att vi kan bygga hållbar tillväxt i våra verksamheter.

Vi är i mitt uppe i en omfattande vändning av vår företagsverksamhet och vi är på god väg att stabilisera affärsområdet. Vårt mer granulära tillvägagångssätt utifrån flera segment och en utvecklad förståelse för hur vi ska balansera värde och volym har lett till stora prestationsförbättringar trots en konkurrensutsatt marknad. Teamet ska verkligen vara stolta över det faktum att företagsverksamheten visar tillväxt för första gången på flera år!

Vi ser förbättrat kommersiellt momentum inom konsumentverksamheten och gör nu 5G tillgängligt för fler kundsegment genom Comviq, samtidigt som vi ökar takten i utrullningen av det bästa 5G-nätverket i Sverige. Marknaden var något mer aktiv under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet då sammanslagningen av Tele2- och Com Hem-varumärkena var den mest signifikant händelsen i en annars lugn marknad. Vi genomförde typiska aktiviteter som till exempel iPhone-lanseringen med ett starkt kunderbjudande som satte oss i en bättre position än i fjol. Som ett resultat av detta visar våra siffror att våra ansträngningar uppskattades av marknaden.

Det är uppenbart att våra verksamheter i Baltikum presterar bra, båda i absoluta termer och relativt lokala konkurrenter. Jag är nöjd över det faktum att vi är den bäst presterande operatören i Baltikum och vi är redo att ta nästa steg genom investeringar i 5G-nätverk så snart som spektrumauktionerna i varje land är genomförda.

Nu när en stor del av pandemieffekterna är borta och roamingintäkter är neutrala gentemot tillväxt på årsbasis så är den underliggande tillväxten i verksamheten mer uppenbar. Vi är mycket glada att se våra anställda tillbaka på kontoren i takt med att samhällen öppnar upp. Det kommer att leda till ökat samarbete, kreativitet och social interaktion som stärker Tele2s företagskultur ytterligare.

Under det tredje kvartalet kom vi överens om att sälja vår andel i T-Mobile Nederländerna om 25%. Vi är nöjda med resultatet från ledningen och medarbetarna i Nederländerna men vår medellångsiktiga ambition är att bli en ledande operatör i Norden och Baltikum och därför kommer vi att fokusera våra resurser inom den regionen. Vi vill uttrycka ett stort tack till alla medarbetare i Nederländerna för ett bra jobb!

Om vi tittar framåt så kan vi förvänta oss att aktiviteten ökar inom våra marknader under det fjärde kvartalet och vi är redo att ta oss an den utmaningen. Vi kommer fortsätta att arbeta med balansen mellan värde och volym och vi känner att vi är på god väg att leverera på de mål som vi har satt. Jag ser fram emot att jobba mot dem tillsammans med mina kollegor tillbaka på kontoret igen.Kjell Johnsen
President and Group CEO