Årsstämma 2020

Årsstämma den 11 maj 2020

Årsstämman 2020 kommer att hållas den 11 maj, 15:00 CEST, på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm. Den här sidan kommer att uppdateras med mer information. 

Aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med ett skriftligt förslag till agm@tele2.com eller till Chefsjurist Stefan Backman, Tele2 AB (publ), Box 62, SE–164 94 Kista, Sverige, senast sju veckor före årsstämman för att förslaget ska finnas med i kallelsen till mötet.