Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök

Våra marknadswebbplatser

Logotype

VD-ord, fjärde kvartalet 2020

Jag blir inspirerad av uthålligheten och flexibiliteten hos Tele2 när vi nu stänger det sista kvartalet av ett utmanade år. I början av 2020 ändrade bolaget snabbt fokus och lyckades växa underliggande EBITDAaL för helåret trots utmaningar som orsakades av pandemin. Medan vi framgångsrikt
hanterade kortsiktiga utmaningar genomförde vi samtidigt initiativ som kommer att ge långsiktigt värde, exempelvis lanseringen av 5G, transformationsprogrammet, årliga prisjusteringar inom konsumentverksamheten i Sverige och konsolidering av enheterna inom företagsverksamheten i Sverige. I januari 2021 presenterade vi en utökad koncernledning med två nya medlemmar som båda representerar viktiga strategiska fokusområden: Företagsverksamheten i Sverige och
Technology, vår sammanslagna nät- och IT-enhet.

Våra erfarenheter från 2020 har gjort oss väl förbereda för att hantera utmaningar under kommande år, men vi lever inte i tron att verksamheten kommer gå tillbaka till det normala än. Då det nu står klart att vi kommer behöva fortsätta leva med pandemin en tid till under det kommande året,
så förväntar vi oss att tjänsteintäkter från slutkund kommer vara på ungefär samma nivå som 2020 och att underliggande EBITDAaL växer 2-4% på koncernnivå under 2021. I detta ingår ett antagande att internationell roaming fortsatt ligger på en mycket låg nivå under större delen av året. Vi kommer
att kompensera för frånvaron av materiell tillväxt inom tjänsteintäkter från slutkund med reducerade kostnader genom transformationsprogrammet. Samtidigt kommer vi investera i tillväxtinitiativ som delvis kommer uppväga realiseringen av kostnadsbesparingar i Sverige. Vi förväntar oss att programmet levererar en besparingstakt på cirka hälften av treårsmålet om 1 miljard
kronor i kostnadsbesparingar i slutet av 2021, vilket ger en effekt på 250 miljoner kronor under året utöver vad vi realiserade 2020.

En sak som pandemin har klargjort är hur viktiga telekommunikationstjänster är för både företag och konsumenter. Även efter att pandemin är bakom oss kommer vår roll som en väsentlig del av samhället att bestå och vi bör gynnas av en ökad efterfrågan på uppkoppling. Trots utmaningar i närtid så
har vi fortsatt stark tro på vår strategi på medellång sikt. Vi upprepar därför vår guidning på medellång sikt med låg ensiffrig tillväxt av tjänsteintäkter från slutkund, medelhög ensiffrig tillväxt i underliggande EBITDAaL och capex exklusive spektrum och leasing på 2,8-3,3 miljarder kronor årligen.
Guidningen inkluderar en återgång till hållbar tillväxt inom konsumentverksamheten i Sverige drivet av pris- och volymtillväxt inom mobilabonnemang och fast bredband. Den inkluderar även fortsatt goda resultat i Baltikum, vilket uppväger initial nedgång inom företagssegmentet i Sverige som
gradvis bör stabiliseras. Tillväxten för underliggande EBITDAaL kommer även påverkas av transformationsprogrammet, vilket avslutas 2022 med en besparingstakt på minst 1 miljard kronor i kostnadsbesparingar.

Guidningen för capex inkluderar utrullningen av 5G i alla våra marknader och Remote-PHY i Sverige. Efter att ha säkrat spektrum och avslutat upphandlingen av leverantörer kommer vi nu, tillsammans med Telenor, att rulla ut ett rikstäckande 5G-radionät i Sverige. Vi ser både Remote-PHY och 5G
som investeringar i kundnöjdhet då dessa uppgraderingar låter oss ge våra kunder mer av vad de vill ha, så som ökad hastighet och täckning, mindre fördröjning och ökad kapacitet. Dessa två mycket viktiga upgraderingar stödjer även vår mer-för-mer strategi de kommande åren eftersom de ökar
vår förmåga att styra prissättningen och främjar kundlojalitet.

På grund av den regulatoriska utvecklingen kommer utrullningen att genomföras på kortare tid än vad som ursprungligen planerades. Å ena sidan kan detta leda till att vi överskrider den guidade capexnivån något under ett enskilt år, men å andra sidan kommer vi komma tillbaka till låga capexnivåer snabbare. Vi kommer inte att spendera mer capex totalt än vad vi ursprungligen planerade och vi kommer att tillhandahålla 5G-tjänster snabbare, vilket betyder att vi kan omsätta investeringen till intäkter snabbare. Även under den mest intensiva utrullningsperioden kommer vi tack vare våra nätverkssamarbeten ha en signifikant lägre investeringsgrad än de flesta andra operatörer och vi kommer fortsatt vara en av de mest kapitaleffektiva operatörerna i Europa. I april 2020 blev Tele2 som första operatör i Norden och Baltikum helt klimatneutralt i den egna verksamheten.
Vi genomförde därefter omfattande analyser av vårt tidigare och framtida hållbarhetsarbete, samt insamling av åsikter från över 9 000 anställda, konsumenter, företagskunder och investerare. Baserat på detta har vi lanserat en ny hållbarhetsstrategi med tydligt definierade fokusområden och med
ambitionen att vara ledande inom hållbarhet. Med strategin på plats kan vårt hållbarhetsarbete göra betydelsefull skillnad samtidigt som det bidrar till högre intern effektivitet, nya affärsmöjligheter och fler kunder.

Trots motgångarna från pandemin fortsätter Tele2 att vara ett kassagenererande bolag och vi ämnar att distribuera överskottet till våra aktieägare. För detta år föreslår styrelsen en ordinarie utdelning på 6,00 kronor per aktie (4,1 miljarder kronor) att utbetalas i två delar i maj och oktober 2021. Därutöver,
med fortsatt tillväxt av underliggande EBITDAaL står vi fast vid målet om en skuldsättningsgrad i intervallet 2,5-3,0x.

Under 2021 kommer vi fortsätta arbetet för att mildra effekterna från den
pågående pandemin, men vi kommer samtidigt att fokusera på våra viktiga strategiska möjligheter och utmaningar för att leverera på vår guidning på medellång sikt efter att pandemin är över. Vi kommer fortsätta driva vår merför- mer FMC-strategi samt optimera vår varumärkesportfölj för tillväxt inom
konsumentverksamheten i Sverige. Vi kommer att vara mer dynamiska i vårt förhållningssätt till marknaden inom företagssegmentet i Sverige och utmana där vi behöver, men avstå från områden som inte är finansiellt försvarbara. Vi kommer att fortsätta driva transformationsprogrammet och investera i vårt nätverk för att upprätthålla vår ledarposition inom 5G. Jag känner mig trygg i vår förmåga att lyckas och att överträffa förväntningarna, då vi bibehåller samma uthållighet och flexibilitet under 2021 som vi hade 2020.Kjell Johnsen
VD och koncernchef