Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord, tredje kvartalet 2023

Viktigt spektrum säkrat och fortsatt stark balansräkning under Tele2s 10:e kvartal i rad med tillväxt

När vi gick in i Q3 fortsatte Tele2 att fokusera på tillväxt och jag är glad att kunna rapportera ännu ett bra kvartal för vår verksamhet. Med en tillväxt om 3% levererar vi tillväxt i tjänsteintäkterna för tionde kvartalet i rad. I takt med att vi gradvis lämnar tidigare tekniska begränsningar bakom oss ser vi en positiv utveckling av kundlojalitet och lägre kundbortfall för Tele2s varu- märke i Sverige. Vi utsågs också till det mest transparenta bolaget bland svenska Large Cap-bolag när det gäller hållbarhetsrapportering.

Lönsam tillväxt i tider med komplex marknadsdynamik

När vi presenterade Q1 och Q2 pratade vi om förbättrad lönsamhet under andra halvåret 2023. Med detta i åtanke är jag glad att kunna rapportera en organisk EBITDAaL-tillväxt på 3% jämfört med Q3 2022. Även om det blir mer komplext att navigera i en miljö med hög inflation och höga räntor som tydligt påverkar konsumtion, så fortsätter Tele2 att vidta lämpliga åtgärder för att leverera lönsam tillväxt.

Tillväxten och kapitaleffektiviteten möjliggör fortsatta investeringar och en attraktiv utdelning

I september riktades mycket uppmärksamhet mot de viktiga spektrumauk- tionerna i Sverige. Tele2 säkrade viktiga spektrum i alla erbjudna band, och jag är särskilt glad över att se att Tele2s kapitaleffektivitet gör det möjligt för oss att pro forma absorbera spektrumkostnaden som kommer att betalas i två omgångar i oktober 2023 och Q4 2025. Faktum är att vi fortfarande har en skuldsättningsgrad i lägre delen av vårt spann, vilken även är lägre än vid samma tidpunkt för ett år sedan.

Kombinationen av Tele2s lönsamma tillväxt och kapitaleffektivitet gör det möjligt för oss att utveckla verksamheten samtidigt som vi erbjuder attraktiva och återkommande utdelningar till våra aktieägare. Vi fortsätter exempelvis att bygga vårt 5G-nät och det går i enlighet med våra planer. Tele2 bygger en hög befolkningstäckning i de högre frekvensbanden, vilket ger användarna en riktig 5G-upplevelse med kraftigt förbättrade överfö- ringshastigheter. Vår IT-transformation gör också stora framsteg och vi för- väntar oss att slå samman de äldre plattformarna för våra varumärken Tele2, Comviq och Com Hem till en gemensam infrastruktur under Q1 nästa år.

Värde och kvalitet lönar sig när hushållen står inför finansiell oro

Sammantaget visar svenska konsumenter tecken på att hushålla mer försik- tigt med sina resurser när det gäller att köpa nya telefoner Det finns också ett konkurrenstryck i delar av marknaden. Vårt förbättrade erbjudande till marknaden har dock gjort oss mer motståndskraftiga och en indikator som bekräftardettaärdetminskadekundbortfalletförTele2-varumärket.Genom att både varsamt och värdeorienterat svara upp mot aggressiva kampanjer från våra konkurrenter, så ser vi nu ett starkt resultat för alla varumärken och produkter. Trenden inom bredbandsaffären är också positiv och vi fortsätter att uppgradera våra anslutningar i god takt, vilket leder till en ytterligare förbättrad användarupplevelse. Under kvartalet lanserade vi vår Uppkopplingsgaranti, där vi kombinerar fast bredband med vårt mobila nät och på så sätt ger vi kunderna en större trygghet om det skulle uppstå ett tillfälligt problem med den fasta bredbandstjänsten. Den visar på det värde som vi erbjuder som en sann FMC-operatör.

Vi bygger för fortsatta framgångar i Baltikum

Vår utveckling i Baltikum fortsätter att imponera. Utbyggnaden av 5G går framåt och det kompenserar de förseningar som vi hade inledningsvis på grund av nedstängningarna i Shanghai. Eftersom vi säkrade en bra spek- trumportfölj förra året är huvuduppgiften nu att snabbt installera 5G och uppgraderad 4G-kapacitet och att fortsätta erbjuda attraktiva tjänster till marknaden.

Sammanfattningsvis fortsätter Tele2 att fokusera på tillväxt och att göra sunda investeringar för att bygga långsiktigt kund- och aktieägarvärde. Vår balansräkning och vårt kassaflöde är starkt och vi är i en god position för att fortsätta belöna aktieägarna genom det befintliga och välkända ersättningsramverket.


Kjell Johnsen
President and Group CEO