Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen maj 20 2021, 1:00 PM CET

Tele2 lanserar branschledande klimatmål som godkänts av Science-Based Targets initiative

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) höjer ambitionen för bolagets klimatarbete genom att lansera branschledande klimatmål som godkänts av FN- och WWF-stödda Science-Based Target initiative (SBTi). I linje med Tele2s ambition att vara ledande inom hållbarhet har tydliga mål satts för både Tele2s egna verksamhet och dess värdekedja.

– Det råder inga tvivel om att vi alla måste bidra till kampen mot global uppvärmning. Som operatör har vi på Tele2 ett ansvar att reducera våra egna utsläpp ytterligare, men vi kommer också uppmana våra kunder och leverantörer att förändra deras beteenden och verksamheter. Att våra klimatmål har blivit godkända av Science-Based Targets initiative sänder en tydlig signal till alla i vår värdekedja och säkerställer att Tele2 står för hållbar tillväxt framöver, säger Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.

Tele2s officiella SBTi-godkända klimatmål:

  • Tele2 ska minska koldioxidutsläpp inom scope 1 och 2 med 90% till 2025 och med 100% till 2029, med 2019 som basår.
  • Tele2 ska minska koldioxidutsläpp inom scope 3 med 60% per kund till 2029, med 2019 som basår.

De koldioxidrelaterade målen för Tele2s egna verksamhet (scope 1 och 2) uppfyller de minskningar som krävs för att begränsa global uppvärmning till 1,5°C, det mest ambitiösa målet med Paris-avtalet. Målet för minskade utsläpp för Tele2s värdekedja (scope 3) möter SBTi:s kriterium för ambitiösa mål för värdekedjan, vilket innebär att de är i linje med rådande bästa praxis.

– Våra mål är bland de mest ambitiösa klimatmålen som satts för någon mobiloperatör i världen. Långsiktigt strävar vi mot en fossilfri verksamhet med noll utsläpp i vår egen verksamhet såväl som i vår värdekedja. För att säkerställa att våra koldioxidutsläpp fortsätter minska i linje med hur vår verksamhet utvecklas har vi knutit målet för minskningen i värdekedjan till antalet kunder vi har, säger Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2.

2020 blev Tele2, som första operatör i Norden och Baltikum, klimatneutralt i dess egna verksamhet. Det går att läsa mer om Tele2s nya SBTi-godkända klimatmål och bolagets arbete för att minska utsläpp på Tele2s webbsida om klimatarbete. Förutom utsläppsminskning innehåller Tele2s hållbarhetsstrategi även två miljörelaterade fokusområden: Advance circular economy to combat climate change, samt Boost innovation for sustatinability.

Tele2 implementerar TCFD-rekommendationer
De tydliga effekter klimatförändringar medför innebär en allt större påverkan på Tele2s verksamhet, idag och i framtiden. Samtidigt som de nya klimatmålen offentliggörs implementerar Tele2 även rekommendationen från ”Task Force on Climate-related Financial Disclosures” (TCFD). Implementering av TCFDs rekommendationer möjliggör identifikation, utvärdering och hantering av Tele2s mest påtagliga klimatrelaterade risker och möjligheter. Tele2 har genomfört en analys av klimatrelaterade risker och möjligheter och publicerat detta i en TCFD-rapport.

En introduktion till Tele2s hållbarhetsarbete för investerare
Inför Tele2s kapitalmarknadsdag 2021 har Tele2 idag publicerat en videopresentation av Tele2s hållbarhetsarbete på tele2.com. Presentationen görs av Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2 och Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2.

Om Science-Based Targets initiative
Science-Based Targets initiative är ett samarbete mellan CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definierar och framhåller de ledande vetenskapligt grundade målen och gör fristående utvärderingar av företags mål.

Tele2s SBTi-godkända klimatmål har tagits fram med stöd av de riktlinjer för vetenskapligt grundade mål hos telekombolag som har tagits fram av GeSI, ITU, GSMA och SBTi.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Tele2s vision är att vara den smartaste operatören i världen och skapa ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2020 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.